• lv

Alsungas novads

56° 58' 58.27116", 21° 33' 20.13084"

JAUNVIDENIEKI, Andra Kaminska Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Slokas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29134909
JJZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alsungas nov., "Stobri"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26138226
JSSB, SIA
Alsungas nov., "Bruģāti"
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26785598
Jūrkalne, Mednieku klubs
Alsungas nov., "Pļavsargi"
Apvienot individuālus medniekus kopīgai medību organizēšanai un veicināt medību sporta attīstību un meistarības paaugstināšanu;
Ar kluba rīcībā esošiem līdzekļiem un spēkiem saprātīgi regulēt medību faunu, attīstīt savā medību teritorijā zinātniski un praktiski pamatotu medību saimniecību;
Sabiedriskā kārtā kontrolēt medību drošības noteikumu ievērošanu kluba objektos, apkarot malu medniecību;
Izveidot medību bāzi;
Veidot zvēru piebarošanas laukus un stacionārās barotavas;
Iesaistīt savus biedrus dabas aizsardzībā un veikt biotehniskos pasākumus;
Piedalīties medību platību apsaimniekošanas plānu izstrādāšanā un izpildē;
Iespēju robežās veicināt medību tūrismu attīstību;
Izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku;
Organizē sacensības, medību trofeju uzskaiti un izstādes;
Pārstāviet savu kluba mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumiskās tiesības, prasības organizācijās un pie privātpersonām;
Sadarboties ar citiem medību klubiem un formējumiem, citu valstu medību organizācijām, interešu apvienošanas nolūkā;
Veikt medījamo dzīvnieku un putnu uzskaiti nomas platībās.
Telefons
+371 29197206
KAD PLUS, IK
Alsungas nov., Alsunga, Aizputes iela 1A
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
KALNARĀJI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Kalnarāji"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29179992
ĶEĻĶI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Ķeļķi"
l/s produkcijas ražošana, realizācija
ĶĪŠI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Ķīši"
Telefons
+371 63353427
+371 29244221 Anita
KĻAVKALNI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Kļavkalni"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
KLŪĢI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Klūģi"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
Konsulta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alsungas nov., Alsunga, "Sedliņi"
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29230282
KRASTIŅI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Maija iela 22
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27145110
KUKŠAS, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Kukšas"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
KUKŠU EZERS, Biedrība
Alsungas nov., Alsunga, Skolas iela 9 - 1
Veicināt Kukšu ezera un piekrastes teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.Kukšu ezera piekrastes teritorijas kultūras attīstības un sportisko aktivitāšu veicināšana. Kukšu ezera piekrastes teritorijas tūrisma infrastruktūras izveides veicināšana.Kukšu ezera zivju un vēžu krājumu papildināšanu licenzētas makšķerēšanas un vēžošanas nodrošināšanai. Kukšu ezera zivju un vēžu krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezera un tās piekrastes antropogēno slodzi. Veicināt makšķerēšanas un vēžošanas pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru. Telefons
+371 29426930
KUNDURI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Kunduri"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
KUNDURI I, Zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Kunduri I"
kokapstrāde
mežizstrāde
KURLAND HUNTING, SIA
Alsungas nov., "Ezernieki"
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības (01.70, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22079112
E-pasts
info@kurland-hunting.lv
KURLAND TROPHY, SIA
Alsungas nov., "Ezernieki"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 29235522
Kurši, M.Veisberga Alsungas novada zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Kurši"
KVIEŠI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Kvieši"
lauksaimniecības produktu ražošana,tirdzniecība
mežizstrāde
LABDANGAS 2, Jūrkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Šmāliņi"
LAGZDAS, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Lagzdas"
l/s produkcijas ražošana
LAIDI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Laidi"
lauksaimniecības produktu ražošana
LAPIŅAS, Alsungas pagasta J.Petroviča zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 2 - 1
LAPŠKALNI, Alungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Lapškalni"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
Liepu ielas radošais kvartāls
Alsungas nov., Alsunga, Bērzu iela 2
Veicināt jauniešu integrāciju, toleranci, iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē šādos veidos:
radot labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālajai un radošajai attīstībai;
nodrošinot iespēju apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības veidā;
nodrošinot jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
jauniešiem nepieciešamās informācijas pieejamību.
Maigā Bio-Enerģētika
Alsungas nov., Alsunga, Ēdoles iela 13
izglītot un apmācīt indivīdus, ģimenes un sabiedrību par Maigās Bio-Enerģētikas (turpmāk tekstā MBE) metodes nozīmi, teoriju un praksi;
veidot un izplatīt mācību materiālus MBE apguvei;
organizēt, vadīt MBE seminārus, lekcijas, diskusijas, piesaistot arī ārvalstu speciālistus;
veidot projektus MBE metodes un tehniku apguvei;
veicināt sabiedrības, dažādu nozaru speciālistu sadarbību un izpratni par bērna - vacāku savstarpējo primāro attiecību un pieskārienu nozīmi bērna attīstībā.
Telefons
+371 29211698
MAJUVE, SIA
Alsungas nov., "Kurši"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26359686
MĀRCIS MARTINOVS, Individuālais komersants
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 4 - 20
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
MEDNIEKI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Mednieki"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija