• lv

Antas Klints iela, Liepāja

56° 30' 0.77543999999989", 21° 0' 10.2438"

BALTAIRS, SIA
Liepāja, Antas Klints iela 2
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63425282
+371 29229743
Daņiļčuka individuālais uzņēmums
Liepāja, Antas Klints iela 6/8-9
tirdzniecība
starpniecība
EIT MEDIA, IK
Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 16
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
ĒRGLIS I, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 9
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.34, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63436281
+371 26801040
JŪRMALA 2, Garāžu īpašnieku biedrība
Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 28
Apsaimniekot biedru īpašumā esošās garāžas, nodrošināt to lietošanai nepieciešamo komunikāciju izbūvi un uzturēšanu.
KLINTS, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Liepāja, Antas Klints iela 6/8-8
nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu, nodrošināt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 63407170
KLINTS-6, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Liepāja, Antas Klints iela 6/8
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
KTK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Antas Klints iela 26/28
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29209118
Kudiņas individuālais uzņēmums
Liepāja, Antas Klints iela 6/8-25
Pārējā citur neklasificēta pieaugušo izglītība (80.42, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63442412
Mākslas Kolēģi
Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 11
1. Apvienot savrup radoši strādājošos profesionālos māksliniekus, lai plānotu kopējas un individuālas izstādes, tādejādi publiskojot savu darbību un aktīvi iekļaujoties kopējā kultūras aktivitāšu procesā, kā arī sniegt profesionālu ekspertu viedokli.2. Bagātināt kultūras procesu ar nopietniem un daudzveidīgiem profesionālās mākslas projektiem. Telefons
+371 26882074
MOSKVIČS 1, Garāžu īpašnieku biedrība
Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 28
nodrošināt biedrus ar garāžām, to lietošanai nepieciešamo komunikāciju, ceļu izveidošanu un uzturēšanu, garāžu pienācīgu apsaimniekošanu
NDR, SIA
Liepāja, Antas Klints iela 18
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29468351
Nodibinājums KLINTS-6
Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 21
Kopīgi apsaimniekot 19 dzīvokļu īpašumus (dzīvokļa Nr. 19-37) kopā ar attiecīgo kopīpašuma dzīvojamo daļu, kas sastāda 1/2 domājamo daļu no dzīvojamās mājas Antas Klints ielā 6/8, Liepājā un zemes gabala ar kadastra numuru 1700 040 0115;
nodrošināt visu dibinātāju piedalīšanos dzīvojamās mājas daļas uzturēšanas kārtību visiem dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli viņu īpašumā esošo dzīvokļu platībai ar saviem līdzekļiem jāpiedalās sienu, jumta, bēniņu, kāpņu telpu, pagrabtelpu, logu, durvju, komunikāciju, iekārtu un citu ar mājas ekspluatāciju funkcionāli saistītiem elementiem;
Radīt juridisku personu, kura ar savu darbību ilgtermiņā nodrošinās demokrātisku un efektīvu kopīpašuma apsaimniekošanu.
Telefons
+371 29456564
PROPORCIJA, SIA
Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 35
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29456564
Šautriņu mešanas klubs "Priekule", Biedrība
Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 29
Popularizēt šautriņu mešanu kā sporta veidu bērnu un jauniešu vidū, organizēt sacensības šautriņu mešanā. Telefons
+371 26490424
E-pasts
info@smkpriekule.lv
T.V. projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Antas Klints iela 30
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29235695
VANE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Antas Klints iela 26/28
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29209118
Baloža individuālais uzņēmums
Liepāja, Antas Klints iela 6/8 - 18
Likvidēts 18.09.2018
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: CSP)
JUTA 2, Firma SIA
Liepāja, Antas Klints iela 6/8-28
Likvidēts 25.10.2005
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
MK Mākonis, SIA
Liepāja, Antas Klints iela 27
Likvidēts 26.10.2015
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Provansa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Antas Klints iela 27
Likvidēts 28.11.2017
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: CSP)