• lv

Albatrosu iela, Rīga

57° 3' 8.72244", 24° 4' 13.83132"

85, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 20 - 5
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts (45, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (46, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (47, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67375933
AIL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 7A
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29243043
Albatross 24, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Rīga, Albatrosu iela 24
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67347727
+371 26452758
+371 67347923
Albatrosu 20
Rīga, Albatrosu iela 20 - 30
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pienācīga uzturēšana.Nodrošināt:veikt piesaistītā zemes gabala pārmērīšanu. Atsavināt no Albatrosu ielas 20 piesaistītā zemes gabalu un atgriezt īpašniekam. Panākt, lai zemes īpašnieki paši rūpējas par sava zemesgabala uzturēšanu kārtībā;uzturēt kārtībā pārmērīto zemes gabalu. Piesaistīt tikai nepieciešamo zemes gabalu un piebraucamo ceļu;līdz zemes gabala pārmērīšanai, par piesaistītā zemes gabala pienācīgu uzturēšanu izsūtīt rēķinus zemes īpašniekam un panākt tā apmaksāšanu;tehniskās ekspluatācijas, koplietošanas telpu uzturēšanu kārtībā;sanitāro, ugunsdrošības, pašvaldības noteikto normu ievērošanu;savlaicīgu ēkas inženiertīklu un iekārtu remontu un tehniskās apkopes veikšanu;namu dzīvokļus ar ūdens, gāzes, elektroenerģijas un siltumenerģijas apgādi un citiem pakalpojumiem, par kuriem lemj mājas dzīvokļu īpašnieki;LR likumos paredzēto nodokļu un nodevu samaksu;visi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki piedalās dzīvojamās mājas apsaimniekošanas procesā-sedzot (samaksājot) ekspluatācijas izdevumus;iekasēt maksu par komunālajiem un ekspluatācijas pakalpojumiem. Norēķināties ar pakalpojumu sniedzējiem.no iekasētajiem ekspluatācijas ieņēmumiem norēķināties par padarīto darbu tiem, kas veic organizatorisko, uzkopšanu, grāmatvedības u.c. pakalpojumus;katru gadu no dzīvokļu īpašnieku iemaksām veikt uzkrājumus mājas kārtējiem remontiem un mājas infrastruktūras uzlabojumiem. Telefons
+371 22336072
Albatrosu 22, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Rīga, Albatrosu iela 22 - 26
Nodrošināt Biedrības pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju pienācīgu uzturēšanu, labiekārtošanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu un apsaimniekošanu, tanī skaitā, bet ne tikai, pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku intereses sarunās ar esošo vai nākotnē izvēlēto dzīvojamās mājas un to koplietošanas telpas apsaimniekojošo uzņēmumu. Telefons
+371 26555553
Albatrosu nams 26, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Rīga, Albatrosu iela 26 - 32
Apvienot dzīvojamomāju dzīvokļu īpašniekus.
Pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumu.
Telefons
+371 22336072
AptiekaL, SIA
Rīga, Albatrosu iela 20 - 5
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67375933
AS juniors, SIA
Rīga, Albatrosu iela 26 - 22
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67242050
ASTRA UN KO, A.Strazdiņa individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma
Rīga, Albatrosu iela 26 - 18
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
AUDA SISTĒMAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 24 - 14
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67347401
+371 26485485
+371 67347840
AV Concept, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 20 - 7
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28845244
BALTIC DISTRIBUTION SERVICES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 26 - 17
Dzērienu vairumtirdzniecība (46.34, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
DE Future, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 26 - 22
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Pārējais pasažieru sauszemes transports (49.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27444450
E-pasts
info@defuture.lv
DOMINUS L, SIA
Rīga, Albatrosu iela 20 - 6
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Albatrosu nami 4"
Rīga, Albatrosu iela 22 - 21
Apvienot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus. Pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumu.
Industriremonts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 26 - 32
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Metāla izstrādājumu remonts (33.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29283978
Kaupo-3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 20 - 32
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29466555
KDV OFFICE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 24 - 18
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā (72.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29156641
KV Solutions, SIA
Rīga, Albatrosu iela 22 - 22
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29422731
Laimes Lāde, IK
Rīga, Albatrosu iela 26-4
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Lakats.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 24 - 27
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29242942
Latvijas līnijdeju un kantri vesterna deju asociācija
Rīga, Albatrosu iela 20 - 19
Veicināt dejas kultūras attīstību Latvijā sabiedrībā;
Popularizēt kantri vesterna dejas un mūziku.
Telefons
+371 22012776
LAVANDULA, SIA
Rīga, Albatrosu iela 26 - 9
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29126073
Mangaļsalas iedzīvotāju biedrība
Rīga, Albatrosu iela 26 - 37
Veicināt Mangaļsalas attīstību;
saliedēt Mangaļsalas iedzīvotājus;
pārstāvēt Mangaļsalas iedzīvotāju intereses.
Telefons
+371 29123555
MYFLYBOARD, SIA
Rīga, Albatrosu iela 26 - 40
Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29105470
ONROYALE, SIA
Rīga, Albatrosu iela 26 - 34
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Opportunitas, Individuālais komersants
Rīga, Albatrosu iela 26 - 29
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Avots: CSP)
PAC Agenda, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 26 - 46
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (82.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā izglītība (85.5, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 22010175
E-pasts
pacagenda@pacagenda.lv
PENELOPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 20 - 19
Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.64, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67436199
Plan ET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Albatrosu iela 22 - 34
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29222033