• lv

Ances pagasts, Ventspils novads

57° 30' 54.08496", 22° 1' 23.34648"

Ailankas
Ventspils nov., Ances pag., "Vičaki" - 1
Veicināt kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, datu savākšanai un uzkrāšanai, izstādēm, ekspedīcijām un izzinošiem pārgājieniem dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām. Dabas resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un aizsardzība, dabas aizsardzības projektu ieviešana. Veicināt dažādu aktīvās atpūtas veidu attīstību Latvijā, tai skaitā medības un makšķerēšanu. Telefons
+371 29132019
Amatnieki, A.Freiberga Ances pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., Ance, "Amatnieki"
ANCE, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Ventspils nov., Ances pag., "Sleģi"
piena ražošana, pārstrāde, realizācijaganāmpulku izkopšanaciltsdarbs Telefons
+371 63694391
ANCELV, SIA
Ventspils nov., Ances pag., Ance, "Kārkluvalki"
Tējas un kafijas pārstrāde (10.83, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ANGERI-II, Ances pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., "Angeri-II"
dārzeņkopība
lauksaimniecības produktu ražošana
ANGERMINDE, Mednieku biedrība
Ventspils nov., Ances pag., Rinda, "Dreijas"
1) efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana, apmedīšana;
2) rūpēšanās par pareizu meža dzīvnieku skaitlisko sastāvu un aizsardzību nomātajās medību platībās;
3) piedalīšanās vides un dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un realizēšanā;
4) medību tradīciju saglabāšana un pilnveidošana, ievērojot attiecīgos tiesību aktus un šos statūtus.
Telefons
+371 63607130
Avenītes, Ugāles pagasta S.Zutes zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., "Vītoli"-13
zemkopība
lauksaimniecības produktu pārstrāde, realizācija un tirdzniecība
mežizstrāde
autoserviss
BKZ Kurzeme, SIA
Ventspils nov., Ances pag., Ance, "Akmeņi"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28664858
BLĀZNIEKI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Ances pag., "Jāņlejas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22014422
Branda, SIA
Ventspils nov., Ances pag., Rinda, "Dreijas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63607149
BRŪKĻI DB, SIA
Ventspils nov., Ances pag., "Pļaviņas"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26843777
CĒĢI, Ances pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., "Jāki"
lauksaimniecība
Dabai laba tūrisma biedrība
Ventspils nov., Ances pag., Ance, "Krastiņi"
1.Atbalstīt vietējo jauniešu sportisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanu dabai draudzīgā veidā, nodrošinot tos ar aktivitāšu daudzveidību un pieejamību;
2.Atbalstīt un dažādot vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas;
3.Aktīvā dabas tūrisma popularizēšana un attīstīšana neskartās dabas teritorijās;
4.Jauniešu iesaistīšana sociāli aktīvos procesos, saistītos ar dabas tūrisma popularizēšanu, kā arī jauniešu iepazīstināšana ar darba tirgu un jaunu darba vietu izveidi dabas tūrisma nozarē;
5.Veicināt sociālo saliedētību dažādu sabiedrības grupu starpā, kā arī veicināt ģimeņu saliedētību aktīvās atpūtas laikā, kā arī veicināt sabiedrības izglītotību dabas aizsardzības, saglabāšanas un uzturēšanas jautājumos.
Telefons
+371 26826839
DreijMači, SIA
Ventspils nov., Ances pag., Rinda, "Dreijas"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63607149
EB pļava, SIA
Ventspils nov., Ances pag., "Pļaviņas"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26843777
Graudupes, Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., Rinda, "Priedes"
IERES, SIA
Ventspils nov., Ances pag., Ance, "Ozolnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26826888
INTELEKTIKA
Ventspils nov., Ances pag., "Mauriņi"
Veidot intelektuālā īpašuma atbalsta platformu veiksmīgai inovāciju attīstībai un ieviešanai ražošanā, tostarp/kā arī palielināt vispārējo sabiedrības informētību par rūpniecisko īpašumu Telefons
+371 26114975
IRBE, Mednieku kolektīvs
Ventspils nov., Ances pag., Irbene, "Vičaki"
Medību un ūdens resursu apsaimniekošana un izmantošana, dabas aizsardzības interešu un racionālas medījamo dzīvnieku populāciju apsaimniekošanas propagandēšana. Telefons
+371 29132019
JANKEVICI, Ventspils rajona Ances pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., Lonaste, "Jankevici"
lauksaimnieciskā ražošanatirdzniecībastarpniecībapakalpojumi
JĀŅLEJAS, SIA
Ventspils nov., Ances pag., "Jāņlejas"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29174797
JAUNDZIRAS, IK
Ventspils nov., Ances pag., Ance, "Lauklejas"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
JAUNJORNIŅI, Ances pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., Jorniņi, "Jaunjorniņi"
graudkopībalopkopība
Jaunzemes, Ances pagasta zemnieku saimnieciība
Ventspils nov., Ances pag., Virpe, "Jaunzemes"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
KALNI 1, Ances pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., "Kalni 1"
lauksaimniecība, medniecība un ar to saistītie pakalpojumimežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumipārtikas produktu un dzērienu ražošanakoksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošanagatavo metālizstrādājumu, darbagaldu ražošanamēbeļu ražošana, būvniecībalauksaimniecības,mežsaimniecības mašīnu ražošanaautomobiļu pārdošana, tehniskā apkope un remontskravu transporta ar automobiļiem,t.sk.starptautiskiepārējā transporta palīgdarbībavairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība,komisijas tirdzniecībadarbība,kas saistīta ar tūristu apkalpošanusavu nekustamo īpšumu pirkšana, pārdošanastarpniecība, ārējā ekonomiskā darbībarestorāni, bāriautomobiļu piekabju un puspiekabju ražošana
ĶEMERI, Mednieku klubs
Ventspils nov., Ances pag., Ance, "Krastiņi"
Veikt medības un makšķerēt un vest medību un makšķernieku saimniecību Telefons
+371 29445753
KRASTIŅI PLUS, IK
Ventspils nov., Ances pag., "Krastiņi"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
LAPIŅI, Ances pagasta zemnieku saimniecība
Ventspils nov., Ances pag., Lonaste, "Lapiņi"
lauksaimniecība
LAZDA, Upenieka Ances pagasta individuālais uzņēmums
Ventspils nov., Ances pag., Jorniņi, "Pasili"
Mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana (02.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Lība Plus AA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils nov., Ances pag., "Mālēji"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63661941