• lv

Aptiekas iela, Rīga

56° 59' 49.78752", 24° 7' 12.54864"

4VIRTUVES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 6 - 65
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.59, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28625836
Advisory Services, SIA
Rīga, Aptiekas iela 8 - 55
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67299028
Advis S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 15 - 5
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29177951
aheadWorks Capital, SIA
Rīga, Aptiekas iela 8 - 109
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29992076
A Pietura, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 6 - 90
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67397558
Apkure mājai, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 19A
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27553721 27553721
E-pasts
info@nidragon.lv
Aptiekas 14
Rīga, Aptiekas iela 14-42
pārstāvēt dzīvojamās mājas Rīgā, Aptiekas ielā 14, dzīvokļu īpašnieku intereses un panākt iespējami labākos un dzīvokļu īpašnieku interesēm atbilstošākos risinājumus jautājumos, kas saistīti ar dzīvojamās mājas Rīgā, Aptiekas ielā 14, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu
Aptiekas-8
Rīga, Aptiekas iela 8 - 34
Nodrošināt Biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 29244757
ARIA, Geļfanda indidividuālais uzņēmums, ražošanas komercfirma
Rīga, Aptiekas iela 8-51
tautas patēriņu preču, rūpnieciskās produkcijas ražošana
ARMA BUVE, SIA
Rīga, Aptiekas iela 6 - 29
ASZBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 14 - 70
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29569755
Aurantum, SIA
Rīga, Aptiekas iela 8 - 21
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29178813
AVERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 8 - 91
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26716383
BMM 7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 6 - 75
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26338404
Brand Laboratory, SIA
Rīga, Aptiekas iela 8 - 28
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67375841
Citrius, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 8 - 91
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29626465
EB Building, SIA
Rīga, Aptiekas iela 10 - 11
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Ērika Pūles labdarības fonds
Rīga, Aptiekas iela 6 - 58
Organizēt labdarības pasākumus dažādās jomās;Atbalstīt nelaimē nonākušus cilvēkus, viņu ģimenes, bērnus;Atbalstīt sporta, kultūras un mākslas pasākumus, māksliniekus, radošas personības, sportistus, studentus, talantīgus jauniešus, trūcīgas ģimenes.
European industries invest, SIA
Rīga, Aptiekas iela 6 - 58
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 23306764
EZRA
Rīga, Aptiekas iela 8 - 51
Pensionāru un maznodrošināto, mazaizsargāto personu grupu tiesību un interešu aizstāvēšana;
pensionāru un maznodrošināto, mazaizsargāto personu grupu materiālās un garīgās labklājības uzlabošana un sociālās labklājības celšana;
konsultatīvu palīdzību, praktisku palīdzību un materiālu atbalstu sniegšana;
kultūras, atpūtas un sadzīves pasākumu organizēšana biedrības biedriem.
Telefons
+371 29547617
GLEN GRANT, SIA
Rīga, Aptiekas iela 13 - 8
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29205960
GMO Service, SIA
Rīga, Aptiekas iela 11 - 9
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
HOFMER, Fonds
Rīga, Aptiekas iela 8-109
sociālo interneta projektu atbalsts;sporta, izglītības un zinātnes atbalsts;labdarības pasākumu organizēšana;trūcīgo un sociāli maznodrošināto personu grupu sociālās labklājības celšana;cilvēku ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem integrācijas sabiedrībā veikšana un atbalstīšana;sniegt palīdzību cietušajiem katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās;vides aizsardzības atbalsts;organizēt Nodibinājuma un Nodibinājumam ziedotās un dāvinātās mantas, un līdzekļu apsaimniekošanu; veikt jebkādu citu darbību, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmēt Nodibinājuma mērķu sasniegšanu;pārējā sabiedriskā labuma darbība
Horse Span, SIA
Rīga, Aptiekas iela 21
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67481592
ID STAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 11 - 9
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20042414
IRT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 21
Darbgaldu vairumtirdzniecība (46.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67381957
E-pasts
irt@irt.lv
IRT REALTY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 21
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29210754
Jūrmalas nākotne
Rīga, Aptiekas iela 6 - 58
Veicināt Jūrmalas ekonomisko attīstību, investīciju piesaisti, mākslas un kultūras pasākumu attīstību, atbalstot ar mākslu un kultūru saistītu organizāciju darbību, sniegt atbalstu dažāda vecuma maznodrošinātajiem. Telefons
+371 23306764
KARAWANA, SIA
Rīga, Aptiekas iela 13 - 8
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29673515
KIDA DK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aptiekas iela 6 - 31
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)