Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012

56° 57' 50.95541916", 24° 9' 14.28916068"

Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Vienot uzņēmuma AS "Latvijas balzams" strādājošos Arodbiedrībā;
pārstāvēt un aizstāvēt strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības un intereses, tai skaitā - veikt jebkura veida kolektīvās pārrunas, saņemt informāciju un konsultēties ar darba devēju, darba devēju organizācijām un to apvienībām, vest pārrunas un slēgt darba koplīgumus (ģenerālvienošanās), pieteikt streikus, izstrādāt un sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām, sniegt konsultācijas saviem biedriem, organizēt apmācības un veikt citus pasākumus.
Telefons
+371 29143325
+371 28355007
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Telefons
+371 29203306
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67081213
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Sekmēt Biedrības biedru uzņēmumu attīstību un izaugsmi;
Veicināt Biedrības biedru tiesību aizsardzību un interešu realizāciju Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs;
Pārstāvēt Biedrības biedrus intereses Eiropas Savienības institūcijās, Latvijas valsts un pašvaldības institūcijās, Eiropas Savienības un starptautiskās alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju organizācijās;
Atbalstīt Biedrības biedru normatīvo aktu pilnveidošanas iniciatīvu;
Nodrošināt Biedrības biedrus ar aktuālo un nepieciešamo informāciju;
Sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju organizācijām, kā arī iestāties un darboties Eiropas Savienības un starptautiskajās alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju organizācijās.
E-pasts
l.auzina@liviko.lv
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana (11.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Dzērienu ražošana (11.0, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67081213
+371 80009990 Bezmaksas tālrunis atsauksmēm
E-pasts
office@lb.lv
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Likvidēts 19.07.2018
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus (77.40, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Telefons
+371 67880465
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Likvidēts 17.10.2011
veicināt bērnu namu un līdzīgu bērnu aprūpes iestāžu audzēkņu izglītību, vispusīgu attīstību un veselību;veicināt bijušo bērnu namu audzēkņu, audžuģimeņu un daudzbērnu ģimeņu bērnu un jauniešu tālākizglītību;atbalsta sniegšana audžu, daudzbērnu un nabadzīgām ģimenēm ar bērniem;sekmēt palīdzības sniegšanu mazuļiem, bērniem un pusaudžiem, kuriem nepieciešams veikt operācijas, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu organizmam svarīgu funkciju darbību, vai arī, lai glābtu viņu dzīvību;sekmēt un atbalstīt tādu programmu realizāciju, kas paredzētas bērnu un pusaudžu fiziskai un garīgai atveseļošanai un attīstībai, tajā skaitā, arī bērniem un pusaudžiem invalīdiem, vai arī bērniem ar īpašām vajadzībām;veicināt bērnu slimnīcās un līdzīgu bērnu veselības aprūpes iestādēs paredzētā tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu, tajā skaitā, lidzdarbība iekārtu un aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, telpu labiekārtošanas projektu realizācijā un tamlīdzīgi;sekmēt un atbalstīt kultūras, izglītojošus, veselību uzlabojošus un sporta pasākumus, kas paredzēti bērniem un pusaudžiem.
Telefons
+371 67080647
+371 67081213
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Reorganizēts 15.09.2013
sekmēt Latvijas alkoholisko dzērienu ražotāju un izplatītāju vienotas pozīcijas izstrādi, tiesību un interešu aizsardzību dažādās institūcijās;palīdzēt biedriem darboties atbilstoši Eiropas Savienības prasībām un nodrošināt Asociācijas biedrus ar nepieciešamo informāciju;sniegt nozīmīgu labumu Sabiedrībai, atbalstot kultūras, sporta, zinātnes, izglītības attīstību Latvijā, kā arī sniegt un organizēt labdarības pasākumus;sekmēt Asociācijas un tās biedru labo slavu.
Telefons
+371 67080647
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Reorganizēts 05.08.1999
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Likvidēts 25.11.2008
Telefons
+371 67094400
Rīga, Aleksandra Čaka iela 160
Reorganizēts 23.08.2015
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)