• lv

Akas iela, Rīga

56° 57' 22.64292", 24° 7' 28.7526"

AIAI, SIA
Rīga, Akas iela 9 - 1
Grāmatu izdošana (58.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas (71.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26585095
Alpha 300, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 8 - 16
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64621199
AL Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 9 - 1
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība (46.77, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Bīstamo atkritumu savākšana (38.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26567770
Baltijas Reformātu Teoloģijas Seminārs, FONDS
Rīga, Akas iela 13
Realizēt reformātu teoloģisko izglītību un draudžu vadītāju apmācību Baltijas valstīs;
teoloģiskās literatūras tulkošana un izdošana, izplatīšana;
oriģinālliteratūras radīšanas atbalstīšana
reformātu draudžu Baltijā darbības atbalstīšana un jaunu draudžu veidošanas veicināšana.
Telefons
+371 29692119
BALTIX INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 5/7
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Bitele, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 5/7
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67281706
Cerību centrs
Rīga, Akas iela 13
Sniegt atbalstu Latvijas ģimenēm un ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācija, atbalstīt jaunās māmiņas, maznodrošinātos, sniegt palīdzību bērnu un jauno māmiņu atbalsta centru ierīkošanā. Telefons
+371 67290008
E-pasts
gita.binane@gmail.com
EKO PARTNER, SIA
Rīga, Akas iela 5/7
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67279814
EVERDONE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 2 - 7
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67624478
HODGINS HOLDINGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 5/7-8
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26086161
JR Advisory, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 5/7
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29153184
Junior Master Starptautiskā asociācija
Rīga, Akas iela 5/7, otrajā stāvā
Līdera spēju atklāšana un veidošana, veiksmīgas jaunā līdera realizācijas un virzības tehnikas apguve.
Stimulēt jaunieša iedzimto potenciālo un piemērot pašrealizācijas tehniku.
Sniegt zināšanas par personības struktūru un psiholoģiskajiem mehānismiem, kas ietekmē personības attīstību.
Dzīves stila veidošana pēc life long learning principa.
Aktuālāko jaunatnes problēmu apskate.
KNOKE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 5/7
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 26468268
Kobo Interiors, SIA
Rīga, Akas iela 9 - 6
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26440840
Labs gads, SIA
Rīga, Akas iela 9 - 1
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26567770
LAIMA KIDS, SIA
Rīga, Akas iela 5/7
Pirmskolas izglītība (85.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29876345
LATVIJAS APVIENOTĀ METODISTU BAZNĪCA
Rīga, Akas iela 13
Dieva Vārda sludināšana, garīgās un fiziskās darbības pilnveidošana un attīstīšana, Metodisma mācības propagandēšana un jaunu draudžu dibināšana saskaņā ar Metodisma mācību un Apvienotās Metodistu Baznīcas Kārtības Rulli - Disciplīnas Grāmatu un Liturģijas grāmatu.
LATVIJAS APVIENOTĀS METODISTU BAZNĪCAS RĪGAS 1.DRAUDZE
Rīga, Akas iela 13
Dieva Vārda sludināšana, garīgās un fiziskās darbības pilnveidošana un attīstīšana, Metodisma mācības propagandēšana un jaunu draudžu dibināšana saskaņā ar metodisma mācību un Apvienotās Metodistu Baznīcas Kārtības rulli - Disciplīnas Grāmatu
LATVIJAS APVIENOTĀS METODISTU BAZNĪCAS RĪGAS KRIEVU DRAUDZE
Rīga, Akas iela 13
Dieva Vārda sludināšana, garīgās un fiziskās darbības pilnveidošana un attīstīšana, Metodisma mācības propagandēšana
Lielā Zīle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 5/7
Pirmskolas izglītība (85.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29876345
Maria Ross Real Estate, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 2 - 5
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.53, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29326899
Mazā Zīle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 5/7
Pirmskolas izglītība (85.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29876345
Mēmele pluss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 8 - 15
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28206257
Metode
Rīga, Akas iela 13
Veicināt Latvijas, īpaši lauku reģionu, iedzīvotāju saimniecisko aktivitāti, izglītotību sava labklājības līmeņa celšanu, sniegt morālu un materiālu atbalstu šī mērķa realizēšanai. Telefons
+371 29411343
Moto X
Rīga, Akas iela 5/7
Sporta attīstības veicināšana;Sportistu meistarības izaugsmes veicināšana;Motociklistu kustības kā veselīga dzīvesveida, cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un paaugstināšanas veicināšanas attīstība;Motociklistu kustībā iesaistīto personu skaita palielināšanas veicināšana;Jauniešu iesaistīšana dažādos sporta veidos;Investīciju piesaistīšana sporta attīstības nodrošināšanai;Sporta tehniskās bāzes veidošana;Dažādu sporta veidu sporta trašu veidošana;Sportistu interešu pārstāvība;Sporta sacensību, izstāžu, čempionātu un citu ar sportu saistītu pasākumu organizēšana;Semināru rīkošana sporta nozarē;Sportistu apmācība dažādos sporta veidos, tajā skaitā motosportā un autosportā;Sportistu atbalstīšana;Sporta tiesnešu apmācība. Telefons
+371 29513855
+371 29249322
MYTIKA IMPORT EXPORT, SIA
Rīga, Akas iela 5/7-6
Namīpašums Ģertrūdes 23 un Akas 8
Rīga, Akas iela 8 - 15
Organizēt dzīvojamo māju Rīgā, Ģertrūdes ielā 23 un Rīgā, Akas ielā 8 koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēkas, pienācīgu uzturēšanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
Pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku intereses jautājumos, kas saistīti ar dzīvojamo māju kopīpašuma uzturēšanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
Telefons
+371 29241462
Nataliia Zhvalevskaia, IK
Rīga, Akas iela 5/7
OGRES NAMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akas iela 8 - 6
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22169103
PASHKOVA NAMS, SIA
Rīga, Akas iela 8 - 15
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67687941