Ape, Apes novads

57° 32' 15.9468", 26° 42' 15.53004"

Apes bibliotēka
Apes nov., Ape, Skolas iela 4
Telefons
+37164322271
E-pasts
biblioteka@ape.lv
Apes novada Bāriņtiesa
Apes nov., Ape, Tirgus iela 5
Telefons
+37120243010
E-pasts
ape.tiesa@ape.lv
APES NOVADA DOME
Apes nov., Ape, Stacijas iela 2
Telefons
+37164307220
E-pasts
administracija@ape.lv
Apes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Apes nov., Ape, Stacijas iela 2
Telefons
+37164307217
E-pasts
dzimtsaraksti@ape.lv
Apes novada kultūrvēsturiskā mantojuma apvienība
Apes nov., Ape, Stacijas iela 2
Telefons
+37129247772
E-pasts
ineta.riepniece@ape.lv
Apes novada Sociālais dienests
Apes nov., Ape, Tirgus iela 5
Telefons
+37164355187
E-pasts
maija.karklina@ape.lv
Apes novada vēlēšanu komisija
Apes nov., Ape, Stacijas iela 2
Telefons
+37164307220
E-pasts
administracija@ape.lv
Apes Pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte"
Apes nov., Ape, Pasta iela 25
Telefons
+37127807791
E-pasts
vaverite@ape.lv
Apes Tautas nams
Apes nov., Ape, Skolas iela 4
Telefons
+37128356949
E-pasts
ilva.sare@ape.lv
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Apes nov., Ape, Pasta iela 26
Telefons
+37164355109
E-pasts
apes.vidusskola@ape.edu.lv
Komunālā saimniecība
Apes nov., Ape, Dzirnavu iela 14
Telefons
+37129360499
E-pasts
gundars.pihlis@ape.lv
Apes novada pašvaldības aģentūra "Komunālā saimniecība"
Apes nov., Ape, Dzirnavu iela 14
Reorganizēts 31.10.2019
Telefons
+37164355228
E-pasts
agentura@ape.lv