• lv

Āpšu iela, Rīga

56° 55' 17.67468", 24° 5' 30.7824"

ANTEKS, Rīgas pilsētas Paramonova individuālais komerciālais uzņēmums
Rīga, Āpšu iela 24
mežizstrāde
koka iepirkšana un apstrāde;
zāģmateriālu iepirkšana un realizācija;
preču ražošana un realizācija
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
transporta pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Āpšu 3-3A
Rīga, Āpšu iela 3A - 22
Biedrības mērķis ir nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Rīgā, Āpšu ielā 3 un 3A, koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju atbilstoši sekojošiem uzdevumiem:
1. vadoties no 2018.gada 9.jūlijā notikušās ēkas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pieņemtā lēmuma, lemt visus jautājumus, saistītus ar ēkas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā par apsaimniekošanas līguma izstrādāšanu un tā noslēgšanu ar apsaimniekotāju, maksājuma apmēru noteikšanu;
2.noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar kompetentu attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, pārraudzīt un kontrolēt apsaimniekošanas līguma, kā arī pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par mājas rezerves fonda (uzkrājums remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt ēkas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu;
3. apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar ēkas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;
4.aizsargāt un aizstāvēt mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
Āpšu 5, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 5
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26656515
BOK Transports, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 20/1-24
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26173500
Domāts tiem, SIA
Rīga, Āpšu iela 3 - 14
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29205102
DVDL transporte, SIA
Rīga, Āpšu iela 3 - 9
Dynamic Link, SIA
Rīga, Āpšu iela 5 - 2
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22121860
GRBC, SIA
Rīga, Āpšu iela 20 k-1 - 15
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
LABĀ CERĪBA, Biedrība
Rīga, Āpšu iela 4
integrācijas procesa veicināšana Latvijas Republikā;
dažādu sporta veidu sacensību, tai skaitā futbola sacensību, organizēšana un rīkošana starp bērniem un pusaudžiem;
bērnu un pusaudžu ziemas un vasaras sporta nometņu organizēšana un uzturēšana, pārējo sporta pasākumu veikšana;
pārējās bērnu un pusaudžu aktīvas atpūtas organizēšana;
jaunatnes radošās pašdarbības, tai skaitā mūzikas un deju spēju, mākslas pašdarbības attīstīšana;
muzikālo un dejošanas koncertu un mākslinieku uzstāšanās, mākslas pašdarbības pasākumu organizēšana un rīkošana;
labdarības darbības īstenošana, kas virzīta uz palīdzības sniegšanu personām, kuras atrodas brīvības atņemšanas vietās;
ziedojumu vākšana un palīdzības sniegšana reliģiskajām un pārējām organizācijām;
sabiedriskā labuma darbības veikšana, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, tai skaitā darbības veikšana, kas vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu;
biedrības un tās biedru interešu pārstāvēšana savstarpējās attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām visos jautājumos, kuri saistīti ar biedrības darbības mērķiem;
savstarpējo attiecību īstenošana ar pārējām juridiskajām un fiziskajām personām visos jautājumos, kas saistīti ar biedrības veikto sacensību un pasākumu finansēšanu un materiālo nodrošināšanu;
jebkuru projektu un programmu izstrādāšana un apspriešana, realizācija, kas saistīti ar bērnu un pusaudžu sporta attīstīšanu, sporta sacensību un pasākumu organizēšanu un rīkošanu dažādos sporta veidos starp bērniem un pusaudžiem;
aktīvas sadarbības īstenošana un attiecību nodibināšana ar Latvijas, starptautiskajām un nacionālajām sabiedriskajām organizācijām, kuru darbības mērķi atbilst Biedrības darbības mērķiem.
Telefons
+371 26366229
Latvijas Nepilsoņu kustība par cilvēktiesībām
Rīga, Āpšu iela 13 - 16
Atbalstīt Latvijas nepilsoņu tiesību un brīvību nodrošināšanu vienlīdzīgi ar visiem Latvijas iedzīvotājiem, aizstāvēt viņu politiskās un sociālās tiesības attiecībās ar valsts un nevalstiskajām struktūrām un organizācijām. Telefons
+371 29672730
MAGONE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 4
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67627442
+371 29722706
E-pasts
magone@apollo.lv
M.A.R.L.I.E., IK
Rīga, Āpšu iela 17
MILLIS, SIA
Rīga, Āpšu iela 13 - 2
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67468724
+371 20070631
Paintpro1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 20 k-1 - 15
Krāsotāju un stiklinieku darbi (43.34, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pērļu rotnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 5 - 5
Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana (32.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26117729
PROFOUND, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 3 - 3
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Reler, SIA
Rīga, Āpšu iela 4
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29517444
TAŅJANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 20 - 1
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26748246
THE BRIAN FAUL FOUNDATION, Ārvalstu organizācijas pārstāvniecība
Rīga, Āpšu iela 5-2
veicināt sociālo iekļaušanos sabiedrības interesēs, neļaujot cilvēkiem kļūt sociāli izolētiem, atvieglojot colvēku vajadzības, kas ir sociāli izolēti, un iedrošināt viņus integrēties sabiedrībā. E-pasts
office@brianfaulfoundation.com
Ultima PS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 5 - 5
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29722989
Zobenzivs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 20 k-1 - 15
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
ADVERTIS PROMO, SIA
Rīga, Āpšu iela 20 k-1 - 15
Likvidēts 25.09.2017
Mākslinieciskā jaunrade (90.03, versija 2.0) (Avots: CSP)
ANEIS, SIA
Rīga, Āpšu iela 13-14
Likvidēts 12.02.2009
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARA AB, Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 13-14
Likvidēts 29.10.2001
tirdzniecība ar automašīnām un to rezerves daļām
sadzīves pakalpojumi
alkoholisko dzērienu ražošana, iepirkšana, tirdzniecība
iepirkšana
tirdzniecība
starpniecība
tehnikas un iekārtu apkalpe un remonts
preču ražošana un realizācija
u.c. statūtos paredzētā darbība
BALTIJAS TRANZĪTS 93, Rīgas pilsētas A.Sutjagina individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma
Rīga, Āpšu iela 2-3
Likvidēts 10.07.1996
sadzīves pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
autoserviss
BALTIK-ADV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību kopuzņēmuma firma
Rīga, Āpšu iela 18-3
Likvidēts 30.06.1998
reklāma
tirdzniecība
iepirkšana
starpniecība
komercdarbība
konsultācijas
brokeru pakalpojumi
maksas pakalpojumi
projektēšana
remonta-celtniecības darbi
ārējā ekonomiskā darbība
tūrisms, t.sk. starptautiskais
preču, tehniskās nozīmes un lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija
kultūras pasākumu rīkošana
izdevējdarbība
sadzīves pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
BIZNESINFO, Sabiedrība
Rīga, Āpšu iela 24
Likvidēts 31.08.2010
mežizstrāde, kokmateriālu iepirkšana un pārdošana
kokmateriālu eksports un imports
mazum-, vairumtirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
sadzīves pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
DEMANDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 12-4
Likvidēts 16.07.2007
INETE & ANNA, IK
Rīga, Āpšu iela 5-7
Likvidēts 11.11.2014
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Jovis-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Āpšu iela 20 k-1 -15
Likvidēts 10.11.2014
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Salikšana un iespiedformu izgatavošana (18.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26889577