• lv

Alsunga, Alsungas novads

56° 58' 58.27116", 21° 33' 20.13084"

AB, A.BLOKA individuālais uzņēmums
Alsungas nov., Alsunga, Pils iela 8
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63351666
ALSUNGA, SIA
Alsungas nov., Alsunga, Upes iela 7
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63351250
+371 26306316
ALSUNGA, Mednieku klubs
Alsungas nov., Alsunga, "Slonas"
Apvienot Biedrības biedrus, lai varētu īstenot Latvijas Republikas "Medību Likumā"
peredzētos uzdevumus.
Telefons
+371 29134909
Alsungas dzirnavas, IK
Alsungas nov., Alsunga, "Dzirnavas"
Alsungas keramika
Alsungas nov., Alsunga, Magoņu iela 1
Veicināt keramikas izstrādājumu veidošanu, attīstot radošo potenciālu un saglabājot podniecības un keramikas tradīcijas. Telefons
+371 29263835
Alsungas novada attīstības biedrība
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 6 - 15
Veicināt Alsungas novada attīstību, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, lai uzlabotu dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo nevienlīdzību novadā;
sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu Alsungas novada attīstību un atpazīstamību;
veicināt iespējami labāku un ilgtspējīgāku ekonomikas, dabas, kultūras un cilvēkresursu resursu izmantošanu;
veicināt izglītotas, informētas, kulturālas, sociāli aktīvas, atbildīgas, ilgtspējīgas, radošas un uz attīstību vērstas sabiedrības veidošanos novadā;
organizēt dažādus sabiedrības vajadzībās un vēlmēs balstītus pasākumus un aktivitātes;
sekmēt izglītības, mūžizglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādību novadā;
sekmēt uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, tūrisma attīstību un bezdarba mazināšanos novadā;
veicināt kopienu sadarbību;
organizēt un atbalstīt dažāda veida tālākizglītības kursus un cita veida izglītojošas aktivitātes;
iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29474677
ALSUNGAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Alsungas nov., Alsunga, Skolas iela 3A
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
BALOŽI-2, Alsungas pagasta zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Maija iela 22
lauksaimniecības produkcijas ražošana
tirdzniecība
z9irgkopība
eksports
veikals
BĒRZLEJAS, Alsungas pagasta J.Gornija zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 6-9
BumBoo, SIA
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 1 - 2
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26723066
CASTELLO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 2 - 2
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29997818
CIEKAUZIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alsungas nov., Alsunga, Ēdoles iela 19
Galdnieku darbi (43.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28314699
Custom Stickers.SHOP, SIA
Alsungas nov., Alsunga, Maija iela 19
DJ Logging, SIA
Alsungas nov., Alsunga, Skolas iela 16
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26333939
DOVIMSA, SIA
Alsungas nov., Alsunga, Bērzu iela 2
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25505075
E & Co, IK
Alsungas nov., Alsunga, Maija iela 2
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ēdoles iela 11, Alsungas pagasta Pētera Rutuļa zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Ēdoles iela 11
ELJAN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 2 - 2
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26970638
Gaišumi AK, SIA
Alsungas nov., Alsunga, Raiņa iela 9
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29192485
E-pasts
I.macpans@gmail.com
Gerdas, E.Rungovskas Alsungas novada zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Maija iela 22
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Lopkopība (01.4, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Piena produktu ražošana (10.5, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27145110
GUDENIEKI, Mednieku klubs
Alsungas nov., Alsunga, Aizputes iela 9
Apvienot Biedrības biedrus, lai varētu īstenot Latvijas Republikas "Medību likumā" paredzētos uzdevumus Telefons
+371 29487637
Jaunkapteiņi, M.Gornija Alsungas novada zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 6 - 9
KAD PLUS, IK
Alsungas nov., Alsunga, Aizputes iela 1A
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
KRASTIŅI, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Maija iela 22
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27145110
KUKŠU EZERS, Biedrība
Alsungas nov., Alsunga, Skolas iela 9 - 1
Veicināt Kukšu ezera un piekrastes teritorijas ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.Kukšu ezera piekrastes teritorijas kultūras attīstības un sportisko aktivitāšu veicināšana. Kukšu ezera piekrastes teritorijas tūrisma infrastruktūras izveides veicināšana.Kukšu ezera zivju un vēžu krājumu papildināšanu licenzētas makšķerēšanas un vēžošanas nodrošināšanai. Kukšu ezera zivju un vēžu krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezera un tās piekrastes antropogēno slodzi. Veicināt makšķerēšanas un vēžošanas pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nodrošinot nepieciešamo infrastruktūru. Telefons
+371 29426930
Kurland Steel, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alsungas nov., Alsunga, Upes iela 4
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana (25.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26837755
LAPIŅAS, Alsungas pagasta J.Petroviča zemnieku saimniecība
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 2 - 1
Maigā Bio-Enerģētika
Alsungas nov., Alsunga, Ēdoles iela 13
izglītot un apmācīt indivīdus, ģimenes un sabiedrību par Maigās Bio-Enerģētikas (turpmāk tekstā MBE) metodes nozīmi, teoriju un praksi;
veidot un izplatīt mācību materiālus MBE apguvei;
organizēt, vadīt MBE seminārus, lekcijas, diskusijas, piesaistot arī ārvalstu speciālistus;
veidot projektus MBE metodes un tehniku apguvei;
veicināt sabiedrības, dažādu nozaru speciālistu sadarbību un izpratni par bērna - vacāku savstarpējo primāro attiecību un pieskārienu nozīmi bērna attīstībā.
Telefons
+371 29211698
MĀRCIS MARTINOVS, Individuālais komersants
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 4 - 20
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
MKM mežs, SIA
Alsungas nov., Alsunga, Krasta iela 4 - 20
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29494607