• lv

Alberta iela, Rīga

56° 57' 32.47164", 24° 6' 35.45964"

A.A. FONDS, Nodibinājums
Rīga, Alberta iela 1 - 13
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
sekmēt dabas saglabāšanas un vides piesārņojuma novēršanas nozīmes apzināšanu un saistību ar dzīves kvalitāti, veselību un dzīves mērķu realizāciju.
Telefons
+371 29437111
ALBERTA 2A, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Rīga, Alberta iela 2A
Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama - Rīgā, Alberta ielā 2A pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 67212062
Alberta 7
Rīga, Alberta iela 7 - 7
Nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 26112206
ALBERTA 8, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Rīga, Alberta iela 8 - 8
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26454970
ALBERTA 9, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Rīga, Alberta iela 9 - 3
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 67338615
Alberta iela 1
Rīga, Alberta iela 1 - 15
Daudzdzīvokļu nama Alberta ielā 1, Rīgā kvalitatīva apsaimniekošana un uzturēšana;
Daudzdzīvokļu nama Alberta ielā 1, Rīgā pārvaldīšana, nodrošinot īpašuma attīstību un pārvaldību, veicinot īpašuma vērtības saglabāšanu un paaugstināšanu.
ALBERTA ĪPAŠUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 9 - 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29191810
Alona, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 2A - 15
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67332371
+371 25976343
Ambercat 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 1 - 2
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29206779
AMBIENT MEDIA, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
ART REPRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 2A
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67212062
ART way Group, SIA
Rīga, Alberta iela 11 - 68
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26567105
AS-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 11 - 53
Pārējo transporta aģentūru darbība (63.40, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67338815
ASV Izglītības fonds
Rīga, Alberta iela 13, kabinets W-52
Atbalstīt un veicināt Latvijā dzīvojošo personu studiju iespējas Amerikas Savienotajās Valstīs, piešķirot tām informatīvu un finansiālu atbalstu, ņemot vērā arī pašu personu ieguldījumu šajā procesā, par prioritāti nosakot bakalaura studiju programmas;
kalpot par mehānismu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrs" atsevišķu projektu finansēšana;
veicināt fizisko un juridisko personu, bet jo īpaši personu, kuras agrāk studējušas ASV, ar izglītības jautājumiem saistīto sabiedrisko organizāciju, kā arī vēstniecību atbalstu finansu līdzekļu piesaistes procesā studiju iespēju atbalstīšanai ASV.
AUTOSTĀVVIETA, garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Rīga, Alberta iela 2A - 4
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Avots Investīcijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 1 - 17
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29245944
AZ BUKI VEDI
Rīga, Alberta iela 4 - 9
bibliotēkas atvēršana un uzturēšana ar mērķi nodrošināt literārās kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, tajā esošās informācijas publiski pieejamību un tās izmantošanu Telefons
+371 29269203
B 2, Nodibinājums
Rīga, Alberta iela 12 - 2
Nekustamo īpašumu attīstības projektu un dibinātāju kopprojektu virzības sekmēšana, publiskošana un popularizēšana;informācijas tīkla (kanālu) veidošana;dalība izstādēs, forumos, semināros un konferencēs.
Baltic Forest IV, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29485594
BALTIC INSTITUTE OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND INNOVATION
Rīga, Alberta iela 13
Sabiedriskais labums, kas rada un pilnveido vidi cilvēkresursu attīstībai, uz inovāciju orientētu zinātnisko pētījumu veikšanai, tehnoloģiju pārnesei un inovatīvai uzņēmējdarbībai, lai stiprinātu Baltijas valstu un Baltijas jūras reģiona kapacitāti, veicinātu tā starptautisko konkurētspēju, nodrošinātu saskaņotu zinātnes, attīstību un inovāciju resursu pilnveidi Baltijas valstīs, to iekļaušanos kopējā Eiropas pētnieciskajā telpā Telefons
+371 29225516
+371 29650098
E-pasts
info@birti.eu
Baltic Real Estate Management, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 11 - 61
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26464138
+371 67201444
Baltijas-Melnās jūras alianse
Rīga, Alberta iela 13
Sekmēt un veicināt iespējami ātru Gruzijas un Ukrainas Eiro - Atlantisko integrāciju - uzskatot dalību šajās organizācijās gan par minēto valstu, gan arī par pašu ES un NATO dalībvalstu drošības, brīvības un neatkarības stratēģiskajiem garantiem;
Sekmēt brīvas, demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanos Gruzijā un Ukrainā un to iekļaušanos citu brīvu un demokrātisku Eiropas un pasaules valstu saimē;
Stiprināt jaunas Gruzijas un Ukrainas atbalsta alianses veidošanos minēto valstu drošības un demokrātiskas attīstības veicināšanai, kopdarbojoties Gruzijas, Ukrainas, Polijas un Baltijas valstīm nevalstiskā, mediju, akadēmiskā, ekonomikas un politikas jomās;
Izglītot Latvijas un citu valstu sabiedrības, aktualizējot Gruzijas un Ukrainas demokrātisko attīstību un drošību.;
Pēc situācijas un vajadzības, atbilstoši Biedrības mērķiem, sekmēt minēto mērķu sasniegšanu arī citās Melnās jūras reģiona valstīs.
Telefons
+371 22424220
Beanstalk Capital, SIA
Rīga, Alberta iela 1 - 15
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
671217323
biedrība "Esi atbildīgs!"
Rīga, Alberta iela 1 - 13
1. Sekmēt Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedrības un valsts tiesiskos un demokrātiskos procesos, aktīvi veidojot pilsonisku sabiedrību un veicinot sabiedrības locekļu individuālu un kolektīvu atbildību, kā arī lojalitāti pret Latvijas valsti un tautu, tās tiesībām un vērtībām;
2. Radīt iespējas Latvijas iedzīvotājiem iesaistīties uz līdzdalības pamatprincipiem balstītās programmās un aktivitātēs;
3. Sekmēt latviešu tautas identitātes un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, nodrošināt paaudžu pēctecību;
4. Sekmēt visu Latvijas iedzīvotāju piederību Latvijas tautai un valstij, tās vērtībām;
5. Īstenot sabiedriskā labuma darbības, kas vēstas uz Latvijas tautas un valsts izaugsmi un attīstību, veicināt un atbalstīt citu īstenotas šādas darbības;
6. Koordinēt un īstenot informācijas un publicitātes pasākumus un citas sabiedriskas aktivitātes;
7. Aktīvi paust nostāju Latvijas valsts un tautas pilsoniskai, tiesiskai un demokrātiskai attīstībai būtiskos jautājumos;
8. Mērķu sasniegšanas ietvaros sadarboties ar Latvijas valsts un pašvaldību un citām institūcijām, kā arī starptautiskām, Eiropas Savienības un citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām.
Telefons
+371 28555525
Bio resursu industriālās ražošanas asociācija
Rīga, Alberta iela 12-2
Zivju audzētāju, pārstrādātāju un akvakultūras speciālistu apvienošanās un sadarbošanās.
Biznesa vadības koledža, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā (85.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67803261
E-pasts
bvk@bvk.lv
BREM NAMU PĀRVALDĪŠANA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 11
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67201444
Brīvības Centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BUNKUS BIROJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 12 - 5
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67359755
E-pasts
office@bunkus.lv
Catella Corporate Finance, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)