"Annahites pamatskola", Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613

57° 19' 37.27973388", 22° 15' 29.19330072"

Ventspils nov., Puzes pag., Stikli, "Annahites pamatskola"
1.Sniegt ieguldījumu izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanā, atbalstīt un veicināt pedagoģisko, audzināšanas un interešu izglītības darbu, uzlabot izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;
2. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties NVO sadarbības programmās;
3. Bērnu un skolēnu sporta, atpūtas un citu pasākumu organizēšana;
4. Bērnu un pieaugušo ar speciālām vajadzībām integrēšana, infrastruktūras pielāgošana un palīdzības sniegšana;
5. Vides aizsardzība, sakopšana, labiekārtošana un kultūrvides kopšana, tradīciju saglabāšana.
6. Organizēt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu, nodarbinātību un brīvā laika pavadīšanas iespējas, ņemot vērā to saņēmēju vajadzības, intereses un nepieciešamību pēc konkrētiem pakalpojumiem.
7. Organizēt brīvprātīgo darba veikšanu Puzes pagasta teritorijā.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution