• lv

Alksnāja iela, Rīga

56° 56' 46.28364", 24° 6' 40.13964"

Alksnāja nams 8
Rīga, Alksnāja iela 8
Dzīvojamās mājas, kurā atrodas Biedrības biedru dzīvokļu īpašumi, kopīpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana. Telefons
+371 29496215
KONU, SIA
Rīga, Alksnāja iela 6 - 1
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67280837
KUZOVKINA TIRDZNIECĪBAS FIRMA, Kuzovkina individuālais uzņēmums
Rīga, Alksnāja iela 8-1
marketings
tirdzniecība
konsultācijas
transporta pakalpojumi
reklāma
Telefons
+371 67222097
LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA
Rīga, Alksnāja iela 8 - 10
Tenisa un fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana un veselības nostiprināšana;
biedrības biedru un viņu ģimenes locekļu veselīgas atpūtas un sacensību organizēšana;
sadarbība ar Latvijas un ārvalstu biedrībām, sporta klubiem un citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī pārstāvēt Biedrību tajās;
veicināt Biedrības biedru piedalīšanos dažādās Latvijas un starptautiskajās sacensībās.
Telefons
+371 29221050
E-pasts
Egils.Valeinis@latnet.lv
Latvijas Senioru Tenisa Savienība
Rīga, Alksnāja iela 8 - 10
Tenisa sporta veida atbalstīšana, attīstība un popularizēšana;
veselīga dzīvesveida atbalstīšana;
zinātniski pētnieciskais darbs;
apmācības un izglītības veicināšana;
sporta atbalstīšana;
pilsoniskas sabiedrības attīstība;
aktīvas atpūtas un tūrisma attīstība;
labdarība;
sabiedriskā labuma darbība.
Telefons
+371 29221050
Libri Design, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 7 - 1
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67222661
E-pasts
info@libridesign.lv
Lutera Akadēmija, Nodibinājums
Rīga, Alksnāja iela 3
Dot studentiem plašu teoloģisko izglītību.
Attīstīt teoloģijas zinātni Latvijā;
Veicināt sabiedrības garīgo atveseļošanu, saglabāt un radīt Latvijai nepieciešamo garīgi intelektuālo potenciālu un veicināt tā attīstību.
Telefons
+371 67222461
Mākslas telpa
Rīga, Alksnāja iela 8 - 11
Iepazīstināt sabiedrību ar daudzveidīgām Latvijas, kā arī starptautiskām mākslas un kultūras aktivitātēm;
Veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas attīstību un tās iekļaušanos starptautiskā apritē;
Atbalstīt Latvijas un ārvalstu mākslinieku starpdisciplināro projektu integrēšanu Latvijas mākslas telpā;
Paplašināt sabiedrības izglītības un informācijas iespējas par laikmetīgo mākslu, kultūras mantojumu un citiem kultūras procesiem;
Pētīt, apzināt u ietekmēt mākslas un kultūras procesu attīstību un kopsakarības.
Telefons
+371 22003426
Mansards, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 14 - 9
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29174515
MEDŅI K, SIA
Rīga, Alksnāja iela 8 - 7
Ziedu un augu vairumtirdzniecība (46.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26309605
Neiro-Derma, SIA
Rīga, Alksnāja iela 8 - 10
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29101770
RĪGA FOOD SERVICE, SIA
Rīga, Alksnāja iela 6 - 1
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67216867
+371 20242494
+371 20377137
RĪGAS REFORMĀTU "BĪBELES DRAUDZE"
Rīga, Alksnāja iela 3
Vienotība Jēzū Kristū.
RĪGAS SKAŅU IERAKSTU STUDIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 3
Skaņu ierakstu producēšana (59.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67225725
+371 26460550
Rīgas Sporta Veterānu klubs
Rīga, Alksnāja iela 9
Sadarbība ar sporta veidu federācijām, valsts, pašvaldību, sabiedriskajām un privātajām organizācijām, vadīt, koordinēt un organizēt darbu Rīgas sporta veterānu kluba kustībā Latvijā, kā arī sekmēt piedalīšanos starptautiskajos Rīgas sporta veterānu kluba pasākumos;
veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, īpašu uzmanību pievēršot trūcīgajiem un sociāli mazaizsargātajiem sporta veterāniem;
veicināt savu biedru veselības nostiprināšanu un aktīvas radošas dzīves pagarināšanu;
iesaistīt kluba biedrus regulārās fiziskās kultūras un sporta aktivitātēs un sacensībās attiecīgā vecuma personām;
piedalīties sporta sacensību, salidojumu, sarīkojumu, kā arī jubileju organizēšanā un rīkošanā vecāko gada gājumu cilvēkiem;
vākt materiālus par fiziskās kultūras un sporta vēsturi Rīgā;
palīdzēt sagatavot un publicēt materiālus par sporta veidu attīstību, labāko sportistu un sporta darbinieku memuārus;
organizēt sporta veterānu radio runas, televīzijas pārraides, publikācijas presē, uzstāšanos mācību iestādēs;
iemūžināt Rīgas ievērojamāko sportistu un sporta darbinieku piemiņu, organizējot viņu piemiņai veltītas sacensības, memoriālus un citus pasākumus, uzturēt kārtību viņu apbedījuma vietas.
Telefons
+371 29251732
Vienības nams 26
Rīga, Alksnāja iela 8 - 6
Dzīvojamās mājas, kurā atrodas biedrības biedru dzīvokļu īpašumi, kopīpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana. Telefons
+371 29496215
AKCIJU KOMERCBANKA DĀLDERIS, Akciju sabiedrība
Rīga, Alksnāja iela 7/9
Likvidēts 24.09.1993
republikas sociālās attīstības programmas veicināšana
jaunas kredītpolitikas izstrāde
finansu un kredītstrūktūras veidošana
uzņēmumu, organizāciju brīvo naudas līdzekļu operatīva izmantošana
*konvertējamās valūtas ieplūšanas veicināšana
*klientu kontu atvēršana
*naudas u.c. vērtību glabāšana
*juridisko un fizisko personu kreditēšana
*kapitālieguldījumu finansēšana
*faktorings
*līzings
*valūtas operācijas
*operācijas ar vērtspapīriem
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 67213489
+371 67222369
ARTLATS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 3
Likvidēts 23.12.1997
informācijas ieguve, apstrāde, uzkrāšana
jaunu tehnoloģiju ieviešana
u.c. statūtos paredzētā darbība
BALTIC INVEST & TRADING, Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 8-12
Likvidēts 19.06.1998
mašīnu iekārtu un rezerves daļu mazum-, vairumtirdzniecība
kokapstrāde
autotransporta pakalpojumi
autotransporta noma
ārējā ekonomiskā darbība
starpniecības pakalpojumi
importa-eksporta operācijas
preču ražošana un realizācija
u.c. statūtos paredzētā darbība
BROKĀNS & CO., Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 14-4
Likvidēts 08.03.2000
preču ražošana
dārzkopība
puķkopība
būvmateriālu ražošana
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
tirdzniecība
valūtas pirkšana un pārdošana
informatīvie pakalpojumi
biržas operācijas
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 67223565
EXED, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 10/12
Likvidēts 26.04.1995
sociāli ekonomisko un kultūras programmu realizācija
izdevējdarbība
reklāma
preču realizācija
izstāžu, gadatirgu, izsoļu organizēšana
*tūrisma pakalpojumi
*zinātniski-tehniskās produkcijas izstrāde

Telefons
+371 67286903
FARAONS, R.Freimaņa Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 14-4
Likvidēts 19.12.1997
starpniecība
bartera darījumi
preču ražošana un realizācija
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
mazum-, vairumtirdzniecība
kokmateriālu imports
ārējā ekonomiskā darbība
valūtas pirkšana un pārdošana
transporta pakalpojumi
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
u.c. statūtos paredzētā darbība
IFT NETWORK RIGA, INC., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 9
Likvidēts 07.05.2001
starpniecība valūtas pirkšanā un pārdošanā un citu darījumu ar valūtu veikšana, t.sk. "spot market"
valūtas tirgus konjunktūras izpēte
ar valūtas tirdzniecību saistīto darījumu veicināšana
konsultatīvie un tehniski informatīvie pakalpojumi
trasta operācijas
komerciāla rakstura programmu un projektu finansēšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
JANSONS UN JANSONS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 3
Likvidēts 09.07.1998
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
importa un eksporta operācijas
komercdarbība
maksas pakalpojumi
mārketings
starpniecība
preču ražošana un realizācija
u.c. statūtos paredzētā darbība
JOTSSS, SIA
Rīga, Alksnāja iela 3
Likvidēts 09.07.1998
preču ražošana un realizācija
projektēšana
celtniecība
tirdzniecību uzņēmumu veidošana un ekspluatācija
nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
komercdarbība
mārketings
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Latvijas sporta organizāciju apvienība
Rīga, Alksnāja iela 7/9
Likvidēts 17.10.2007
Sadarbībā ar citām sporta organizācijām,
izstrādāt vienotu Latvijas sporta sistēmas koncepciju un tās realizācijas
mērķprogrammu;
veicināt sabiedrisko sporta organizāciju, kolektīvu un klubu, kā arī
reģionālo, novadu un pilsētu sabiedrisko sporta organizāciju un apvienību
veidošanos un integrāciju vienotā sporta sistēmā;
koordinēt apvienības juridisko biedru darbību vienotā sporta sistēmā;
aktivizēt un veicināt sieviešu sporta attīstību.
Telefons
+371 67211365
LINARTA SBL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 14-4
Likvidēts 02.12.2004
starpniecība
komercdarbība
bartera darījumi
mārketings
importa un eksporta operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
preču ražošana un realizācija
mazum-, vairumtirdzniecība
tūrisma pakalpojumi
līzings
sadzīves pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
MOMENTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alksnāja iela 3, Mārstaļu iela 10
Likvidēts 17.09.2018
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67210027
+371 28603265
+371 67211026
PREMO, SIA
Rīga, Alksnāja iela 14-9
Likvidēts 23.02.2015
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67287997
+371 67566365
E-pasts
premo@premo.lv
RĪGAS SKAŅU IERAKSTU STUDIJA, Latvijas Valsts uzņēmums
Rīga, Alksnāja iela 3
Likvidēts 09.12.1996
Kultūras objektu darbība (92.32, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67225725