• lv

Apes novads

57° 32' 21.37092", 26° 41' 38.99364"

DIMANTI, Alūksnes rajona Gaujienas pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Gaujienas pag., "Dimanti"
lopkopībagraudaugu audzēšana*autotransporta pakalpojumi un remonts*tirdzniecība, t.sk. ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem*mežizstrāde un kokapstrāde*ārējā ekonomiskā darbība
DINAMIX, SIA
Apes nov., Ape, Dzirnavu iela 26
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības (09.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67114834
DINO & CO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Ape, Jaunā iela 1
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Avots: VID)
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64323970
+371 29330303
DRAVA, Alūksnes rajona Gaujienas pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Gaujienas pag., "Drava"
biškopība
*mazumtirdzniecība, t.sk. ar tabakas izstrādājumiem, alkoholiskiem dzērieniem
starpniekdarbība
mežizstrāde, mežsaimniecība, kokapstrāde
Dravnieki, Gaujienas pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Dravnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26429501
DRAVNIEKI, Alūksnes rajona Trapenes pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Trapenes pag., "Dravnieki"
Lopkopība.
DUNDURI, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Apes pag., "Dunduri"
aitkopība
lopkopība
DZERKAĻI, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Dzerkaļi"
Kartupeļu audzēšana;
graudaugu audzēšana.
DZIDRUMI, Apes pilsētas ar lauku teritoriju R.Valtera zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Dzidrumi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28310574
EGLĪTES, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Eglītes"
Lopkopība;
* graudaugu audzēšana.
EINUX, Alūksnes rajona E.Ciemeža individuālais uzņēmums
Apes nov., Ape, Jaunā iela 6
tirdzniecība,komisijas tirdzniecība,kokapstrāde,starpniekdarbība, kokmateriālu tirdzniecība,ārējā ekonomiskā darbība. Telefons
+371 64355785
ENIĶAS-VIDUS, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Apes pag., "Eniķas-Vidus"
dārzkopība
lopkopība
mežizstrāde
ERSHIKOV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Apes pag., "Stūrīši"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29454172
Evacep, Apes novada Franckevičas individuālais uzņēmums
Apes nov., Ape, Meža iela 3
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana (10.72, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citu pārtikas produktu ražošana (10.8, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
EZERACS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Trapenes pag., Trapene, "Rīti" - 23
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Sēkleņu un kauleņu audzēšana (01.24, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augu pavairošana (01.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26368288
E-pasts
ezeracs@inbox.lv
EŽUKALNS, Alūksnes rajona Virešu pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Virešu pag., "Ežukalns"
Lopkopība;graudaugu audzēšana
F-Mobile, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Rožkalni"
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25662500
Galaktika
Apes nov., Virešu pag., Vidaga, "Vārpas"
Sociāli aktivizēt Alūksne rajona Virešu pagastā dzīvojošus iedzīvotājus. Telefons
+371 26708088
GARAGE PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Druvas" - 17
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28686990
GATVES, Alūksnes rajona Trapenes pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Trapenes pag., "Gatve"
graudaugu audzēšana
lopkopība
Gauja AMG, SIA
Apes nov., Virešu pag., Vireši, "Saulītes"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26276625
Gaujas Dzirksts, Gaujienas jauniešu biedrība
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Pilskalni"
Gaujienas pagasta jauniešu interešu pārstāvniecība un aizsardzība.Gaujienas pagasta jauniešu izglītošana un veselības uzlabošana.Gaujienas pagasta jauniešu līdzdalības veicināšana savas un vienaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanā.Gaujienas pagasta jauniešu politikas attīstība.Gaujienas pagasta jauniešu vides jautājumu risināšanaGaujienas pagasta jauniešu kvalitatīva brīvā laika organizēšana. Telefons
+371 25885849
GAUJIENA, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Darbnīcas"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64369250
+371 26468579
+371 64369150
GAUJIENAS APTIEKA, SIA
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Nolejas"
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64357232
+371 29266033
GAUJIENAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Baznīckalns"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgas izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Gaujienas Jāzepa Vītola fonds
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Anniņas"
Audzināt augsti attīstītu muzikālo sabiedrību, kas spēj vērtēt tautu kultūrvēsturisko mantojumu;
aktivizēt, izkopt un attīstīt bērnu un jauniešu muzikālo izglītību,sekmēt profesionālo mūziķu izaugsmi un jaunu vērtību rašanos mūzikā;
attīstīt un popularizēt latviešu kultūras vērtības, sekmēt Latvijas kulturvēsturiskās mantojuma- arhitektūras, vēstures un kūltūras pieminekļu saglabāšanu, īpaši Jāzepa Vītola mājas Gaujienā.
Telefons
+371 29247772 Ineta Riepniece
+371 26492989 Ilze Dāve
E-pasts
anninasgaujiena@inbox.lv
Gaujmala, Mednieku klubs
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Rīti" - 19
Attīstīt savā medību teritorijā zinātniski un praktiski pamatotu medību saimniecību, attīstīt pareizu un likumīgu medību un makšķerēšanas procesu Latvijā, pilnveidot medību un makšķerēšanas tradīcijas, saprātīgi un likumīgi regulēt medību faunu Telefons
+371 26360004
Gekolights, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Ape, Jāņa iela 1
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2013)
GHA, Individuālais komersants
Apes nov., Trapenes pag., "Kristiņi"
GINTEX, SIA
Apes nov., Virešu pag., Vireši, "Mežrozes"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)