• lv

Allažu pagasts, Siguldas novads

57° 3' 8.00604", 24° 47' 55.67676"

14 VĒJI, SIA
Siguldas nov., Allažu pag., "Bērziņi"
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
ĀBOLIŅI, Zemnieku saimniecība
Siguldas nov., Allažu pag., "Āboliņi"
lauksaimniecībalopkopība
AB un biedri, Individuālais komersants
Siguldas nov., Allažu pag., "Šķiliņi"
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi (61.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
ADARA SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Birzes iela 5 - 25
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
ADVINA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Birzes iela 4
(41.2 , versija 2.0) (Avots: GP2009)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29148891
AGI, A.Zvejnieka daudznozaru individuālā firma
Siguldas nov., Allažu pag., "Dobeskalni"
remonta, celtniecības, restaurācijas darbi
būvmateriālu ražošana
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, glabāšana, realizācija
*maksas pakalpojumi
*pasažieru un kravas pārvadājumi
*tirdzniecība ar energoresursiem
*autotransporta tehniskā apkalpošana, remonts
*tūrisma pakalpojumi
*sporta pasākumu organizēšana
*kultūras pasākumu organizēšana
*otrreizējo izejvielu pārstrāde un realizācija
*starpniecības pakalpojumi
*marketings
*bartera darījumi
*tirdzniecības uzņēmumu atvēršana
*ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 67138925
AIVA, Zemnieku saimniecība
Siguldas nov., Allažu pag., "Aiva"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29187618
AKRĒCIJA, SIA
Siguldas nov., Allažu pag., "Lejasspores"
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26565181
A.L.G.I., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., Allažmuiža, "Guntiņas"
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 29243831
ALLAŽI, Dārzkopības biedrība
Siguldas nov., Allažu pag., Egļupe, Sūnu iela 1
Apmierināt biedru saimnieciskās un sociālās vajadzības; veicināt biedru darbību vasarnīcu apsaimniekošanā, dārzkopības, puķkopības un biškopības jomās, ogu, augļu un dārzeņu ieguvē, teritorijas labiekārtošanā, ceļu veidošanā, elektrotīklu uzturēšanā, agrotehniskās kultūras ievērošanā, vides aizsardzībā, ūdens un ugunsdrošībā, sekmēt biedru interešu aizsardzību un savstarpēju sadarbību. Telefons
+371 27472427
ALLAŽI, Mednieku klubs
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Zaļkalna iela 5 - 11
Nomas līgumā iegūtā iecirkņa apmedīšana un apsaimniekošana, labiekārtošana;
Biotehnisko pasākumu kompleksa īstenošana, atpūtas un sporta pasākumu organizēšana biedrības biedriem;
biedrības biedru interešu aizstāvēšana un prestiža nodrošināšana;
Telefons
+371 26527084
Allažu Akmeņkalis, SIA
Siguldas nov., Allažu pag., "Bisenieki"
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 26468529
Allažu attīstības biedrība
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Birzes iela 4
Veicināt demokrātiskas, atvērtas, pilsoniski atbildīgas sabiedrības veidošanos un katra indivīda garīgās kvalitātes celšanos;Veidot darba grupas, kas sociāli aktīvi darbojas aktuālos sabiedrības attīstības virzienos - sociālajā, izglītības, kultūrvēstures, vides aizsardzības, uzņēmējdarbības, dzimumu vienlīdzības un citās jomās;Organizēt mūžizglītību iedzīvotājus interesējošās jomās. Telefons
+371 26452964
Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs, Nodibinājums
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Stārķu iela 4
sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem un organizācijām sniegt atbalstu bērniem, sievietēm un viņu ģimenēm krīzes situācijās;
darboties kā nacionāla mēroga kompetenču, izglītības un atbalsta centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanai, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas;
sniegt stacionārus un ambulatorus rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, sievietēm, īpaši vardarbībā cietušiem, un viņu ģimenes locekļiem;
izstrādāt un organizēt apmācību programmas;
sadarboties ar citām NVO
Telefons
+371 29172911
Allažu danču biedrība
Siguldas nov., Allažu pag., "Pīlādži"
Attīstīt un popularizēt etnogrāfiskās un tautas dejas, kā saturīgas un izglītojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
kopt, saglabāt un nodot tautas dejas, tautas tērpu valkāšanas mākslu un tradīcijas nākamajām paaudzēm;
apvienot savus biedrus, koordinēt to darbību visos, ar deju saistītos jautājumos;
veikt dejotāju, vadītāju un koncertmeistaru kvalifikācijas celšanu;
iekļauties starptautiskajā sadarbībā latviešu tautas mākslas kā arī cittautu mākslas izpētē un popularizēšanā Latvijā un ārvalstīs;
piedalīties un atbalstīt ar dejām saistītos pasākumus;
pārstāvēt biedrību un tās biedrus Latvijas Republikas un starptautiskās apvienībās.
Telefons
+371 26818926
ALLAŽU ENERĢIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, "Dižkoki"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67970933
E-pasts
info@kokparstrade98.lv
ALLAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Siguldas nov., Allažu pag., Stīveri, "Allažu baznīca"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
ALLAŽU MEŽI, SIA
Siguldas nov., Allažu pag., "Kalni 2"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Allažu pamatskolas atbalsta biedrība
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Skolas iela 5
Atbalstīt un organizēt interešu izglītības programmas;
atbalstīt un organizēt skolas fiziskās vides pilnveidošanu;
atbalstīt un organizēt kultūras un sporta pasākumus;
veicināt Allažu pamatskolas dalību projektu konkursos ar mērķi piesaistīt līdzekļus skolas materiāli - tehniskās bāzes modernizācijai;
atbalstīt un organizēt dažādas nometnes;
sadarboties ar Allažu pamatskolas vadību pedagogiem, skolēniem un Siguldas novada pašvaldību dažādu ar Allažu pamatskolu saistītu projektu īstenošanā;
piesaistīt finansējumu skolēnu motivēšanai;
atbalstīt un organizēt dažādu pasākumu nodrošināšanu bērniem ar speciālām vajadzībām;
atbalstīt un organizēt izglītojošus pasākumus ģimenēm;
atbalstīt un organizēt skolēnu mācību ekskursijas un pārgājienus;
veicināt skolas tēla popularizēšanu sabiedrībā;
un citiem skolas attīstības un labklājības nodrošināšanas mērķiem.
Telefons
+371 26115996
Allažu peintbola klubs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., "Bisenieki - 1"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 67970143
ALLAŽU SAIME, Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Birzes iela 4
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26546152
E-pasts
kks@allazusaime.lv
ALSENA-LINE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., "Aņķi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29183899
ĀMURI, Rīgas rajona Allažu pagasta A.Pētersones zemnieku saimniecība
Siguldas nov., Allažu pag., "Āmuri"
ĀRES, Zemnieku saimniecība
Siguldas nov., Allažu pag., "Āres"
graudkopība
biškopība
piena, gaļas ražošana
kartupeļi
Argalis, SIA
Siguldas nov., Allažu pag., "Salgaļi"
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana (01.25, versija 2.0) (Avots: VID)
Astomar Consulting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Lauku iela 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29442137
ATMATAS, Zemnieku saimniecība
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, "Atmatas"
lopkopībazemkopībatirdzniecība
Attor, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, Zaļkalna iela 11 - 12
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26115996
Auto Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Siguldas nov., Allažu pag., "Zvaigžņukalns"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana (10.91, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība (45.31, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 25508819
E-pasts
Info@autolat.lv
AZ wheel, SIA
Siguldas nov., Allažu pag., "Lūši"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67356220