• lv

Alsungas novads

56° 58' 58.27116", 21° 33' 20.13084"

AB, A.BLOKA individuālais uzņēmums
Alsungas nov., Alsunga, Pils iela 8
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63351666
AKMEŅKALNI, Zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Akmeņkalni"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
ALSUNGA, SIA
Alsungas nov., Alsunga, Upes iela 7
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63351250
+371 26306316
ALSUNGA, Mednieku klubs
Alsungas nov., Alsunga, "Slonas"
Apvienot Biedrības biedrus, lai varētu īstenot Latvijas Republikas "Medību Likumā"
peredzētos uzdevumus.
Telefons
+371 29134909
Alsungas dzirnavas, IK
Alsungas nov., Alsunga, "Dzirnavas"
Alsungas keramika
Alsungas nov., Alsunga, Magoņu iela 1
Veicināt keramikas izstrādājumu veidošanu, attīstot radošo potenciālu un saglabājot podniecības un keramikas tradīcijas. Telefons
+371 29263835
ALSUNGAS KOKS, SIA
Alsungas nov., Almāle, "Almāles darbnīcas"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Alsunga, Skolas iela 6, Biedrība
Alsungas nov., Alsunga, Skolas iela 6 - 3A
Nodrošināt Biedrības pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību;
Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
Alsungas novada attīstības biedrība
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 6 - 15
Veicināt Alsungas novada attīstību, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo nevienlīdzību novadā;
sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu Alsungas novada attīstību un atpazīstamību;
veicināt iespējami labāku un ilgtspējīgāku ekonomikas, dabas, kultūras un cilvēkresursu resursu izmantošanu;
veicināt izglītotas, informētas, kulturālas, sociāli aktīvas, atbildīgas, ilgtspējīgas, radošas un uz attīstību vērstas sabiedrības veidošanos novadā;
organizēt dažādus sabiedrības vajadzībās un vēlmēs balstītus pasākumus un aktivitātes;
sekmēt izglītības, mūžizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādību novadā;
sekmēt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, tūrisma attīstību un bezdarba mazināšanos novadā;
veicināt kopienu sadarbību;
organizēt un atbalstīt dažāda veida tālākizglītības kursus un cita veida izglītojošas aktivitātes;
iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29474677
ALSUNGAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Alsungas nov., Alsunga, Skolas iela 3A
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
ARĀJI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Arāji"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Astro Grupa, SIA
Alsungas nov., "Ķīši"
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve (08.12, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29126226
AUSEKĻI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Ausekļi"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BALGĀĻI, Kuldīgas rajona Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Balgāļi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
BALOŽI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Baloži"
lauksaimniecibas produkcijas ražošana, realizācija
BALOŽI-2, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Maija iela 22
lauksaimniecības produkcijas ražošana
tirdzniecība
z9irgkopība
eksports
veikals
BASTARDS, Privātuzņēmums
Alsungas nov., Almāle, "Almāle 7" - 9
geju, lezbiešu biseksuāļu tūrisms
tūristu apkalpošana
BEDRENIEKI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Bedrenieki"
lauksaimniecības produkcijas ražošana
BĒRZKALNI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Bērzkalni"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BĒRZLEJAS, Alsungas pagasta J.Gornija zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 6-9
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
BIERANDI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Bierandi"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BIRZNIEKI, Alsungas pagasta rajona zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Birznieki"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
BLINTENE, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Blintene"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
BOKSA KLUBS PĒRKONS
Alsungas nov., "Vētras"
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana, veicināt boksa popularitāti un attīstību Alsungas novadā un Kurzemes reģionā. Telefons
+371 28822836
Bruģāti, Alsungas novada zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Bruģāti"
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
BRŪNI, Zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Brūni"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
BUKSTIŅI, Kuldīgas rajona zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Bukstiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
BumBoo, SIA
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 1 - 2
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26723066
BUNTKALNI, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., "Buntkalni"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
CASTELLO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 2 - 2
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29997818