Ape, Apes novads

57° 32' 15.9468", 26° 42' 15.53004"

AGRE ENERGO, SIA
Apes nov., Ape, Pasta iela 1A - 2
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26479712
ALEKS OVO, Individuālais komersants
Apes nov., Ape, Valkas iela 8
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.1) (Avots: CSP)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Anatolijs Matusenko, IK
Apes nov., Ape, Skolas iela 5A
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
APES APTIEKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Ape, Pasta iela 6
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 64355517
+371 26322006
Apes Attīstības Atbalsta klubs
Apes nov., Ape, Rūpniecības iela 15 - 4
Veicināt izglītotas, sociāli integrētas sabiedrības attīstību;
Veidot sadarbības tīklu pilsētā, rajonā, valstī un ārvalstīs;
Apzināt un popularizēt mazpilsētas kultūrvēsturisko mantojumu;
Veicināt ģimeņu izglītību, sekmējot intelektuālās, fiziskās attīstības un pašizpausmes iespējas;
Iesaistīt vietējo sabiedrību kopienas attīstības veicināšanā.
Telefons
+371 29176124
APES BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA, Biedrība
Apes nov., Ape, Stacijas iela 30A
1. Veikt organizatoriskos un profilaktiskos pasākumus, lai novērstu ugunsgrēkus un citas katastrofas;
2.piedalīties ugunsgrēku dzēšanā un citu katastrofu likvidācijā;
3. organizēt un sniegt materiālu un finansiālu palīdzību cilvēkiem, kuri cietuši ugunsgrēku un citu katastrofu rezultātā, kā arī citos gadījumos;
4. organizēt un apmācīt ugundrošības un civilās aizsardzības jautājumos iedzīvotājus;
5. veicināt jauniešu un citu brīvprātīgo iesaistīšanos ugunsdzēsības sporta pasākumos;
6. veicināt iedzīvotāju aktīvu piedalīšanos apkārtējās vides sakopšanā;
7. veicināt iedzīvotāju līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā;
8. par īpašiem nopelniem ( cilvēku glābšanu, ugunsgrēku dzēšanu un citu katastrofu novēršanu, ugunsdrošības profilakses veicināšanu u.t.t.) apbalvot cilvēkus.
Telefons
+371 29429008
APES DOKTORĀTS, Alūksnes rajona padomes pašvaldības bezpeļņas organizācija
Apes nov., Ape, "Apes Muiža"
Slimnīcu darbība (85.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64355568
Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā draudze
Apes nov., Ape, Pasta iela 11
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
BalFor Serviss, SIA
Apes nov., Ape, Klusā iela 1
Elektronisko komponentu ražošana (26.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29115778
Baron Invest, SIA
Apes nov., Ape, Stacijas iela 6
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.25, versija 2.0) (Avots: VID)
BRIEDNIEKI, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Briednieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
DĀRZNIEKI, Alūksnes rajona Apes pilsētas zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Dārznieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
DAZIKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Ape, Dzirnavu iela 10A
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28307110
DEIMART, SIA
Apes nov., Ape, Stacijas iela 9 - 1A
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26448184
DINAMIX, SIA
Apes nov., Ape, Dzirnavu iela 26
Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība (14.50, versija 1.1) (Avots: CSP)
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības (09.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67114834
DINO & CO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Ape, Jaunā iela 1
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64323970
+371 29330303
DZERKAĻI, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Dzerkaļi"
Kartupeļu audzēšana;
graudaugu audzēšana.
DZIDRUMI, Apes pilsētas ar lauku teritoriju R.Valtera zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Dzidrumi"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26162601
EGLĪTES, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Eglītes"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
EINUX, Alūksnes rajona E.Ciemeža individuālais uzņēmums
Apes nov., Ape, Jaunā iela 6
tirdzniecība,komisijas tirdzniecība,kokapstrāde,starpniekdarbība, kokmateriālu tirdzniecība,ārējā ekonomiskā darbība. Telefons
+371 64355785
Evacep, Apes novada Franckevičas individuālais uzņēmums
Apes nov., Ape, Meža iela 3
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
GROBIŅAS, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Grobiņas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
GZ dārzi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Ape, Ziedu iela 6
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29329572
HKN, SIA
Apes nov., Ape, Stacijas iela 9A - 2
Hokeja klubs Ape
Apes nov., Ape, Stacijas iela 25
Sporta atbalstīšana;
veselības veicināšana.
Telefons
+371 29205691
IDR FORTUNATUS, SIA
Apes nov., Ape, Stacijas iela 39
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29488594
IESALIŅAS, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Iesaliņas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
JANKAS, Alūksnes rajona Apes pilsētas zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Jankas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
JANKAS, Alūksnes rajona Apes pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Jankas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
JAŠI, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Jaši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)