Atbrīvošanas aleja 155, Rēzekne, LV-4604

56° 31' 40.68536592", 27° 20' 36.14812044"

GRIAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 26520878
+371 67275712
E-pasts
grial@grial.lv
Lailio Software, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67717566
M Foundation, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID)
E-pasts
mfoundation.sia@gmail.com
NTR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20210606
E-pasts
aigar.sondor@gmail.com
RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām.
Uzņēmēju savstarpējās sadarbības veicināšana.
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana un ar uzņēmējdarbības veicināšanu saistītu pasākumu un projektu izstrādāšana un īstenošana.
Labdarības pasākumu organizēšana sociāli neaizsargātām un maznodrošinātām iedzīvotāju grupām.
Telefons
+371 20221185
E-pasts
reub@inbox.lv
RPKK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 20223200
ARTIGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Likvidēts 22.05.2018
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP)
H&M Chemical Company, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Likvidēts 31.07.2019
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (20.14, versija 2.0) (Avots: VID)
INGALIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Likvidēts 10.05.2016
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.17, versija 2.0) (Avots: CSP)
LAT-CALL, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Likvidēts 10.05.2016
LATEKSPRESS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Likvidēts 10.05.2016
Citas pasta un kurjeru darbības (53.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
LATGALES EKSPRESES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Likvidēts 01.10.2014
Citas pasta un kurjeru darbības (53.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
REMIR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Likvidēts 10.05.2016
Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.17, versija 2.0) (Avots: CSP)
SERHIO, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155
Likvidēts 14.07.2016
SILAGAIĻI, Mednieku klubs
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 155-1
Likvidēts 12.10.2007
Medību , zvejas un ar to saistīto pasākumu organizēšana;
mednieku un makšķernieku likumīgo interešu aizstāvība valsts, pašvaldību,
saimniecisko un sabiedrisko organizāciju institūcijās;
mednieku kvalifikācijas celšana un izglītošana tādos jautājumos kā jauno
mednieku sagatavošana, medību vadītāju apmācība, metodisko materiālu
sagatavošana;
medījamo dzīvnieku un zivju resursu optimizēšana;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 64634097