Aloīza Broka iela, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads

56° 7' 19.74756", 27° 0' 45.71712"

Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 2 - 3
Atbalstīt, veicināt un uzlabot kvalitāti pedagoģiskajā un audzināšanas darbā.
Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un radošu izaugsmi.
Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa.
Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas.
Pilnveidot un atbalstīt Aglonas novadā karjerizglītības un profesionālās izglītības pasākumus.
Strādāt pie pirmskolas audzināšanas un izglītošanas metožu un iespēju diapazona paplašināšanas, radot alternatīvas mācību iespējas pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
Iestāties par bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku tiesību aizsardzību, drošību un veselību, organizēt informatīvos pasākumus.
Piedalīties nometņu, koncertu un citu pasākumu organizēšanā, veicinot bērnu un jauniešu formālās izglītības attīstīšanu un pilnveidošanu, ar to saistīto pieredzes apmaiņas realizēšanu, starp līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās.
Atbalstīt Izglītības iestāžu saimniecisko darbību.
Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās.
Pilnveidot vidi izglītības telpu un pagalmu teritorijā, labiekārtošanas darbu organizācija, atbalsts un finansēšana.
Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju.
Veicināt cieņu pret dažādām pasaules kultūrām, piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 5 - 5
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 5 - 5
Cīņu sporta pieejamības un attīstības veicināšana Latvijas reģionos;
Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā;
Iespēju nodrošināšana nodarboties ar jauktajām cīņām speciāli aprīkotās telpās, kur ir pieejams cīņām nepieciešamais inventārs;
Sabiedrības integrācija un saliedēšana;
Veicināt Latvijas jaukto cīņu sporta veiksmīgu integrāciju kopējās Eiropas struktūrās un apritē;
Sporta pasākumu un sacensību organizēšana gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem;
Kvalifikācijas paaugstināšanas semināru un apmācību organizēšana;
Agresijas mazināšana jauniešu vidū;
Sporta nometņu organizēšana.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 6
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 2 - 3
Veidot dokumentālu filmu par Rīgas opereti, tās vēsturi un darbību;
Audiovizuālu produktu veidošana.
Dokumentālu filmu un citu audiovizuālu produktu izplatīšana.
Preiļu rajons, Aglonas pagasts, Aglona, Aloīza Broka iela 6
Likvidēts 16.10.2007
Nodarboties ar A.Broka darbības izpēti Aglonā;
materiālu sakopošana, ar nolūku izveidot uz ievākto materiālu bāzes
speciālu nodaļu novadpētniecības muzejā;
koncentrēt visus ziedojumus un ievāktos naudas līdzekļus, tos izmantojot
stingri noteiktajam mērķim-A.Broka piemiņas iemūžināšanai.
Preiļu rajons, Aglonas pagasts, Aglona, Aloīza Broka iela 6
Likvidēts 21.06.1999
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution