• lv

Alūksnes novads

57° 25' 31.6146", 27° 2' 32.98848"

Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai, Biedrība
Alūksnes nov., Alsviķu pag., Alsviķi, "Kultūras nams"
Biedrības mērķis ir - attīstīt un nodrošināt Alsviķu pagasta izaugsmi, iesaistot sabiedrību un sadarbojoties ar uzņēmējiem izglītības, zinātnes, kultūras, sporta un sociālās labklājības izaugsmes jomās Telefons
+371 26567521
ALTA, Alūksnes tautsaimnieku biedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Rūpniecības iela 4B
Dot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, apvienojot tās biedrus vienotai rīcībai un veicināt viņu darbību tirgus ekonomikas un saimnieciskās patstāvības principu īstenošanā;
veicināt uzņēmējdarbības attīstību rajonā;
sekmēt filantropijas attīstību.
Telefons
+371 29542793
ALTA AB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 4 - 1
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20007195
ALTA S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 29
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64307170
ALUKSNA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Jaunannas pag., "Mežtekas 1" - 1
Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana (24.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zivsaimniecība (03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Cita veida ražošana (32, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26524904
Alūksne, Alūksnes pilsētas basketbola klubs
Alūksnes nov., Alūksne, Latgales iela 34
Basketbola tradīciju attīstīšana un popularizēšana Alūksnes pilsētā, Alūksnes rajonā, Latvijas Republikā, ārzemēs;
treniņprocesu un sacensību organizēšana;
basketbola kā aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana jaunatnes un iedzīvotāju vidē;
talantīgāko basketbolistu atbalstīšana viņu meistarības paaugstināšanā.
Telefons
+371 29198990
Alūksne, Lauvu klubs
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 21
Organizēt sporta, kultūras un atpūtas pasākumus. Telefons
+371 29409067
E-pasts
intarsz@gmail.com
Alūksne, Futbola klubs
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 34 - 24
Futbola tradīciju attīstīšana un popularizēšana Alūksnes pilsētā, Alūksnes rajonā, Latvijas Republikā, ārzemēs.
Treniņprocesu un sacensību organizēšana, vadīšana, tiesāšana;
veicināt un popularizēt futbolu kā pozitīvu atpūtas veidu bērnu, jauniešu un iedzīvotāju;
talantīgāko futbolistu talantu atbalstīšana viņu meistarības paaugstināšanā.
Telefons
+371 26546050
Alūksne, Orientēšanās klubs
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 24A
Apvienot orientēšanās un veselīga dzīves veida interesentus, lietderīga brīvā laika organizēšana, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai.
Sekmēt un veicināt harmoniski attīstītu iedzīvotāju izaugsmi.
Telefons
+371 28353980
Alūksne, Alūksnes rajona sporta apvienība
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 24A
Sporta attīstības nodrošināšana rajonā kā viena no veidiem cilvēka veselības nostiprinošanai, lietderīga brīvā laika izmantošanai un fizisko spēku atjaunošanai;
Sekmēt rajona labāko sportistu meistarības izaugsmi.
Telefons
+371 29273114
Alūksne, Sporta klubs
Alūksnes nov., Alūksne, Laurencenes iela 2 - 9
Fiziski aktīva dzīvesveida sekmēšana un popularizēšana sabiedrībā, veselības nostiprināšana un fiziskās sagatavotības pilnveidošana, veselīga dzīvesveida organizēšana. Telefons
+371 29542793
Alūksnes 15. CP, Valsts akciju sabiedrības "Vidzemes ceļi" filiāle
Alūksnes nov., Alūksne, Jāņkalna iela 43
Notekūdeņu un atkritumu likvidēšana, attīrīšana u.tml. darbība (90.00, versija 1.0) (Avots: CSP)
Cita veida tīrīšanas darbības (81.29, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
ALŪKSNES AUTOOSTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 72
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zivsaimniecība (03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana (17, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana (19, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana (23, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas (25, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (28, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (29, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citu transportlīdzekļu ražošana (30, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mēbeļu ražošana (31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Cita veida ražošana (32, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (33, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29458510
ALŪKSNES BAPTISTU DRAUDZE
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 2
Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem par svētību LBDS draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā Telefons
+371 29275461
ALŪKSNES BRIDŽA KLUBS
Alūksnes nov., Alūksne, Cerību iela 2
Sporta bridža popularizēšana Alūksnē;bridža mācīšana;Alūksnes bridžistu sportiskā līmeņa celšana;sadarbība ar citām Latvijas un starptautiskajām bridža organizācijām. Telefons
+371 27814496
ALŪKSNES DĀRZKOPIS, Kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 27B
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 20211388
ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS, Alūksnes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Alūksnes nov., Alūksne, Apes iela 4
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64321352
+371 64381546
+371 64322960
ALŪKSNES ENERGOPROJEKTS, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Alūksnes nov., Alūksne, Apes iela 4
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64320935
ALŪKSNES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 25
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Alūksnes Invalīdu biedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 8A
Biedrības darbības mērķis ir apvienot Alūksnes un Apes novadā dzīvojošos invalīdus, kā arī veselos cilvēkus, kas nepastarpinātā veidā saistīti ar invalīdiem, vai vēlas palīdzēt tiem, veicināt invalīdu integrāciju sabiedrībā, piedalīties likumu u.c. normatīvo aktu izstrādes darbībā, lai aizstāvētu invalīdu intreses, kā arī sekmēt invalīdu uzņēmējdarbību. Telefons
+371 28324273
ALŪKSNES KARAVĪRU KLUBS
Alūksnes nov., Alūksne, Lāčplēša iela 1
Militāras profesijas popularizēšana Alūksnē un Latvijas Republikā;
Iesaistīšanās un dalība Alūksnes garnizona un LR sabiedriskajos pasākumos;
Kultūras, atpūtas un sporta pasākumu organizēšana kluba biedriem;
Alūksnes garnizona karavīru savstarpēja atbalsta un vienotības veicināšana.
Telefons
+371 29126234
ALŪKSNES KOKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Tālavas iela 20B
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zivsaimniecība (03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārtikas produktu ražošana (10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29482835
ALŪKSNES KRIEVU KOPIENA
Alūksnes nov., Alūksne, Torņa iela 7 - 39
Krievu tautas kultūrvēsturiskā, intelektuālā un radošā mantojuma, māksliniecisko, garīgo un tikumisko vērtību saglabāšana; savstarpējā palīdzība biedriem garīgajos, morālajos un materiālajos jautājumos; palīdzības sniegšana Otrā pasaules kara veterāniem sadzīves un sociālajos jautājumos, morālā atbalsta sniegšana, sveikšana svētkos, kā arī materiālās palīdzības ziedojumu vākšana veterāniem; saglabāt, pētīt un popularizēt krievu tautas vēsturi, kultūru, mākslu, valodu, rakstību un literatūru. Telefons
+371 25135045
Alūksnes lauku partnerība
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 8A
Veicināt teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Telefons
+371 29422952 Birojs
+371 26330477 Koordinatore
E-pasts
partneriba@aluksne.lv
ALŪKSNES LAUKU SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Rūpniecības iela 2D
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64322076
+371 64381018
Alūksnes mednieku un makšķernieku biedrība
Alūksnes nov., Jaunannas pag., "Rieksta Purvs"
Attīstīt pareizu un likumīgu medību un makšķerēšanas procesu Latvijā, atjaunot un pilnveidot medību tradīcijas, rūpēties par pareizu dzīvnieku sastāvu mežos, propagandēt dabas aizsardzību, pārstāvēt, mednieku un makšķernieku intereses Telefons
+371 26132809
ALŪKSNES MELIORĀCIJA, Alūksnes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Rūpniecības iela 7
Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26488044
ALŪKSNES MEŽA TRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Jaunalūksnes pag., "Koki"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29113463
+371 64322990
ALŪKSNES MEŽIERĪCĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Ozolu iela 1
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64322990
ALŪKSNES NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Rūpniecības iela 4
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64321694