Alūksne, Alūksnes novads

57° 25' 14.83608", 27° 3' 4.85676"

ALŪKSNES BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 8A
Telefons
+37164322402
E-pasts
abjc@aluksne.lv
Alūksnes Kultūras centrs
Alūksnes nov., Alūksne, Brūža iela 7
Telefons
+37164322105
E-pasts
kulturascentrs@aluksne.lv
ALŪKSNES MĀKSLAS SKOLA
Alūksnes nov., Alūksne, Ojāra Vācieša iela 2
Telefons
+37164322433
E-pasts
makslasskola@aluksne.lv
ALŪKSNES MUZEJS
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 74
Telefons
+37164381321
E-pasts
muzejs@aluksne.lv
ALŪKSNES MŪZIKAS SKOLA
Alūksnes nov., Alūksne, Jāņkalna iela 38
Telefons
+37164381440
E-pasts
muzikas_skola@aluksne.lv
Alūksnes novada Bāriņtiesa
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telefons
+37164323129
E-pasts
barintiesa@aluksne.lv
Alūksnes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 24
Telefons
+37164322809
E-pasts
dzimtsaraksti@aluksne.lv
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telefons
+37164381496
E-pasts
dome@aluksne.lv
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "Alja"
Alūksnes nov., Alūksne, Pilssalas iela 10
E-pasts
alja@aluksne.lv
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE "BŪVVALDE"
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telefons
+37164322770
E-pasts
buvvalde@aluksne.lv
Alūksnes novada pašvaldības iestāde "Izglītības pārvalde"
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telefons
+37164381479
E-pasts
izgl.parvalde@aluksne.lv
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telefons
+37164323156
E-pasts
pasvaldibas.policija@aluksne.lv
Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 11
Telefons
+37164381347
E-pasts
slp@aluksne.lv
Alūksnes novada vēlēšanu komisija
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telefons
+37164381496
E-pasts
dome@aluksne.lv
ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLA
Alūksnes nov., Alūksne, Kanaviņu iela 14
Telefons
+37164381669
E-pasts
anv@aluksne.lv
ALŪKSNES PILSĒTAS BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 24A
E-pasts
albjss@aluksne.lv
ALŪKSNES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 24
Telefons
+37164322179
E-pasts
biblioteka@aluksne.lv
Alūksnes pilsētas sākumskola
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 26
Telefons
+37164324403
E-pasts
sakumskola@aluksne.lv
Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde "Cālis"
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 7
Telefons
+37164322143
E-pasts
calis@aluksne.lv
ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "PIENENĪTE"
Alūksnes nov., Alūksne, Helēnas iela 32
Telefons
+37164322530
E-pasts
pienenite@aluksne.lv
ALŪKSNES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SPRĪDĪTIS"
Alūksnes nov., Alūksne, Raiņa bulvāris 5
Telefons
+37164323910
E-pasts
spriditis@aluksne.lv
Alūksnes Tūrisma informācijas centrs
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 25A
Telefons
+37164322804
E-pasts
tic@aluksne.lv
Ernsta Glika Alūksnes Valsts Ģimnāzija
Alūksnes nov., Alūksne, Glika iela 10
Telefons
+37164307101
E-pasts
avg@aluksne.lv
Pašvaldības aģentūra "Spodra"
Alūksnes nov., Alūksne, Brūža iela 1
Telefons
+37164323259
E-pasts
spodra@aluksne.lv
ALŪKSNES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 11
Likvidēts 31.05.2018
Telefons
+37164322809
E-pasts
dzimtsaraksti@aluksne.lv
Sociālās aprūpes centrs Alūksne
Alūksnes nov., Alūksne, Ošu iela 5
Likvidēts 31.05.2018
Telefons
+37164381051
E-pasts
sac@aluksne.lv