Akas iela 13, Rīga, LV-1011

56° 57' 24.26924592", 24° 7' 34.00127904"

Rīga, Akas iela 13
Sludināt Dieva valstības evaņģēliju Latvijas sabiedrībai.
Rīga, Akas iela 13
Realizēt reformātu teoloģisko izglītību un draudžu vadītāju apmācību Baltijas valstīs;
teoloģiskās literatūras tulkošana un izdošana, izplatīšana;
oriģinālliteratūras radīšanas atbalstīšana
reformātu draudžu Baltijā darbības atbalstīšana un jaunu draudžu veidošanas veicināšana.
Rīga, Akas iela 13
Sniegt atbalstu Latvijas ģimenēm un ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācija, atbalstīt jaunās māmiņas, maznodrošinātos, sniegt palīdzību bērnu un jauno māmiņu atbalsta centru ierīkošanā.
Telefons
+371 67290008
E-pasts
gita.binane@gmail.com
Rīga, Akas iela 13
Dieva Vārda sludināšana, garīgās un fiziskās darbības pilnveidošana un attīstīšana, Metodisma mācības propagandēšana un jaunu draudžu dibināšana saskaņā ar Metodisma mācību un Apvienotās Metodistu Baznīcas Kārtības Rulli - Disciplīnas Grāmatu un Liturģijas grāmatu.
Rīga, Akas iela 13
Dieva Vārda sludināšana, garīgās un fiziskās darbības pilnveidošana un attīstīšana, Metodisma mācības propagandēšana un jaunu draudžu dibināšana saskaņā ar metodisma mācību un Apvienotās Metodistu Baznīcas Kārtības rulli - Disciplīnas Grāmatu
Rīga, Akas iela 13
Dieva Vārda sludināšana, garīgās un fiziskās darbības pilnveidošana un attīstīšana, Metodisma mācības propagandēšana
Rīga, Akas iela 13
Pasludināt Dieva vārdu, noturēt sadraudzības un sakramentus; rūpēties par cilvēka gara un dvēseles kopšanu un katra cilvēka iekšējās identitātes un pašapziņas izaugsmi; gādāt, lai tiktu apzinātas, atjaunotas un pēc iespēja sakārtotas Brāļu draudzes bijušās darbošanās vietas un sakārtota cilvēka ārējā un iekšējā dzīves telpa.
Rīga, Akas iela 13
Veicināt Latvijas, īpaši lauku reģionu, iedzīvotāju saimniecisko aktivitāti, izglītotību sava labklājības līmeņa celšanu, sniegt morālu un materiālu atbalstu šī mērķa realizēšanai.
Rīga, Akas iela 13
Sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju un veidot draudzes locekļu dzīvi ticībā uz Trīsvienīgo Dievu - Tēvu, Dēlu un Svēto Garu un ir aicināta "to Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un no visa sava prāta un no visa sava spēka...un mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu"
Rīga, Akas iela 13
Likvidēts 21.12.2004
sporta atveseļošanas grupu darba organizēšana
*remonta-celtniecības darbi
*u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Akas iela 13
Likvidēts 16.10.2007
Propogandēt cīņas sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, kas veicina
cilvēka vispusīgu garīgo un fizisko attīstību;
vadīt un koordinēt cīņas sportu Latvijā;
pārstāvēt cīņas sportu FILA struktūrās;
veicināt tā pārstāvju izaugsmi un piedalīšanos Latvijas valsts čempionātos
un meistarsacīkstēs, Eiropas un pasaules čempionātos un meistarsacīkstēs,
Olimpiskajās spēlēs.
Rīga, Akas iela 13
Likvidēts 17.10.2007
Organizēt un radīt apstākļus grieķu-romiešu cīņas attīstībai Latvijā;
propogandēt sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku
vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
nodrošināt Latvijas izlašu sportistu visās vecuma grupās, treneru, tiesnešu,
pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas
čempionātos un meistarsacīkstēs, citās starptautiskās sacensībās;
nodrošināt Latvijas Valsts čempionātu vīriešiem, meistarsacīkšu junioriem
sarīkošanu;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Rīga, Akas iela 13
Likvidēts 04.10.2004
Sanitārtehniskie darbi (45.33, versija 1.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution