• lv

Aknīstes novads

56° 9' 40.69332", 25° 44' 54.53772"

ASS, /Atvērtā skola sabiedrībai/
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 19A
1. Veidot Aknīstes vidusskolu kā reģionālās nozīmes izglītības, mūžizglītības un vietējās kopienas aktivitāšu centru.
2. Optimizēt Aknīstes vidusskolas izglītības sniegšanas potenciālu.
3. Radīt un veicināt inovatīvas pieejas izglītības un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
4. Pilnvērtīgi izmantot un labiekārtot Aknīstes vidusskolai piederošo teritoriju un apbūvi.
Telefons
+371 22016140
Attīstības un atbalsta centrs "SAVI"
Aknīstes nov., Asares pag., Asare, "Vecmuiža"-1
sabiedrības interešu aizstāvība un attīstība sociālajā, izglītības, ekonomikas, kultūras, vides, veselības aizsardzības, sporta, integrācijas jomās;pagasta, novada, reģiona un valsts attīstības veicināšana;kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, vides saglabāšana un pilnveidošana;bērnu, jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu tālākizglītība;vietējās sabiedrības sociālā klimata uzlabošana;dažāda vecuma vietējās sabiedrības locekļu iesaistīšana demokratizācijas un pieredzes apmaiņas procesos;videi un cilvēkam draudzīgas, ilgtspējīgas attīstības veicināšana un popularizēšana;attīstību sekmējošu projektu izstrādāšana un realizācija. Telefons
+371 25411446
AUDZES, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju H.Vilņa zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīstes pag., "Audzes"
lopkopība
graudkopība

AUSTRUMI, Asares pagasta Ermansona zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Austrumi"
augkopībalopkopībakomercdarbībatirdzniecībamežsaimniecībamežizstrāde
Auto MD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Gārsenes pag., Kraujas, "Kraujas 1" - 9
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29365984
Belvo, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Parka iela 6B - 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27540498
BĒRZAINE, Asares pagasta G.Ieleja zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Bērzaine"
augkopība
lopkopība
Betānija
Aknīstes nov., Asares pag., Asare, "Betānija"
Darbs ar pieaugušajiem, jauniešiem, bērniem, ģimenēm, sabiedrību:Veicināt sabiedrības sociālo integrāciju, savstarpējo palīdzību, saskaņu un labklājības attīstību, izglītošanas un veselīga dzīvesveida nostiprināšanu;Attīstīt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas apziņu sabiedrībā;Iedzīvināt sabiedrībā kristīgās vērtības;Sadarboties ar kristīgām, ekumēniskām organizācijām, biedrībām Latvijā un pasaulē. Telefons
+371 26484579
Bindāri, Aknīstes pagasta Zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 12
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
BIRZES, Asartes pagasta J.Dzenuška zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Birzes"
augkopība
lopkopība
BIRZMALAS, Asares pagasta I.Ozolas zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Birzmalas"
augkopībalopkopība
BIRZNIEKI, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju Medvecka zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīstes pag., "Birznieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Telefons
+371 26456349
BRIKSS AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Vējkalni"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 29258004
+371 26543753
BRIX, Jēkabpils rajona Grauziņa individuālais uzņēmums
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, Kalna iela 9
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
BRŪVERI, Asares pagasta L.Pakalnes zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Brūveri"
augkopībalopkopība
BUBUĻI, Asares pagasta Kalnieša zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Bubuļi"
augkopībalopkopība
BUIĶI, Jēkabpils rajona Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīstes pag., "Buiķi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65266674
+371 29416906
CEĻMALNIEKI, Asares pagasta A.Jasānes zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Ceļmalnieki"
graudaugu ražošana un realizācijalauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija
CELMĀRES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 15
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29478645
CEĻMĀRES, Asares pagasta O.Ieleja zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Ceļmāres"
augkopība
lopkopība
CELMLAUŽI, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju Vanaga zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīstes pag., "Celmlauži"
lauksaimniecības produktu ražošana,realizācijapārstrādemežsaimniecībakoksnes izstrāde, pārstrāde,realizācijatirdzniecībatransporta pakalpojumiārējā ekonomiskā darbība
CESVAINES KŪDRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīstes pag., "Aerodroms"
Kūdras ieguve (08.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
E-pasts
info@nordtorf.eu
DADZĪŠI, Jēkabpils rajona Gārsenes pagasta zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Gārsenes pag., "Dadzīši"
DĀLDERI, Gārsenes pagasta A.Vārnas zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Gārsenes pag., "Akācijas 2"-18
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29284984
Deicis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Gārsenes pag., "Kraujas-1"-1
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26511443
Delock, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 16
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26485920
DĪĶOZOLI, Asares pagasta A.Dzenuškas zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., "Dīķozoli"
augkopība
lopkopība
DĪĶOZOLI, Asares pagasta Dzenuškas zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Asares pag., Ancene, "Dīķozoli"
augkopībalopkopība
Domenieki, SIA
Aknīstes nov., Asares pag., "Mežmalas"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26800602
DRAVNIEKI, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju J.Pūpola zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīstes pag., "Dravnieki"
lopkopība