• lv

Annas iela, Rīga

56° 57' 46.4346", 24° 7' 48.97236"

OMNES, Aijas Kukules mūzikas studija
Rīga, Annas iela 2
Veicināt ikviena studijas audzēkņu muzikālo spēju attīstību un pozitīvas attieksmes veidošanu pret mūziku neatkarīgi no iedzimtajiem muzikalitātes dotumiem un pašreizējā muzikālo spēju attīstības līmeņa. Telefons
+371 29466594
KROKUSS, Skolēnu klubs klinšu kāpšanā
Rīga, Annas iela 2
Likvidēts 28.11.2007
Propogandēt fizisko kultūru, sportu un veselīgu dzīves veidu;
demokrātijas, vispārcilvēcisko vērtību ievērošana fiziskajā audzināšanā,
sportā un citās dzīves sfērās, kluba biedru brīvas, radošas darbības,
profesionālas izaugsmes un zināšanu veicināšana fiziskās audzināšanas un
sporta jomā;
kluba skolas komandu veiodošana un piedalīēsanās dažāda mēroga sacensībās;
sava sporta veida attīstības, sportisku rezulātu sasniegšanas sekmēšana,
organizatoriski, metodoloģiski un praktiski sadarbojoties ar Latvijas
skolu sporta federāciju, sporta veidu federācijām, citiem skolu sporta
klubiem Latvijā un ārzemēs.
Telefons
+371 67376759
Latvijas sporta sabiedrisko organizāciju konsultatīvā padome
Rīga, Annas iela 2
Likvidēts 18.10.2007
Veicināt Latvijas tautas fizisko, garīgo un morālo atveseļošanos;
veicināt Latvijas sabiedrības labklājību, radot apstākļus sporta attīstībai;
iesaistīt bērnus un jaunatni sporta regulārās nodarbībās, veidojot tos par
harmoniski attīstītām personībām;
radīt apstākļus Latvijas sieviešu sporta kustības attīstībai patreizējās
un nākamo paaudžu veselības labā;
veicināt iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos tautas sportā;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 67376759
MODUL PLUS, Latvijas un Vācijas kompānija SIA
Rīga, Annas iela 2
Likvidēts 29.04.1999
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67339047