• lv

Alūksnes novads

57° 25' 31.6146", 27° 2' 32.98848"

Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Veicināt sabiedrības iniciatīvu attīstību, sniedzot informatīvo un konsultatīvo palīdzību, izstrādājot un realizējot dažādas izglītības programmas reģiona biedrībām, nodibinājumiem, interešu grupām;
Veicināt integrācijas procesus, aktivizēt brīvprātīgo kustību un attīstīt sadarbību ar pašvaldībām, valsts iestādēm un privāto sektoru;
Attīstīt ar cilvēka dzīves kvalitāti saistītās sfēras, rosinot katra indivīda personības izaugsmi kulturālajā, sociālajā un profesionālajā ziņā, tādējādi sekmējot ar apkārtējo vidi un sabiedrību saistītu problēmu risināšanu.
Telefons
+371 29484212
ALŪKSNES NOVADA ATTĪSTĪBAI, Biedrība
Alūksnes nov., Ziemera pag., Māriņkalns, "Pagastmāja"
2.1. Attīstīt un nodrošināt Alūksnes novada izaugsmi, iesaistot sabiedrību un sadarbojoties ar uzņēmējiem izglības, zinātnes, sporta un kultūras organizēšanas jomās. Telefons
+371 26368675
Alūksnes novada izglītības attīstības centrs
Alūksnes nov., Alūksne, Kanaviņu iela 4B
Pilsoniskas sabiedrības attīstība, organizējot izglītības, vides, integrācijas, labiekārtošanas u.c. veida pasākumus kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Telefons
+371 28451455
ALŪKSNES NOVADA MAKŠĶERNIEKU KLUBS, Biedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Pilssalas iela 10
1.Zivju resursu pavairošana un aizsardzība Alūksnes novada ūdenstilpēs;
2. Makšķerēšanas kā veselīga dzīvesveida popularizēšana;
3. Tūrisma veicināšana.
Telefons
+371 26415305
Alūksnes novada pensionāru apvienība
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Novada pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pašvaldībās, viņu materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos procesos;Pastāvīgu sakaru dibināšana un aktīva līdzdarbošanās pašvaldībās, dalība likumu projektu izstrādē, kuri skar pensionāru intereses. Sadarbība ar citām sabiedriskām organizācijām novadā un ārpus tā. Telefons
+371 28379216
Alūksnes pauerliftinga biedrība EVOLVE
Alūksnes nov., Alūksne, Krišjāņa Barona iela 23
1. Spēka sporta veidu popularizēšana un veselīga dzīvesveida veicināšana Alūksnes novadā;
2. Pauerliftinga popularizēšana un attīstīšana Latvijas teritorijā;
3. Pieredzes un zināšanu apmaiņas veicināšana sabiedrības un biedru vidū izdodot dažāda veida informatīvo materiālu;
4. Izdevniecības darbība, metodisko materiālu izgatavošana, kā arī ekipējumu iegāde;
5. Lietderīga un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšana jaunatnei;
6. Jauniešu pašizaugsmes veicināšana;
7. Pozitīvo emociju vairošana cilvēkos;
8. Biedrībai nepieciešamo speciālistu sagatavošana un kvalificēšana;
9. Sportistu, treneru un spēka sporta veidu atbalstītāju apvienošana;
10. Izstrādāšana, realizācija un piedalīšanās starptautiskajos projektos un projektos, kurus vada neatkarīgas organizācijas;
11. Sadarboties ar Latvijas un starptautiskām organizācijām, kurām ir līdzīgi mērķi un uzdevumi;
12. Organizēt pasākumus un sacensības spēka trīscīņas, sportiskā gara un veselības uzlabošanas nolūkos;
13. Uzturēt un attīstīt, jauniešu un pieaugušo fizisko formu;
14. Sadarboties ar citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām Latvijā un starptautiskā līmenī;
15. Mācību, sanāksmju, nometņu, semināru, plenēru organizēšana;
16. Citu darbību veikšana, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem un Biedrības statūtiem.
Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Vidus iela 1
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64322482 Reģistratūra
E-pasts
aluksnespoliklinika@inbox.lv
Alūksnes projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Pilsētas bulvāris 6A - 7
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28353980
Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta Bejas piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes nov., Jaunalūksnes pag., Beja
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.63, versija 2.0) (Avots: VID)
Sēklu apstrāde sējai (01.64, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64324423
+371 29449475
Alūksnes rajona Liepnas pagasta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes nov., Liepnas pag., "Liepna"
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64364635
+371 27883502
Alūksnes rajona Malienas piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes nov., Malienas pag., Brenci, "Brenci 11"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29445662
ALŪKSNES RCU, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 15
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64324102
+371 26300831
ALŪKSNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Alūksnes nov., Alūksne, Helēnas iela 31
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Alūksnes sākumskolas attīstībai
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 26
sekmēt Alūksnes pilsētas sākumskolas attīstību un veicināt sadarbību ar vecākiem, Alūksnes novada pašvaldību, dažādām iestādēm, organizācijām Telefons
+371 26309331
Alūksnes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 1
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64321203
+371 29176909
+371 64321410
ALŪKSNES SVĒTĀ TRIJĀDĪBAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Alūksnes nov., Alūksne, Helēnas iela 56
Sasniegt dvēseles pestīšanu caur Pareizticību un tikumīgu dzīvi
Alūksnes un Apes novada fonds
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 8A
Veicināt mērķtiecīgas labdarības attīstību Alūksnes novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas sabiedrības grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas. Telefons
+371 29484212
Alūksnes un Apes novadu arodorganizācija
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telefons
+371 26333071
Alūksnes vieglatlētikas klubs, Sporta biedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Tālavas iela 10
saglabāt vieglatlētikas tradīcijas un veicināt tās turpmāko attīstību Alūksnē;
popularizēt vieglatlētiku skolu jaunatnes vidū;
meklēt jaunus talantīgus vieglatlētus un sekmēt viņu izaugsmi, finasiāli atbalstīt vieglatlētus, kuri sasnieguši LR jaunatnes, junioru, pieaugušo izlases līmeni.
Telefons
+371 29356698
Alūksne un novads-mūsu zeme
Alūksnes nov., Alūksne, Pilssalas iela 4
Veicināt Alūksnes un novada saimniecisko un ekonomisko attīstību;nodrošināt Alūksnes un novada kā demokrātiskas un patstāvīgas pilsētas un novada attīstību;uz brīvprātības principiem apvienot Alūksnes un novada iedzīvotājus kopīgam darbam;uzlabot un nodrošināt Alūksnes novada iedzīvotāju labklājību
ALŪKSNĪTE, Alūksnes rajona J.Skopiņa individuālais uzņēmums
Alūksnes nov., Alūksne, Helēnas iela 62-24
Laikrakstu izdošana (58.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64322259
ALVISERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Mālupes pag., Mālupe, "Dzirnavas 8"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zivsaimniecība (03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības (09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64322397
ALVITA STRŪKLAKAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Meža iela 4 - 3
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64381610
AMATAS, Mālupes pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes nov., Mālupes pag., "Amatas"
biškopība*lopkopība*graudkopība*piensaimniecība*mežizstrāde, kokapstrāde*tirdzniecība un starpniekpakalpojumi*ārējā ekonomiskā darbība*būvmateriālu ražošana*remonta-celtniecības darbi*nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
AMATNIEKI, Alūksnes rajona Ilzenes pagasta G.Salmiņa zemnieku saimniecība
Alūksnes nov., Ilzenes pag., Jaunzemi, "Amatnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2014)
AMATNIEKI, Alūksnes rajona Ilzenes pagasta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes nov., Ilzenes pag., Jaunzemi, "Amatnieki"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29431709
AMF BALTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Helēnas iela 52
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29484212
AMNET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Rogas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29637081
E-pasts
amnet@amnet.lv
ANALAS, Alūksnes rajona Alsviķu pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes nov., Alsviķu pag., "Analas"
Kartupeļu audzēšana.
ANDALO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Šķūņu iela 10 - 1
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26102108