Aknīste, Aknīstes novads

56° 9' 35.05644", 25° 44' 39.4404"

KGS Transport, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
LĀSMA, Jēkabpils rajona L.Prandes individuālais uzņēmums
Aknīstes nov., Aknīste, Liepu iela 2A
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65266325
LAUKSAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS STRIKI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, "Striki"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Līču krasti, Aknīstes pagasta zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 15
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Operācijas ar nekustamo īpašumu (68, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (47, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.4, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
LIELEZERI, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju I.Gasūna zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 66C
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Avots: VID)
Manai mazpilsētai Aknīstei
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 16A
Aknīstes un tās apdzīvoto vietu attīstības veicināšana;
latviskās vides tradīciju saglabāšana un pilnveidošana, īpašu uzmanību pievēršot:
bērnu, jauniešu, pieaugušo un sociālo riska grupu tālākizglītībai;
estētiskās vides veidošanai;
ekotūrisma attīstībai;
vietējās sabiedrības sociālā klimata uzlabošanai;
brīvā laika organizēšanai;
savas pilsētas saimnieka domāšanas veicināšanai;
jauniešu iesaistīšana demokratizācijas procesos;
līdzīgas darbības pieredzes apmaiņa Latvijā un ārzemēs, sadarbība ar Igaunijas, Zeimeļvalstu un citu ES valstu mazo pilsētu un ciematu apvienībām;
sadarbība ar Aknīstes pašvaldību;
mazo pilsētu un ciematu attīstības kustības veicināšana Latvijā;
līdzsvarotas sabiedrības, ekonomikas un vides ekoloģiskā stāvokļa attīstības ideju popularizēšana;
dažādu projektu izstrādāšana un realizācija;
mazās tradicionālās uzņēmējdarbības veicināšana.
Telefons
+371 26590352
Mazais Eiss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 16
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mazais-K, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 16
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MN Taxi, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 10 - 13
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MULTI LUKSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 10 - 13
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība (46.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Novadu attīstībai
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 5
1.Attīstīt Aknīstes novada un citu pašvaldību ekonomisko situāciju;
2.Veidot jaunas darba vietas Aknīstes novadā un citās pašvaldībās;
3.Veidot savstarpējo komunikāciju starp Aknīstes novada un citu novadu iedzīvotājiem;
4.Veidot sociālās atbalsta grupas iedzīvotājiem, kas iekļaujas sociāli atstumto iedzīvotāju grupā;
5.Veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstību Aknīstes un citos novados;
6.Izveidot aktivitātes jauniešiem, kas ietver nodarbinātības un izklaides sfēras;
7.Veicināt komunikācijas un informācijas tehnoloģiju attīstību Aknīstes un citos novados, piesaistot finanšu līdzekļus no Eiropas struktūrfondiem;
8.Veicināt informācijas pieejamību jauniešiem, par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām;
9.Veicināt Aknīstes un citu novadu iedzīvotāju izglītības iespējas ārvalstīs;
10.Veidot jaunu mājokļu pieejamību iedzīvotājiem.
Olīvzars
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 18
1. Rūpēties par bērnu, jauniešu, ģimeņu un sabiedrības garīgā, morālā, fiziskā un materiālā stāvokļa uzlabošanos un sabiedrības orientāciju uz cieņas, pašapziņas un atbildības izaugsmi.
1.1. Piedāvāt priekšnoteikumus cilvēka personības potenciāla apzināšanai un attīstībai.
1.2. Veicināt atbildību par ģimeni, sabiedrību, valsti un vidi.
1.3. Audzināt sabiedrību morālai, tikumiskai un garīgai atbildībai, kas balstīta uz Kristietības vērtībām.
1.4. Veicināt sabiedrības izpratni par ziedošanas, mecenātisma u.c. labdarības nepieciešamību.
1.5. Piedāvāt lietderīgas un cilvēka individualitāti attīstošas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
O.PROJEKTI, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Liepu iela 3 - 2
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
OPTIMUS A.G.L., sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Parka iela 6
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Oss Care, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 8
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Platspīļi, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 10
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Purebliss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 2 - 3
Fitnesa centru darbība (93.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
REG COMPANY, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 66C
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
RURIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Krasta iela 21
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Sēlijas (Augšzemes) vides aizsardzības asociācija
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 12 - 4
Sekmēt un veicināt tādus apstākļus, kas ļautu ilgstoši pastāvēt visām ar Latvijas teritoriju saistītajām vides saglabāšanas, apsaimniekošanas un aizsardzības darbībām, nepieļaut tālāku vides sagandēšanu, cīnīties pret šī procesa cēloņiem un veicināt vides atveseļošanu.
Sēlijas laivas
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 8 - 3
1. Dienvidususējas infrastruktūras sakopšana un ilgtspējīgas attīstības veicināšana.
2.visu vecumu grupu (bērni, jaunieši, pieaugušie, seniori) vides izglītošana un audzināšana.
3. sabiedrības vides apziņas un ētikas veidošana un uzturēšana.
4. sabiedrības līdzdalības veicināšana vides sakopšanā un ilgtspējīgā attīstībā.
Telefons
+371 20248543
SĒLIJAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS CENTRS
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 10A
Sekmēt Sēlijas novadā strādājošo pašvaldību, SIA, Zemnieku saimniecību un citu uzņēmējsabiedrību attīstību un reģiona iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanos.
SIGMA, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju J.Gasūna zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 64
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Silupe, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Aknīstes firma
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 68
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
SLOKA
Aknīstes nov., Aknīste, Parka iela 6B - 8
Attīstīt zinātniski un prakstiski pamatotu medību attīstību Latvijā;
iesaistīt Biedrības biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā;
organizēt likumiem atbilstošu medīšanu, atļautu medīšanas veidu pielietošanu;
izkopt un pilnveidot medību tradīcijas;
organizēt mednieku kvalifikācijas celšanu, īpaši jauno mednieku apmācību, kā arī Latvijas iedzīvotāju izglītošanu jautājumos, kas saistīti at medniecību;
sekmēt au attīstīt medību sporta veidus, organizēt sacīkstes un piedalīties tajās;
sekmēt mednieku priekšlikumu un lēmumu realizāciju;
organizēt medību trofeju uzksaiti, popularizēšanu un aizsardzību;
iespēju robežās sniegt palīdzību valsts un pašvaldību institūcijām nellikumīgas medniecības apkarošanā;
iesaistīt Biedrības biedrus dabas aizsardzības jautājumu risināšanā;
izstrādāt un īstenot medību platību apsaimniekošanas plānus;
realizēt uzraudzību attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecas uz medībām Biedrības rīcībā esošajās platībās;
sniegt visa veida atbalsdtu Biedrības biedriem;
veicināt medību tūrisma attīstību.
S Lux Line, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Amatnieku iela 6
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
SMILTAINĪTE, Individuālais komersants
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 17
Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Spītes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 21 - 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
STAR4, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 1 - 3
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
STRABE, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 10 - 13
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: VID)