Alberta iela 13, Rīga, LV-1010

56° 57' 33.29387964", 24° 6' 30.05191404"

ACIV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27336444
ACONSULT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27336444
ASV Izglītības fonds
Rīga, Alberta iela 13, kabinets W-52
Atbalstīt un veicināt Latvijā dzīvojošo personu studiju iespējas Amerikas Savienotajās Valstīs, piešķirot tām informatīvu un finansiālu atbalstu, ņemot vērā arī pašu personu ieguldījumu šajā procesā, par prioritāti nosakot bakalaura studiju programmas;
kalpot par mehānismu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrs" atsevišķu projektu finansēšana;
veicināt fizisko un juridisko personu, bet jo īpaši personu, kuras agrāk studējušas ASV, ar izglītības jautājumiem saistīto sabiedrisko organizāciju, kā arī vēstniecību atbalstu finansu līdzekļu piesaistes procesā studiju iespēju atbalstīšanai ASV.
BALTIC INSTITUTE OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND INNOVATION
Rīga, Alberta iela 13
Sabiedriskais labums, kas rada un pilnveido vidi cilvēkresursu attīstībai, uz inovāciju orientētu zinātnisko pētījumu veikšanai, tehnoloģiju pārnesei un inovatīvai uzņēmējdarbībai, lai stiprinātu Baltijas valstu un Baltijas jūras reģiona kapacitāti, veicinātu tā starptautisko konkurētspēju, nodrošinātu saskaņotu zinātnes, attīstību un inovāciju resursu pilnveidi Baltijas valstīs, to iekļaušanos kopējā Eiropas pētnieciskajā telpā Telefons
+371 29225516
+371 29650098
E-pasts
info@birti.eu
Baltijas-Melnās jūras alianse
Rīga, Alberta iela 13
Sekmēt un veicināt iespējami ātru Gruzijas un Ukrainas Eiro - Atlantisko integrāciju - uzskatot dalību šajās organizācijās gan par minēto valstu, gan arī par pašu ES un NATO dalībvalstu drošības, brīvības un neatkarības stratēģiskajiem garantiem;
Sekmēt brīvas, demokrātiskas pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanos Gruzijā un Ukrainā un to iekļaušanos citu brīvu un demokrātisku Eiropas un pasaules valstu saimē;
Stiprināt jaunas Gruzijas un Ukrainas atbalsta alianses veidošanos minēto valstu drošības un demokrātiskas attīstības veicināšanai, kopdarbojoties Gruzijas, Ukrainas, Polijas un Baltijas valstīm nevalstiskā, mediju, akadēmiskā, ekonomikas un politikas jomās;
Izglītot Latvijas un citu valstu sabiedrības, aktualizējot Gruzijas un Ukrainas demokrātisko attīstību un drošību.;
Pēc situācijas un vajadzības, atbilstoši Biedrības mērķiem, sekmēt minēto mērķu sasniegšanu arī citās Melnās jūras reģiona valstīs.
Telefons
+371 22424220
Baltijas mežu investīcijas, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Baltik Theis, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67334485
Biznesa vadības koledža, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Augstākā (terciārā) izglītība (80.30, versija 1.1) (Avots: CSP)
Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā (85.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67803261
E-pasts
bvk@bvk.lv
Brīvības Centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Catella Corporate Finance, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Domum et opes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
ERTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība (52.43, versija 1.0) (Avots: CSP)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67288482
EVOLUTION, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29412985
Featherstone, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Financial Law Management Company, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus (77.40, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29150567
Finvest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Finansu līzings (65.21, versija 1.0) (Avots: CSP)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67283777
Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS
Rīga, Alberta iela 13
Fonds ir dibināts, lai veicinātu atvērtās sabiedrības attīstību Latvijā un Eiropas Savienībā. Telefons
+371 67039241
E-pasts
dots@fondsdots.lv
FORESTARII, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
FREE RIGA
Rīga, Alberta iela 13
Pamesto un neizmantoto ēku un teritoriju revitalizācija, laikmetīgās mākslas un kultūras veicināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstīšana, labdarības un brīvprātīgā darba veicināšana, sociāli un ekonomiski maznodrošināto grupu integrācija, nevalstisko organizāciju savstarpējās sadarbības veicināšana, starpdisciplinārās sadarbības veicināšana, vides aizsardzība. Telefons
+371 26012582
Garkalnes priedes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67334485
GLASAU, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67283777
E-pasts
info@glc-baltic.eu
GLC DIGITAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25988728
Glucksburg Investment, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67283777
E-pasts
info@glc-baltic.eu
Hansahold, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Avots: VID)
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67334485
Harro von Hirschheydt Verlag, SIA
Rīga, Alberta iela 13
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus (77.40, versija 2.0) (Avots: VID)
HPI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27336444
Jesajas Berlina biedrība
Rīga, Alberta iela 13
stoprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā Telefons
+371 26585129
Juridisko bibliotēku un informācijas centru speciālistu konsorcijs
Rīga, Alberta iela 13
Veicināt juridisko bibliotēku un informācijas centru veidošanos un attīstību;
nodrošināt juridiskās informācijas resursu iegādi un optimālu izmantošanu sabiedrības informēšanai;
attīstīt sadarbību Centrāl- un Austrumeiropas, kā arī citās pasaules valstīs.
Telefons
+371 29462994
KINI LAND, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67025528
Kraukļa krājumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Alberta iela 13
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29462994