Aknīste, Aknīstes novads

56° 9' 35.05644", 25° 44' 39.4404"

LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS STRIKI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, "Striki"
Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana (01.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Liellopu audzēšana, piena lopkopība (01.21, versija 1.1) (Avots: CSP)
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29331987
Līču krasti, Aknīstes pagasta zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 15
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
LIELEZERI, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju I.Gasūna zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 66C
Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana (01.11, versija 1.1) (Avots: UR)
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Avots: VID)
Manai mazpilsētai Aknīstei
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 16A
Aknīstes un tās apdzīvoto vietu attīstības veicināšana;
latviskās vides tradīciju saglabāšana un pilnveidošana, īpašu uzmanību pievēršot:
bērnu, jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu tālākizglītībai;
estētiskās vides veidošanai;
ekotūrisma attīstībai;
vietējās sabiedrības sociālā klimata uzlabošanai;
brīvā laika organizēšanai;
savas pilsētas saimnieka domāšanas veicināšanai;
jauniešu iesaistīšana demokratizācijas procesos;
līdzīgas darbības pieredzes apmaiņa Latvijā un ārzemēs, sadarbība ar Igaunijas, Zeimeļvalstu un citu ES valstu mazo pilsētu un ciematu apvienībām;
sadarbība ar Aknīstes pašvaldību;
mazo pilsētu un ciematu attīstības kustības veicināšana Latvijā;
līdzsvarotas sabiedrības, ekonomikas un vides ekoloģiskā stāvokļa attīstības ideju popularizēšana;
dažādu projektu izstrādāšana un realizācija;
mazās tradicionālās uzņēmējdarbības veicināšana.
Telefons
+371 26590352
Mazais Eiss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 16
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29146147
Mazais-K, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 16
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Novadu attīstībai
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 5
1.Attīstīt Aknīstes novada un citu pašvaldību ekonomisko situāciju;
2.Veidot jaunas darba vietas Aknīstes novadā un citās pašvaldībās;
3.Veidot savstarpējo komunikāciju starp Aknīstes novada un citu novadu iedzīvotājiem;
4.Veidot sociālās atbalsta grupas iedzīvotājiem, kas iekļaujas sociāli atstumto iedzīvotāju grupā;
5.Veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstību Aknīstes un citos novados;
6.Izveidot aktivitātes jauniešiem, kas ietver nodarbinātības un izklaides sfēras;
7.Veicināt komunikācijas un informācijas tehnoloģiju attīstību Aknīstes un citos novados, piesaistot finanšu līdzekļus no Eiropas struktūrfondiem;
8.Veicināt informācijas pieejamību jauniešiem, par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām;
9.Veicināt Aknīstes un citu novadu iedzīvotāju izglītības iespējas ārvalstīs;
10.Veidot jaunu mājokļu pieejamību iedzīvotājiem.
E-pasts
info@e-office.id.lv
Olīvzars
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 18
1. Rūpēties par bērnu, jauniešu, ģimeņu un sabiedrības garīgā, morālā, fiziskā un materiālā stāvokļa uzlabošanos un sabiedrības orientāciju uz cieņas, pašapziņas un atbildības izaugsmi.
1.1. Piedāvāt priekšnoteikumus cilvēka personības potenciāla apzināšanai un attīstībai.
1.2. Veicināt atbildību par ģimeni, sabiedrību, valsti un vidi.
1.3. Audzināt sabiedrību morālai, tikumiskai un garīgai atbildībai, kas balstīta uz Kristietības vērtībām.
1.4. Veicināt sabiedrības izpratni par ziedošanas, mecenātisma u.c. labdarības nepieciešamību.
1.5. Piedāvāt lietderīgas un cilvēka individualitāti attīstošas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Telefons
+371 26315707
O.PROJEKTI, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Liepu iela 3 - 2
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
OPTIMUS A.G.L., sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Parka iela 6
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26410755
Oss Care, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 8
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22159984
Platspīļi, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 10
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27886100
Purebliss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 2 - 3
Fitnesa centru darbība (93.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20558236
REG COMPANY, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 66C
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
RURIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Krasta iela 21
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26552929
Sēlijas (Augšzemes) vides aizsardzības asociācija
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 12 - 4
Sekmēt un veicināt tādus apstākļus, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju saistītajām vides saglabāšanas, apsaimniekošanas un aizsardzības darbībām, nepieļaut tālāku vides sagandēšanu, cīnīties pret šī procesa cēloņiem un veicināt vides atveseļošanu.
Sēlijas laivas
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 8 - 3
1. Dienvidususējas infrastruktūras sakopšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana.
2.visu vecumu grupu (bērni, jaunieši, pieaugušie, seniori) vides izglītošana un audzināšana.
3. sabiedrības vides apziņas un ētikas veidošana un uzturēšana.
4. sabiedrības līdzdalības veicināšana vides sakopšanā un ilgtspējīgā attīstībā.
Telefons
+371 20248543
SĒLIJAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS CENTRS
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 10A
Sekmēt Sēlijas novadā strādājošo pašvaldību, SIA, Zemnieku saimniecību un citu uzņēmējsabiedrību attīstību un reģiona iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos. Telefons
+371 26429367
SIGMA, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju J.Gasūna zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 64
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65266149
Silupe, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Aknīstes firma
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 68
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65266264
+371 29519933
SLOKA
Aknīstes nov., Aknīste, Parka iela 6B - 8
Attīstīt zinātniski un prakstiski pamatotu medību attīstību Latvijā;
iesaistīt Biedrības biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā;
organizēt likumiem atbilstošu medīšanu, atļautu medīšanas veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas;
organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību, kā arī Latvijas iedzīvotāju izglītošanu jautājumos, kas saistīti at medniecību;
sekmēt au attīstīt medību sporta veidus, organizēt sacīkstes un piedalīties tajās;
sekmēt mednieku priekšlikumu un lēmumu realizāciju;
organizēt medību trofeju uzksaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
iespēju robežās sniegt palīdzību valsts un pašvaldību institūcijām nellikumīgas medniecības apkarošanā;
iesaistīt Biedrības biedrus dabas aizsardzības jautājumu risināšanā;
izstrādāt un īstenot medību platību apsaimniekošanas plānus;
realizēt uzraudzību attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecas uz medībām Biedrības rīcībā esošajās platībās;
sniegt visa veida atbalsdtu Biedrības biedriem;
veicināt medību tūrisma attīstību.
Telefons
+371 26163833
S Lux Line, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Amatnieku iela 6
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27199301
SMILTAINĪTE, Individuālais komersants
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 17
Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Spītes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 21 - 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26300632
STAR4, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 1 - 3
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: VID)
ŪTA, Aknīstes pagasta zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 66B
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26109913
Woodstock TG, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 13
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29379126
XOOMA
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 5
1.Veidot jaunas darba vietas;
2.Veidot atpazīstamību un pieejamību visiem oriģinālajiem un citiem produktiem, patērētājiem, kuru valde ir apstiprinājusi;
3.Attīstīt un atbalstīt juridiskas un fiziskas personas, kuras valde ir pieņēmusi, kā atbalstāmas;
4.Attīstīt savu un atbalstāmo juridisko, vai fizisko personu darbību Latvijā un ārvalstīs;
E-pasts
info@e-office.id.lv
AKNĪSTE, Jēkabpils rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils rajons, Aknīste, Skolas iela 10a
Likvidēts 21.12.1993
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65266472
AKNĪSTES GRAUDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils rajons, Aknīste, Radžupes iela 5-23
Likvidēts 21.01.2005
Graudaugu un citur neklasificētu lauksaimniecības kultūru audzēšana (01.11, versija 1.0) (Avots: CSP)