• lv

Alejas iela, Liepāja

56° 30' 7.0153200000002", 21° 0' 17.79192"

3K CONSULT, SIA
Liepāja, Alejas iela 57 - 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29949228
AE Serviss, Individuālais komersants
Liepāja, Alejas iela 24 - 37
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
AHATS, Skvorcova tirdzniecības ražošanas uzņēmums
Liepāja, Alejas iela 13-2
Elektriskās instalācijas ierīkošana (45.31, versija 1.0) (Avots: CSP)
Aipeija
Liepāja, Alejas iela 8
Veicināt Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu dažādās mērķauditorijās.
Akmebrik, SIA
Liepāja, Alejas iela 23/25 - 7
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Ālandes nami, SIA
Liepāja, Alejas iela 57
ALEJA 23, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Liepāja, Alejas iela 23/25 - 9
nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu pienācīgu pārvaldīšanu un kopīpašuma daļu apsaimniekošanu. Telefons
+371 26423806
Aleja 37, Īpašnieku biedrība
Liepāja, Alejas iela 37/39 - 1
Pārvaldīt un pienācīgi apsaimniekot nekustamo īpašumu Alejas ielā 37/39, Liepājā Telefons
+371 20364407
ALEJAS 13, Biedrība
Liepāja, Alejas iela 13 - 6
Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu.Nodrošināt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību.Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
Alejas 24, Biedrība
Liepāja, Alejas iela 24 - 25
nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamā nama pienācīgu uzturēšanu; nodrošināt tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību; apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 63407170
ARVECO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Alejas iela 31/33 - 4
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25925910
dekodille, SIA
Liepāja, Alejas iela 29 - 2
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
EIRO STILS 1, SIA
Liepāja, Alejas iela 37/39 - 45
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28639701
ER TIMBER LATVIJAS FILIĀLE
Liepāja, Alejas iela 23/25 - 12
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Filipska tirdzniecības centrs
Liepāja, Alejas iela 37/39-8
sabiedriskā ēdināšana Telefons
+371 63432652
GOLFS LIEPĀJĀ, V.Kirša komercfirma
Liepāja, Alejas iela 37/39-9
sporta un atpūtas pasākumu organizēšana,pakalpojumu sniegšana
sabidriskā ēdināšana
tirdzniecība
sporta inventāra ražošana un realizācija
restaurācijas darbi
starpniecība
Telefons
+371 63434763
Hubbs, SIA
Liepāja, Alejas iela 23/25 - 4
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Imavista, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Alejas iela 37/39 - 29
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29392629
J.Čakstes Liepājas pils.10.vidusskolas atbalsta biedrība
Liepāja, Alejas iela 16
Darbība kas vērsta uz skolas attīstību, sadarbības veicināšanu ar sabiedrību un atbalstu skolas popularizēšanai. Telefons
+371 29334324
Kara osta, IK
Liepāja, Alejas iela 6 - 8
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: CSP)
K.T.O., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Alejas iela 23/25 - 18
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība (46.72, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
E-pasts
balticimperia.group@gmail.com
Kumosiņš, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Alejas iela 23/25 - 18
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kurzemes radošās industrijas attīstības centrs, Biedrība
Liepāja, Alejas iela 18/20
Veicināt un atbalstīt Kurzemes reģiona radošās industrijas attīstību, popularizējot un skaidrojot radošuma nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, tai skaitā, uzņēmējdarbības un globālās ekonomikas procesos;
Veidot, veicināt un uzturēt sadarbību ar sociālajiem partneriem reģionālā, nacionālā un starpvalstu līmenī, nodrošinot pozitīvās pieredzes pārnesi;
Veicināt un atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Kurzemes reģionā.
Telefons
+371 29736497
LASKA, Magņickija individuālais uzņēmums
Liepāja, Alejas iela 23/25-42
tirdzniecība
komerciālā starpniecība
autotransporta pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
Latvijas Lietuviešu jauniešu savienība
Liepāja, Alejas iela 9
vienot Latvijas Lietuviešu kultūras biedrībās darbojošos jauniešus, kā arī atsevišķas personas no dažādām Latvijas vietām, koncentrēt jauniešu spēkus lietuvības uzturēšanai. Telefons
+371 29918081
Liepājas lietuviešu kultūras biedrība Rūta
Liepāja, Alejas iela 9
Apvienot Liepājā dzīvojošos lietuviešus un iesaistīt tos kultūras, izglītības un sabiedriskajā darbā.
Ieviest lietuviešu valodas stundas lietuviešu ģimeņu bērniem un atjaunot lietuviešu skolu;
risināt Liepājas lietuviešu interesi par Lietuvas un Latvijas vēsturi un kultūru, kā svarīgas savas apkārtnes neatņemamu sastāvdaļu;
organizēt mākslinieciskus pašdarbības kolektīvus un to priekšnesumus;
organizēt ekskursijas, izstādes, dziesmu svētkus un citus sarīkojumus;
aktīvi sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām un citu Liepājas tautību un kultūras organizācijām ar mērķi sarīkot kopējus Latvijas un Lietuvas kultūras pasākumus;
piedalīties ar tautisko simboliku un mākslinieciskās pašdarbības programmu Latvijas un Lietuvas svētkos un citos sarīkojumos
Telefons
+371 29667673
MultImEx, SIA
Liepāja, Alejas iela 10 - 2
Apakšveļas ražošana (14.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29189180
OLBI, Šiškina individuālais uzņēmums
Liepāja, Alejas iela 37/39-15
tirdzniecība
starpniecība
SANTA F., Individuālais komersants
Liepāja, Alejas iela 48-2
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
SENORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Alejas iela 37/39 - 5
Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība (46.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.51, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29259904