• lv
Latvija

Alejas iela, Dagda, Dagdas novads

56° 5' 45.25116", 27° 31' 53.8806"

Dagdas mūzikas un mākslas skola
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 15A
Telefons
+37165653260
E-pasts
muzika.maksla@dagda.lv
Dagdas novada bibliotēka
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Telefons
+37165653058
E-pasts
dagdasnb@inbox.lv
Dagdas novada būvvalde
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Telefons
+37165681442
E-pasts
buvvalde@dagda.lv
Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 11A
Telefons
+37165652244
E-pasts
jic@dagda.lv
Dagdas novada kultūras centrs
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Telefons
+37165653265
E-pasts
inese.plesna@dagda.lv
Dagdas novada pašvaldība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Telefons
+37165681434
E-pasts
dome@dagda.lv
Dagdas novada sociālais dienests
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Telefons
+37165681723
E-pasts
soc.dienests@dagda.lv
Dagdas novada vēlēšanu komisija
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Telefons
+37165681434
E-pasts
v.komisija@dagda.lv
Dagdas pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte"
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 15A
Telefons
+37165681511
E-pasts
pii.saulite@dagda.lv
Pilsētsaimniecība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4A
Telefons
+37165653626
E-pasts
pilsetsaimnieciba@dagda.lv
DAGDAS BĒRNU BIBLIOTĒKA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Likvidēts 01.07.2018
Telefons
+37165653043
E-pasts
dagdas.bernu.bibl@inbox.lv
DAGDAS NOVADA TAUTAS BIBLIOTĒKA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Likvidēts 01.07.2018
Telefons
+37165653058
E-pasts
dagdasnb@inbox.lv
DAGDAS NOVADA TAUTAS NAMS
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Likvidēts 01.07.2018
Telefons
+37165653265
E-pasts
dagdastn@dagda.lv