• lv

Amatas novads

56° 59' 37.94136", 25° 15' 45.963"

ALPHA KLIMATS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., Amata, "Micītes"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Alps Rider, SIA
Amatas nov., Amatas pag., "Jaunmakstnieki"
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22111985
Alwedo, SIA
Amatas nov., Skujenes pag., "Viesēļi"
Amata ART, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., Kārļi, "Vārnas" - 3
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
AMATAS, Cēsu rajona Skujenes pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Skujenes pag., "Amatas"
lopkopība
AMATAS ALATA, SIA
Amatas nov., Drabešu pag., Bille, "Billīte" - 1
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26567668
AMATAS BŪVNIEKS, SIA
Amatas nov., Drabešu pag., Amata, "Ziedkalni"
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28818688
Amatas dzirnavas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., Amata, "Amatas Dzirnavas"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29190561
Amatas Energo Celtnieks, SIA
Amatas nov., Drabešu pag., "Lejas Rauduvītes 3"
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27839958
AMATAS MEDNIEKS
Amatas nov., Drabešu pag., Ieriķi, "Jaunnoriņas"
Attīstīt zinātniski un praktiski pamatotu medību un makšķerēšanas saimniecību.
Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un populācijas bagātināšanā.
Veicināt mednieku apmācību, organizēt kārtīgu un pareizu medīšanu un makšķerēšanu, pareizu medību un makšķerēšanas veidu pielietošanu.
Izkopt un pilnveidot medību tradīcijas.
Organizēt biedrības mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācības.
Visādi sekmēt un attīstīt medību sporta veidus, organizēt sacensības, piedalīties sacensībās.
Pārstāvēt biedrības mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvas valsts institūcijās, organizācijās un pie privātpersonām.
Stabilizēt medību platību bioloģisko ietilpību.
Iesaistīt kluba biedrus dabas aizsardzības jautājumu risināšanā un iespēju robežās sniegt palīdzību nelikumīgas medniecības un zvejniecības apkarošanai.
Izstrādāt un īstenot medību platību apsaimniekošanas plānus.
Realizēt uzraudzību par Medību likuma un citu ar medībām un makšķerēšanu saistīto likumdošanas aktu ievērošanu savās medību platībās.
Veicināt medību tūrisma attīstību.
Telefons
+371 29116505
Amatas noras, SIA
Amatas nov., "Amata"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26404190
Amatas novada aktīvas atpūtas klubs "Oškalni"
Amatas nov., Drabešu pag., Meijermuiža, "Oškalni"
Bērnu un jauniešu vasaras nometņu un ar to saistīto pasākumu organizēšana Amatas novadā un to finansiāls atbalsts;aktīvas atpūtas pasākumu bērniem, jauniešiem, to vecākiem organizēšana Amatas novadā un šo pasākumu finansiāls atbalsts;bērnu, jauniešu, to vecāku vispārizglītojošu, domāšanas un fizisko sagatavotību attīstošu pasākumu organizēšana Amatas novadā un šo pasākumu finansiāls atbalsts;atpūtas pie dabas Amatas novadā popularizēšana bērnu, jauniešu un to ģimeņu vidū;Amatas novada aktīvas atpūtas organizāciju darbības koordinācijas nodrošināšana, to interešu pārstāvība un kopīgu interešu īstenošana Amatas novadā un to pārstāvniecība starptautiskās organizācijās;aktīvas atpūtas kultūras un domāšanas veida popularizēšana Amatas novada iedzīvotāju vidū, rūpes par materiāli tehniskā nodrošinājuma nodrošināšanu, finansiāls atbalsts. Telefons
+371 27841841
AMATAS NOVADA ATTĪSTĪBAS FONDS, Biedrība
Amatas nov., Amatas pag., Ģikši, "Kantoris"
Praktiski veicināt sociālās, ekonomiskās, tehnoloģiskās, kultūras un izglītības, vides kā kopuma attīstību, iesaistot un apvienojot vietējo sabiedrību, kā arī citas ieinteresētās un saistītās personas. Telefons
+371 26567653
Amatas pagasta pensionāru biedrība "Dzīvesprieks"
Amatas nov., Amatas pag., Ģikši, Egļu iela 1
Popularizēt pensijas vecuma cilvēkiem cienīgu un aktīvu dzīves veidu, iesaistot sabiedriskās dzīves norisēs, organizējot fiziskas un radošas aktivitātes, veicinot savstarpējo komunikāciju un atbalstu. Telefons
+371 29156766
Amatas pamatskolas attīstības un atbalsta biedrība
Amatas nov., Amatas pag., "Doles 2"
1. Veicināt Amatas pamatskolas mācību programmu pilnveidošanu, nodrošinot un atbalstot skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu un sekmējot Amatas pamatskolas ilgtspējīgas vides stabilitāti un attīstību.
2. Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
3. Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformāli izglītību saistītās programmas.
4. Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju.
5. Atbalstīt Amatas pamatskolu Ekoskolu programmas īstenošanā.
6. Piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus dažādu ar BIEDRĪBAS mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai.
Telefons
+371 20250070
Amatas Vizuļi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., "Vizuļi"
Aitu un kazu audzēšana (01.45, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26365933
Amatciema Apogi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., Amata, "Apogi"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Amatciems FF, SIA
Amatas nov., Drabešu pag., Amata, "Amata"
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26404190
Amatkalni, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., Amata, "Ķīši"
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29226901
Amberpine Investments, SIA
Amatas nov., Drabešu pag., Līvi, "Savieši"
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67289619
AMEHLIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., Līvi, Zvārtas iela 5A - 6
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26430039
Amelia Vintage, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., Līvi, Zvārtas iela 5A - 6
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28754060
AMPLEXX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Skujenes pag., Skujene, "Madaras" - 23
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ANBS, SIA
Amatas nov., Drabešu pag., Līvi, Zvārtas iela 1 - 13
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārtikas produktu ražošana (10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (46, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29482334
ANDRĒNI, Cēsu rajona Skujenes pagasta Normunda Pušķa zemnieku saimniecība
Amatas nov., Skujenes pag., "Andrēni"
lopkopība
ANDRI, Skujenes pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Skujenes pag.
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
mežizstrāde
ANNA, M.Lāča individuālais celtniecības uzņēmums
Amatas nov., Skujenes pag., "Lejas-Pērkoņi"
celtniecība
preču ražošana un realizācija
Telefons
+371 64159948
Annas, Mednieku klubs
Amatas nov., Zaubes pag., "Cīrulīši"
Apvienot fiziskās un juridiskās nolūkā veicināt likumīgu medību, makšķerēšanas un citu aktīvu atpūtas veidu un to tradīciju popularizēšanu sabiedrībā;
Piesaistīt biedrības individuālos atbalstītājus;
Medību, makšķerēšanas organizēšana, ievērojot dabas aizsardzības principus.
Annas Dzirnavas, SIA
Amatas nov., Zaubes pag., "Annas Dzirnavas"
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29176917
ANNAS HOTEL, SIA
Amatas nov., Zaubes pag., Annas, "Annas Muiža"
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)