Aknīste, Aknīstes novads

56° 9' 35.05644", 25° 44' 39.4404"

A7 Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26427030
E-pasts
karlis@a7logistics.com
AKNĪSTE, MEDNIEKU KOLEKTĪVS
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 28 - 7
1.Efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana un apmedīšana, medību tradīciju saglabāšana un izveidošana, kā arī sporta makšķerēšanas attīstība;
2.Saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;
3.Organizēt mednieku un makšķerēšanas sacensības;
4.Uzskaitīt mednieku un makšķernieku trofejas un izstādīt tās;
5.Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un pavairošanu, radīt attiecīgus apstākļus to populācijas attīstībai,
6.Sekmēt zivju aizsardzību un vairošanos;
7.Organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;
8.Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus;
9.Pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses.
Telefons
+371 29432163
AKNĪSTE, Jēkabpils rajona Aknīstes pilsētas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 10A
Lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41, versija 1.0) (Avots: CSP)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65266485
+371 27886100
AKNĪSTES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 18
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;
regulāri noturēt dievkalpojumus;
gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;
rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;
veikt diakonijas un misijas darbu;
sniegt kristīgās izglītības iespējas;
piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;
dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Aknīstes Pakalpojumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 9
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65266354
+371 29124004
AKNĪSTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 2
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas - katoļu Baznīcas mācību
Aknīstes senči
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 5
Pensionāru un invalīdu sociāli-ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana;
pensionāru un invalīdu materiālās un garīgās labklājības veicināšana;
veicināt tautas nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un iedibināšanu;
popularizēt veselīgu dzīves veidu un tradīcijas;
attīstīt un veicināt veco ļaužu savstarpējo sadarbību, pašpalīdzību un brīvprātīgā darba tradīcijas;
veicināt solidāru, draudzīgu un veselīgu sabiedrību
Telefons
+371 28374319
Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 9
Slimnīcu darbība (85.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Aprūpes centru pakalpojumi (87.10, versija 2.0) (Avots: VID)
AMATIERU KROSA APVIENĪBA
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 10
Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā reģionu līmenī;
Latvijas reģionālā autosporta attīstības koncepcijas izstrādāšana;
Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana;
sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā;
dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu;
iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana;
autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus;
starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertifikācija;
starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenšu izsniegšana;
starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana;
sporta klašu piešķiršana;
sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem;
finansu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai;
plašāko iedzīvotāju slāņu, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos, radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai;
finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās, kausos, čempionātos un citās augsta ranga sacensībās.
Telefons
+371 26534824
ASS, /Atvērtā skola sabiedrībai/
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 19A
1.Veidot Aknīstes vidusskolu kā reģionālās nozīmes izglītības, mūžizglītības un vietējās kopienas aktivitāšu centru.
2.Optimizēt Aknīstes vidusskolas izglītības sniegšanas potenciālu.
3.Radīt un veicināt inovatīvas pieejas izglītības un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
4.Pilnvērtīgi izmantot un labiekārtot Aknīstes vidusskolai piederošo teritoriju un apbūvi.
Telefons
+371 22016140
Belvo, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Parka iela 6B - 2
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27540498
Bindāri, Aknīstes pagasta Zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 12
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
CELMĀRES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 15
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29478645
Delock, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 16
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26485920
Druvas, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju A.Brakovska zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 16
Restorāni (55.3, versija 1.1) (Avots: UR)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
EMĪLS-V21, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 6
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 24949148
IEVA-SANTA, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 68A
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25351593
INDĀRES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Kalna iela 3
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26464474
INDĀRES 1, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Kalna iela 3
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65266606
Indāres-Blīgzna, PS
Aknīstes nov., Aknīste, Kalna iela 3
Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 26464474
Jančuks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Miera iela 1 - 12
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26762238
Jēkabpils rajona Aknīstes "SALTUPJU" zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 18
Koka zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (20.10, versija 1.0) (Avots: UR)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Jēkabpils rajona I.Deines individuālais uzņēmums
Aknīstes nov., Aknīste, Kalna iela 5 - 2
Pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.48, versija 1.0) (Avots: CSP)
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus; individuālās lietošanas priekšmetu un sadzīves aparatūras un iekārtu remonts (52, versija 1.0) (Avots: UR)
Telefons
+371 65266441
JG Būve, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 57
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29105806
Juniks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 13
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22076060
Kaimiņi 3
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 3 - 3
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Radžupes 3 Aknīstes novada Aknīstē pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 26446952
KALNAZĪLES, Aknīstes pilsētas ar lauku terotoriju V.Minkeviča zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 16
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26469319
Kalniņā, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 5
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26190032
KGS Transport, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 4
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 26427030
E-pasts
karlis@kgstransport.lv
LĀSMA, Jēkabpils rajona L.Prandes individuālais uzņēmums
Aknīstes nov., Aknīste, Liepu iela 2A
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65266325