• lv

Akadēmijas laukums, Rīga

56° 56' 34.6668", 24° 7' 18.8004"

ABI-RL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29513110
Aeternum Libertarian Foundation, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Aģentūra INTELS Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67205383
+371 67208353
E-pasts
intels@parks.lv
Akadēmija, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bizness. Informācija. Birojs." filiāle
Rīga, Akadēmijas laukums 1-808
ALEGRIA EVENT CENTER
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Veicināt personību attīstību un pašrealizāciju, sekmēt dažādu kultūru sadarbību un sociālo integrāciju, organizējot kultūras un izglītības pasākumus Telefons
+371 25211185
ALFA KONSULTANTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67227280
+371 67227008
ALFA LĪZINGS, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Finanšu noma (64.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
AMGART, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Apgāds "ZINĀTNE", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Grāmatu izdošana (58.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67212797
E-pasts
zinatne@zinatne.com.lv
Apmācību centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29661440
Apziņas veidošanas centrs "ARGALIM", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29102415
+371 26385344
E-pasts
igor.goryainov@argalim.com
jelena.goryainova@argalim.com
Atbalstītāju Apvienība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 25642709
Atbalstītāju apvienība "Atbalstītāji.lv"
Rīga, Akadēmijas laukums 1
korporatīvās sociālās atbildības projektu īstenošana;
korporatīvās sociālās atbildības novērtējuma sistēmas ieviešana, popularizēšana, attīstīšana;
pasākumu organizēšana sociāli atbildīgiem uzņēmējiem un to sabiedrības labā veikto ieguldījumu novērtēšana;
ilgtspējīgas attīstības nepieciešamības popularizēšana saistībā ar korporatīvu sociālo atbildību;
labdarības projektu īstenošana;
mecenātisma un filantropijas projektu īstenošana un popularizēšana;
izglītības projektu īstenošana;
sabiedrības integrācijas projektu realizācija;
vides aizsardzības projektu īstenošana;
kultūras veicināšanas projektu īstenošana
Telefons
+371 27028019
BIZON, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Avots: CSP)
BTS PROJEKTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67216152
+371 67225362
+371 26443362
E-pasts
projekts@bts.lv
CELTNIEKS NIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1-251
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Dabas retumu krātuve, Atklātais sabiedriskais fonds
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Izzināt, kopt un sargāt Latvijas dabu, dabas retumus un pieminekļus;
sekmēt vides izglītību;
attīstīt dabas mantojuma skolu (pētniecību), saistot dabas pieminekļu pētniecību ar kultūrvēsturi un nacionālu kultūrainavas saglabāšanu un atjaunošanu vienā veselumā.
Telefons
+371 67226963
E-pasts
drk@lza.lv
DarkRay, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22003079
DEJAS VARAVĪKSNE, Nodibinājums
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Veicināt un atbalstīt profesionālā baleta un dejas mākslas attīstību, to popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, organizēt baleta un dejas mākslas festivālus un seminārus, aizsargāt baleta un ar dejas mākslu saistīto darbinieku profesionālās un sociālās intereses;
veicināt Latvijas baletdejotāju profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu starptautiskā kontekstā;
apmierināt iedzīvotāju vajadzības pēc kulturālas atpūtas un organizēta brīvā laika izmantošanas;
apmierināt iedzīvotāju vajadzības pēc kulturālas atpūtas un organizēta brīvā laika izmantošanas;
sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātām personu grupām, vākt humāno palīdzību;
organizēt labdarības pasākumus un atbalstīt mākslas, zinātnes izglītības un sporta projektus, īpaši veicinot jaunatnes patriotisko audzināšanu.
Telefons
+371 67220513
+371 26420262
Dizains un amats
Rīga, Akadēmijas laukums 1
intelektuālā un fiziskā darba potenciāl izmantošana sabiedrības labā Telefons
+371 26146254
Droša māja
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Atbalstīt biedru mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajā tirgū;
Sekmēt ar ēku un tām pieguļošo teritoriju drošību un apsaimniekošanu saistīto uzņēmumu sadarbību;
Izglītot, piesaistīt un apmācīt biedrus.
Dzirnavu Mājas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20322218
Ekonomikas izpētes centrs
Rīga, Akadēmijas laukums 1
veicināt akadēmiski kvalititatīvu ekonomikas izpētes attīstību Latvijā
EVENTUS, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29332517
FIJI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67225518
Fonds, International Social Economical and Cultural Fund
Rīga, Akadēmijas laukums 1-707
Piesaistīt līdzekļus, lai finansētu:
- veselības aprūpes projektus;
- vēsturiskā mantojuma izpēti.
FUNDCOLLECT LLC, Ārvalstu komersanta pārstāvniecība
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Starptautiskās investīcijas, tirdzniecība
GAISMA, Starptautiskā Labdarības Organizācija
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
sniegt nozīmīgu labumu un palīdzību sabiedrībai, it sevišķi nodarboties ar labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu, bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu E-pasts
maris@gaisma.org
Garīdznieku-totalitāro režīmu upuru-piemiņas fonds
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Rūpēties par garīgās brīvības cīnītāju - totalitāro režīmu represēto garīdznieku - piemiņas saglabāšanu un Piemiņas zīmes uzstādīšanu Rīgas centrā, atgādinot jaunatnei un mūsdienu sabiedrībai par garīgajām vērtībām un to aizstāvjiem, kuri uzturējuši mūsu tautas garu visgrūtākajos laikos;Vākt, apkopot, publiskot materiālus (atmiņas, publikācijas u.tml.) par totalitāro režīmu represijām pret garīdzniecību (1917-1990);Vākt līdzekļus, tai skaitā ziedojumus, Piemiņas zīmei - Piemineklim, kas tiktu izveidots un uzstādīts par apliecinājumu atgūtajai ticības brīvībai, kā arī līdzekļus apkopoto materiālu publiskošanai.
Itāļu valodas un kultūras centrs, Biedrība
Rīga, Akadēmijas laukums 1
labāku kontaktu nodrošināšana kultūras, izglītības, zinātnes un tirdzniecības sfērās starp Latviju un Itāliju;
sniegt iespēju Latvijas iedzīvotājiem labāk iepazīties ar Itāliju, veidot kultūras un lietišķos sakarus;
veidot mākslas darbu izstādes, organizēt valodas programmu apmaiņu, kā arī studentu un pasniedzēju apmaiņu;
organizēt itāļu valodas apmācību.
Telefons
+371 67506621