• lv

Anglikāņu iela, Rīga

56° 56' 59.66808", 24° 6' 6.59952"

ANGLIKĀŅU BAZNĪCAS SVĒTĀ PESTĪTĀJA DRAUDZE RĪGĀ
Rīga, Anglikāņu iela 2A
Kalpot visu zemju anglikāņiem, kā arī visu zemju angliski runājošiem kristiešiem no citām konfesijām
IM ASSETS, SIA
Rīga, Anglikāņu iela 5
RĪGAS REFORMĀTU-BRĀĻU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Rīga, Anglikāņu iela 2a
Sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju un veidot draudzes locekļu dzīvi ticībā uz Trīsvienīgo Dievu - Tēvu, Dēlu un Svēto Garu un ir aicināta "to Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta un no visa sava spēka...un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu" (Marka evaņģēlijs 12:30-31)
VECO CILVĒKU DIENAS CENTRS "SENIORU KLUBS", Biedrība
Rīga, Anglikāņu iela 2a
Veco maznodrošināto cilvēku fiziskā, garīgā un sociālā aprūpe. Telefons
+371 27530287
ZVANNIEKU MĀJAS
Rīga, Anglikāņu iela 2a
Psiholoģiskas, finansiālas vai juridiskas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušam bērnam, pusaudzim vai mātei ar bērnu, risinot sociālos, veselības, izglītības un ar emocionālu un materiālu labklājību saistītus jautājumus; psiholoģiskās, sociālās un finansu palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušam bērnam, atrodot viņam audžu ģimeni, aizbildni, potenciālu adoptētāju vai vienkārši uzticības personu; palīdzēt mātei veidot attiecības, uzņemties atbilstību un atbalstīt centienus iegūt izglītību un arodu, lai veicinātu viņas integrēšanos sabiedrībā un darba tirgū, kā arī palīdzēt atjaunot pārrautās psiholoģiskās vai juridiskās saites starp māti un bērnu; ģimeniskas vides veidošana bērnunama audzēkņiem, mācot viņiem uzņemties rūpes un apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās iemaņas; sociālās labklājības celšana sociāli mazaizsargātajām augstāk norādītajām personām; sociālā aprūpe ar un bez izmitināšanas; mātes izglītošana bērna aprūpes un rehabilitācijas jomā; organizēt dažādas palīdzības saņemšanu; izveidot atbilstošu vidu un mikroklimatu, kas maksimāli pietuvināts ģimenes modelim; izveidot pastāvīgi darbojošos speciālistu komandu, kas nodrošina mājas vides izveidošanu un profesionālas palīdzības sniegšanu; piedāvāt konsultācijas ar mācītāju vai citu speciālistu. Telefons
+371 26650550
FORTUNE ESTATE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Anglikāņu iela 3
Likvidēts 06.09.2010
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26566666
GRĀMATU APSKATS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Anglikāņu iela 5
Likvidēts 21.11.2008
izdevējdarbība
mazum-, vairumtirdzniecība
veikalu atvēršana
konkursu un izstāžu rīkošana
starpniecība
komercdarbība
INTEGO, Akciju sabiedrība
Rīga, Anglikāņu iela 3-2
Likvidēts 30.01.2007
Tehniskā pārbaude un analīze (71.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
TRANSJŪRA, Firma, SIA, Rīga
Rīga, Anglikāņu iela 3-2
Likvidēts 08.01.1998
preču ražošana un realizācija
mazum-, vairumtirdzniecība
starpniecības pakalpojumi
zobu protezēšana
*kravu pārvadājumi
*autotransporta noma
*sadzīves pakalpojumi
*reklāma
*marketings
*ārvalstu firmu interešu pārstāvniecība
Telefons
+371 67214124