• lv

Asares pagasts, Aknīstes novads

56° 8' 24.06876", 25° 54' 0.082439999999679"

ABELLAS, SIA
Aknīstes nov., Asares pag., "Bites"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26267976
AB Farm, SIA
Aknīstes nov., Asares pag., "Zītari"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26800602
AB Farms, SIA
Aknīstes nov., Asares pag., "Zītari"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
004540288060
Agro Ance, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Ozolnieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22023997
E-pasts
agroance@inbox.lv
AiJā Transports, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Vējkalni"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26543753
Ailu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Asares pag., "Mežmāras"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20024205
AIZPURVI, Asares pagasta I.Vaiņiutes zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Aizpurvi"
lopkopība
augkopība
ĀMURI, Asares pagasta G.Liepas zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Āmuri"
augkopībalopkopība
ANCĀNI, Asares pagasta J.Zviedrāna zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Ancāni"
augkopība
lopkopība
ANCENE, Jēkabpils rajona lauk-bas tehnikas, mašīnu un citu darba rīku koplietošanas un apkopes sabiedrība
Aknīstes nov., Asares pag., "Ancene"
tehnisko līdzekļu remonts, apkope
ANCĪŠI, Zemnieku saimniecība Jēkabpils rajonā Asares pagastā
Aknīstes nov., Asares pag., "Ancīši"
mežsaimniecība
mežizstrāde
kokapstrāde
kokmateriālu realizācija
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
tirdzniecība, t.sk. ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
sabiedriskā ēdināšana
ārējā ekonomiskā darbība
transporta pakalpojumi
Telefons
+371 65161297
APĪŅI, Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Apīņi"
Asare
Aknīstes nov., Asares pag., "Piekrastes"
1. organizēt medību saimniecības attīstību savā medību iecirknī.
2. nodrošināt nepieciešamās vides saglabāšanu medījumu dzīvniekiem.
3. organizēt medības savā medību iecirknī atbilstoši medību likumu un medību noteikumiem.
Telefons
+371 29474561
Asare Agro, SIA
Aknīstes nov., Asares pag., "Tauriņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65232232
ASARE-AGRO, Jēkabpils rajona Asares pagasta lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darbarīku koplietošanas un apkopes sabiedrība
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Kalnadruvas"
(01.6 , versija 2.0) (Avots: GP2012)
Telefons
+371 65265341
+371 65265584
+371 28344302
ASARES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Aknīstes nov., Asares pag., Asare, "Betānija"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Attīstības un atbalsta centrs "SAVI"
Aknīstes nov., Asares pag., Asare, "Vecmuiža"-1
sabiedrības interešu aizstāvība un attīstība sociālajā, izglītības, ekonomikas, kultūras, vides, veselības aizsardzības, sporta, integrācijas jomās;pagasta, novada, reģiona un valsts attīstības veicināšana;kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, vides saglabāšana un pilnveidošana;bērnu, jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu tālākizglītība;vietējās sabiedrības sociālā klimata uzlabošana;dažāda vecuma vietējās sabiedrības locekļu iesaistīšana demokratizācijas un pieredzes apmaiņas procesos;videi un cilvēkam draudzīgas, ilgtspējīgas attīstības veicināšana un popularizēšana;attīstību sekmējošu projektu izstrādāšana un realizācija. Telefons
+371 25411446
AUSTRUMI, Asares pagasta Ermansona zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Austrumi"
augkopībalopkopībakomercdarbībatirdzniecībamežsaimniecībamežizstrāde
BĒRZAINE, Asares pagasta G.Ieleja zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Bērzaine"
augkopība
lopkopība
Betānija
Aknīstes nov., Asares pag., Asare, "Betānija"
Darbs ar pieaugušajiem, jauniešiem, bērniem, ģimenēm, sabiedrību:Veicināt sabiedrības sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, saskaņu un labklājības attīstību, izglītošanas un veselīga dzīvesveida nostiprināšanu;Attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas apziņu sabiedrībā;Iedzīvināt sabiedrībā kristīgās vērtības;Sadarboties ar kristīgām, ekumēniskām organizācijām, biedrībām Latvijā un pasaulē. Telefons
+371 26484579
BIRZES, Asartes pagasta J.Dzenuška zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Birzes"
augkopība
lopkopība
BIRZMALAS, Asares pagasta I.Ozolas zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Birzmalas"
augkopībalopkopība
BRIKSS AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Vējkalni"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 29258004
+371 26543753
BRIX, Jēkabpils rajona Grauziņa individuālais uzņēmums
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, Kalna iela 9
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
BRŪVERI, Asares pagasta L.Pakalnes zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Brūveri"
augkopībalopkopība
BUBUĻI, Asares pagasta Kalnieša zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Bubuļi"
augkopībalopkopība
CEĻMALNIEKI, Asares pagasta A.Jasānes zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Ceļmalnieki"
graudaugu ražošana un realizācijalauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija
CEĻMĀRES, Asares pagasta O.Ieleja zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Ceļmāres"
augkopība
lopkopība
DĪĶOZOLI, Asares pagasta A.Dzenuškas zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Dīķozoli"
augkopība
lopkopība
DĪĶOZOLI, Asares pagasta Dzenuškas zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Dīķozoli"
augkopībalopkopība