• lv

Amatu iela, Rīga

56° 56' 58.13088", 24° 6' 27.6894"

G.ANDERSONS UN KO RĪGA, Gunāra Andersona individuālais uzņēmums
Rīga, Amatu iela 4
metālkalumu restaurācija
konsultācijas metāla restaurācijas jautājumos
KĀ NEVIENAM, N.Ieviņa individuālais uzņēmums-celtniecības un remonta firma
Rīga, Amatu iela 5
ēku projektēšana
celtniecība
montāžas darbi
ēku un telpu apdare
namu restaurācija un sakārtošana ekspluatācijai
namu, pagalmu, ielu, laukumu, parku labiekārtošanas darbi
ēku noformēšanas, vides dizains
interjera izstrāde
noformēšanas darbi
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Latvijas Amatniecības kamera
Rīga, Amatu iela 5
Veicināt amatniecību; izkopt amatnieku pašdarbību un pašpalīdzību;sekmēt augstu profesionālā līmeņa sasniegšanu; aizstāvēt un pārstāvēt amatniecības intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs.
Latvijas Kalēju brālība
Rīga, Amatu iela 5
Veicināt amatniecību valstī, sekmēt augstu kalēja, varkaļa, rotkaļa, metāllējēja arodu profesionālā līmeņa sasniegšanu, aizstāvēt un pārstāvēt amatnieku intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs. Telefons
+371 29238970
Latvijas Klarnetistu biedrība
Rīga, Amatu iela 6, Lielā Ģilde
Veicināt klarnetes spēles izpildītājmākslas un pedagoģijas attīstību Latvijā;Atbalstīt un popularizēt jauno izpildītājmākslinieku un klarnetistu ansambļu koncertdarbību, organizēt to piedalīšanos klarnetistu pasākumos pasaulē;Organizēt meistarkursus, uzaicinot pašmāju un ārzemju ievērojamākos klarnetes pedagogus sadarbībā ar visām Latvijas mūzikas izglītības iestādēm;Organizēt dažāda līmeņa klarnetistu konkursus, kā Latvijas tā starptautiskā mērogā;Veidot kontaktus ar pasaules klarnetistiem un to organizācijām;Veidot kontaktus ar klarnešu un to piederumu ražotājfirmām pasaulē, organizēt šo firmu pārstāvniecību Latvijā;Klarnetei un klarnešu ansambļiem sarakstītā nošu materiāla un ierakstu datu bāzes veidošana (perspektīvā - bibliotēkas un fonotēkas veidošana);Izveidot internetā LK biedrības mājas lapu, kurā būtu ievietota izpildītājiem un pedagogiem nepieciešamā informācija, Latvijas un pasaules klarnetistu notikumi un citi ar klarneti un tās spēli saistīti informatīvi materiāli;Izveidot sadarbību ar vietējiem masu mēdijiem un izdevniecībām.
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amatu iela 6
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Kultūras iestāžu darbība (90.04, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67229537
+371 67559445
+371 67224850
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonds
Rīga, Amatu iela 6
Veicināt latviešu simfoniskā orķestra mūzikas attīstību, tai skaitā, jaundarbu radīšanu un simfoniskās mūzikas atskaņošanu;
veicināt sabiedrībā interesi par simfonisko orķestra mūziku;
izglītot sabiedrību par Latvijas Nacionālā orķestra attīstību, tradīcijām un sasniegumiem, tai skaitā organizēt izglītojošus pasākumus un organizēt izglītojošu materiālu veidošanu;
veicināt simfoniskās mūzikas talantu izaugsmi un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķu profesionālo attīstību, atbalstīt radošo meistarklašu un citu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu organizēšanu;
veicināt izcilību Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra darbībā, tai skaitā, atbalstīt izcilu mākslinieku piesaisti;
organizēt simfoniskās mūzikas pasākumus;
organizēt kvalitatīvu un mākslinieciski augstvērtīgu orķestra mūzikas instrumentu piesaisti Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra vajadzībām.
Telefons
+371 29148262
Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mākslinieku neatkarīgā arodbiedrība
Rīga, Amatu iela 6
Radīt apstākļus orķestra mākslinieku radošas iniciatīvas atbalstam,
aizstāvēt viņu tiesības un intereses attiecībās ar administrāciju.
Telefons
+371 67623713
+371 29473102
LATVIJAS PROFESIONĀLO ORĶESTRU MŪZIĶU ARODBIEDRĪBU ASOCIĀCIJA
Rīga, Amatu iela 6
1. profesionālo mūziķu atklāta sabiedriska organizācija - biedrība, kas izveidota, lai veicinātu valsts, pašvaldību un sabiedrības atbalstu orķestru mūziķu profesionālajai darbībai, mūžizglītībai un sociālo garantiju nodrošināšanai;
2. asociācijas pamatmērķis ir Latvijas profesionālo mūziķu profesijas prestiža, atalgojuma, sociālā atbalsta un garantiju, darba apstākļu un līmeņa celšana, tradīciju saglabāšana, to pilnveidošana;
3. noslēgt ģenerālvienošanos
Telefons
+371 29473102
Mājokļu apsaimniekošanas loģistikas centrs "HOUZELOGISTICS"
Rīga, Amatu iela 5
1.Administratīvo un tehnisko pasākumu (darbību) kompleksa izstrādāšana un ieviešana, kas vērsti uz maksimālu loģistikas autsorsinga ieviešanu un sadarbību dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumu tirgus liberalizācijā;2.Realizēt valstij un sabiedrībai politiku mājokļu apsaimniekošanā, nodrošināt dzīvojamo māju kvalitatīvu apkalpošanu un uzturēšanu;3.Veicināt elektroenerģijas, siltumenerģijas un citu enerģētisko resursu ekonomiju;4.Organizēt dzīvojamo māju iedzīvotājiem un apsaimniekošanas speciālistiem konsultatīvo palīdzību, apmācību kursus un seminārus, nodrošināt viņus ar metodiskiem un normatīvajiem materiāliem, aizstāvēt viņu likumīgas intereses valsts, pašvaldības un citās institūcijās;5.Veikt ēku tehnisko apsekošanu, pārbaudi un diagnostiku;6.Iesniegt attiecīgajām institūcijām priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai;7.Publiskā darbība. Telefons
+371 29451337
+371 22847300
Mazo un vidējo uzņēmumu un amatniecības padome
Rīga, Amatu iela 5
Mazo un vidējo uzņēmumu un amatnieku un nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana uzņēmējdarbības attīstības politikas veidošanā un īstenošanā, sociālā dialoga uzturēšana un trīspusējās sarunas;konkurētspējīgas produkcijas ražošanas, pārstrādes, eksporta un pakalpojumu veicināšana;uzņēmējdarbības attīstības veicināšana reģionos;uzņēmējdarbības vides attīstība Latvijā;pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšana ES un pasaulē.
Mītne, Rīgas dzīvokļu īrnieku un īpašnieku biedrību asociācija
Rīga, Amatu iela 5
Apvienot Rīgas un Rīgas rajona īrnieku un dzīvokļu īpašnieku biedrības kopīgu interešu apzināšanai, aizstāvēšanai un realizācijai;Darboties sabiedrības vairākuma interesēs, lai tiktu realizēta sabiedrībai izdevīga mājokļa politika;Pārstāvēt Biedrības biedru intereses attiecībās ar Valsts pārvaldes institūcijām (Saeimu, Valdību, Prezidenti), ar arodbiedrībām, pašvaldību un tās struktūrvienībām, kā arī citām organizācijām, kuras saistītas ar mājokļa politiku;Veicināt biedrības biedru solidaritāti, pašpalīdzību un celt izglītības līmeni attiecībā uz mājokļa politiku, kā arī veidot pieredzes apmaiņu un izstrādāt kopīgus darbības modeļus māju apsaimniekošanai.
Rīgas Koncertzāles biedrība
Rīga, Amatu iela 6
Augsti kvalitatīvas, klasiskās mūzikas pasaules labākajiem standartiem atbilstošas akustiskās koncertzāles izveide Rīgā līdz 2022.gadam.
Skatlogu un dāvanu noformēšanas biedrība
Rīga, Amatu iela 5
Veicināt amatniecību valstī, sekmēt augsta profesionālā līmeņa sasniegšanu skatlogu un dāvanu noformēšanā, aizstāvēt un pārstāvēt amatnieku intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs;
Sadarbība ar Latvijas Amatniecības kameru (LAK):
izstrādāt amata apmācības un pārbaudes programmas;
profesionāli izglītot amata mācekļus apmācību;
uzraudzīt apmācības procesus;
reģistrēt profesionālo kvalifikāciju ieguvušos amatniekus;
veikt kvalifikācijas atestācijas pārbaudes;
veikt amatnieku sertifikāciju;
darboties Amatu padomē, Goda tiesā.

Televīzijas Senioru Ģilde
Rīga, Amatu iela 3/5
Veicināt televīzijas attīstības procesus sabiedrības interesēs, apvienot biedrības biedrus viņu radoši profesionālo interešu pārstāvniecībai un aizsardzībai, veidot saites ar sabiedrību informēšanas, izglītošanas un pieejamības nolūkos. Telefons
+371 67414577
TĪNES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amatu iela 5
Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana (14.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67211008
A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amatu iela 4
Likvidēts 16.12.1997
sabiedriskā ēdināšana
pārtikas produktu tirdzniecība
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
starpniecības pakalpojumi
importa-eksporta operācijas
*izsoļu organizēšana
*sadzīves pakalpojumi
*tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem
*u.c. statūtos paredzētā darbība
ABRA, Latvijas-Francijas SIA Rīgā
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 09.06.1998
amatniecības arodizglītības organizēšana
informācijas apkopošana
reklāma
tūrisma pakalpojumi
transporta pakalpojumi
kokmateriālu sagāde un realizācija
metālapstrāde un realizācija
amatniecības izstrādājumu ražošana un realizācija
transporta līdzekļu apkope un remonts
sadzīves tehnikas apkope un remonts
lauksaimniecības preču ražošana, sagāde, pārstrāde un realizācija
Telefons
+371 67211007
ARHEJA, Amatnieku akciju sabiedrība
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 04.08.2005
pieminekļu, arhitektonisko elementu izgatavošana, restaurācija un atjaunošana
komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
ARHITEKTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amatu iela 4
Likvidēts 02.07.2010
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67767194
BŪVSKOLA, Latvijas amatniecības kameras bezpeļņas organizācija SIA
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 27.06.1998
arodizglītība
namdaru apmācība zeļļu un meistaru kvalifikācijas iegūšanai
kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalifikācija
koka māju būvniecība
būvdetaļu izgatavošana un realizācija
komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
konsultācijas
semināru, konferenču, konkursu rīkošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 67211008
CASNO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 23.11.2007
FABOURG ST.GERMAIN holding company ltd., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amatu iela 4
Likvidēts 06.10.2010
Telefons
+371 67226151
Frizieru amatu apvienība
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 01.11.2007
Rūpētie par profesionālo izaugsmi un
spēju izkopšanu, savas profesijas prestižu un vērtīgākās pieredzes apgūšanu
un saglabāšanu;
aizstāvēt un pārstāvēt biedru profesionālās un sociālās intereses valsts un
pašvaldību iestādēs un citās organizācijās Latvijā un ārzemēs;
sekmēt augsta profesionālā līmeņa sasniegšanu, radošu aktivitāti, k
valitatīvu pakalpojumu sniegšanu un godīgu konkurenci.
GAMBĪTS, Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 24.12.1997
remonta-celtniecības darbi
autotransporta pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
ĢILDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 26.02.2002
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (15.81, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29591396
Ķerubu nams
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 31.10.2007
Veicināt biedru mākslinieciskās aktivitātes, garīgo
un profesionālo interešu attīstību;
veikt iedzīvotāju estētiskās izglītošanas darbu un daudzpusīgu sabiedrības
informēšanu par kultūras un mākslas procesiem;
uzkrāt un pētīt amatu un tautas kultūras mantojumu un turpināt veidot amatu
tikumu labo slavu.
Telefons
+371 67213007
+371 67213927
KORE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību LTD Rīgā
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 15.05.2007
seno būvju renovācija
remonta-celtniecības darbi
restaurācija
projektu-tāmju dokumentācijas izstrāde
celtniecība
*būvdetaļu un konstrukciju ražošana
*darba rīku, instrumentu ražošana
*informatīvie pakalpojumi
*ārstniecības augu vākšana
*tirdzniecība
*siltumtehnisko ietaišu projektēšana, montāža, regulēšana, ekspluatācija
Telefons
+371 67211008
Latvijas nacionālā simfoniskā orķestra draugu asociācija
Rīga, Amatu iela 6
Likvidēts 24.05.2007
Veicināt Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra darbību;
celt tā māksliniecisko kvalitāti;
atbalstīt koncertdarbību Latvijā un ārzemēs;
sponsorēt atsevišķas orķestra mērķprogrammas;
veicināt starptautiskos sakarus.
LĪGO Fonds, Nodibinājums
Rīga, Amatu iela 5
Likvidēts 13.12.2016
Finansiāli un materiāli atbalstīt un veicināt latviešu kultūras identitātes un savdabības izzināšanu un pilnveidošanu, mūsdienu kultūras attīstību, kā arī izglītot sabiedrību šajos jautājumos, īpašu uzmanību veltot jaunatnei. Telefons
+371 26448333