• lv
Latvija

Aknīste, Aknīstes novads

56° 9' 35.05644", 25° 44' 39.4404"

AKNĪSTES GRAUDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils rajons, Aknīste, Radžupes iela 5-23
Likvidēts 21.01.2005
Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana (01.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Aknīstes lietuviešu kultūras biedrība
Jēkabpils rajons, Aknīste, Dzirnavu iela 9
Likvidēts 26.10.2007
Organizēt mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus;
rīkot ekskursijas, izbraukumus, piedalīties dziesmu svētkos un citos
pasākumos;
sadarboties ar Latvijas kultūras iestādēm, mākslas un izglītības iestādēm,
sabiedriskajām organizācijām, citu mazākumtautību kultūras biedrībām;
uzturēt sakarus ar Lietuvas pašdarbības un kultūras organizācijām,
organizēt kopējus pasākumus;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Aknīstes pagasta lauksaimniecības biedrība
Jēkabpils rajons, Aknīste, Skolas iela 10a
Likvidēts 16.05.2007
Sekmēt ar lauksaimniecību saistītās
uzņēmējdarbības attīstību pagastā;
sekmēt nepieciešamo pagasta lauksaimnieku kooperāciju, vajadzības gadījumā
organizējot lauksaimniecisko ražošanu apkalpojošo, lauksaimniecības
produkcijas savākšanas un pārstrādes kooperatīvo sabiedrību vai citu
formējumu dibināšanu;
sekmēt lauksaimniecībā strādājošo kvalifikācijas celšanu;
u.c. statūtos paredzētā darbība.

Telefons
+371 65266295
ALENS S, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 18
Likvidēts 12.04.2018
Restorāni (55.30, versija 1.1) (Avots: CSP)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARTIS K, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 1
Likvidēts 12.01.2016
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
BFP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Smilšu iela 7
Likvidēts 27.12.2016
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
BRIGITA, Jēkabpils raj. B.Rutkovskas individuālais uzņēmums
Jēkabpils rajons, Aknīste, Augšzemes iela 16
Likvidēts 05.08.2005
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
CELMĀRES, Kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils rajons, Aknīste, Radžupes iela 5-15
Reorganised 26.08.1993
COMPAC LV, IK
Jēkabpils rajons, Aknīste, Saltupes iela 3
Likvidēts 27.09.2005
Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana (01.11, versija 1.1) (Avots: UR)
DZELMES, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju J.Birzāka zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, "Dzelmes"
Likvidēts 27.06.2014
DZIRNAVNIEKS, Kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils rajons, Aknīste, "Plikšas"
Likvidēts 28.06.1996
Telefons
+371 65266115
E3D, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Liepu iela 3-2
Likvidēts 07.11.2014
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
E-Works, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 12 - 4
Likvidēts 29.01.2018
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
E-pasts
eworks@eworks.lv
Grosbārdes individuālais uzņēmums
Jēkabpils rajons, Aknīste
Reorganised 27.09.1995
veterinārmedicīnas prakse
HELLIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils rajons, Aknīste, "Upenāji"
Likvidēts 10.01.2006
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29692936
IK Palīgs-Elektro
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 3
Likvidēts 19.12.2016
Jānis Kucins, IK
Jēkabpils rajons, Aknīste, Skolas iela 10-15
Likvidēts 09.12.2008
Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana (01.11, versija 1.0) (Avots: UR)
Jēkabpils raj. A.Vainagijas individuālais uzņēmums
Jēkabpils rajons, Aknīste, Augšzemes iela 16
Likvidēts 09.09.2005
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka (52.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65261118
Jēkabpils rajona Aknīstes pilsētas Bruņinieka Dzintara uzņēmums
Jēkabpils rajons, Aknīste, Radžupes iela 3-5
Likvidēts 14.01.1993
veterinārmedicīna
tirdzniecība
Telefons
+371 65266426
Jēkabpils rajona Aknīstes pilsētas Svikles individuālais uzņēmums
Jēkabpils rajons, Aknīste, Skolas iela 12
Reorganised 27.05.1999
Jēkabpils rajona J.Brakovska individuālais uzņēmums
Jēkabpils rajons, Aknīste, Augšzemes iela 34-4
Likvidēts 09.01.2007
Kravu transports ar automobiļiem (60.24, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65266331
KARINA S, Jēkabpils rajona I.Sorokinas individuālais uzņēmums
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 30-2
Likvidēts 10.12.2009
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65266766
KRASTI, Kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils rajons, Aknīste, Radžupes iela 3-15
Likvidēts 07.07.2000
Telefons
+371 65266568
Mazais-K, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 16
Likvidēts 03.02.2011
Mazais-K, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 16
Likvidēts 15.09.2011
MG Plus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 3
Likvidēts 17.07.2018
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 27886100
Optimus G.A.L., SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 7
Likvidēts 10.03.2017
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29378452
PAEGLES, Jēkabpils rajona V.Kancānes individuālais uzņēmums
Jēkabpils rajons, Aknīste, Skolas iela 7
Likvidēts 17.04.2008
Veterinārā darbība (85.20, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65266202
PORT, IK
Jēkabpils rajons, Aknīste, Parka iela 6B-4
Likvidēts 23.03.2009
RADŽUPĪTE, Kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils rajons, Aknīste, Līvānu iela 18
Likvidēts 20.07.1994