Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

56° 38' 59.4596076", 23° 43' 43.78179216"

Jelgava, Akadēmijas iela 10
Popularizēt gleznotāja Ģederta Eliasa (18987-1975) atstāto radošo mantojumu.
Veicināt Ģederta Eliasa daiļrades pētniecību.
Atbalstīt Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja darbību Ģederta Eliasa mantojuma saglabāšanā un eksponēšanā.
Jelgava, Akadēmijas iela 10
Saglabāt Jāņa Bisenieka piemiņu, izzinot viņa veiksmīgo saimniecisko darbību un lielo devumu sabiedrībai;
veicināt Jāņa Bisenieka ideju īstenošanu, vērtību saglabāšanu un turpināšanu;
popularizēt Jāņa Bisenieka dzīves gājumu, aktivitātes uzņēmējdarbībā, dāsno devumu Jelgavas izglītības, zinātnes, kultūras, sporta izaugsmē;
izmantot Jāņa Bisenieka uzņēmējdarbības pieredzi uzņēmēju mecenātisma veicināšanā, godprātīgi izlietot novadnieku un citu personu ziedojumus, novēlējumus, kā arī citus līdzekļus;
sekmēt un finansiāli atbalstīt kultūras, veselīga dzīves veida un sporta aktivitātes pilsētā;
atbalstīt jauniešu un studentu vispusīgu izglītību un līdzdalību pilsētas attīstībā un izaugsmē, organizēt dažādus konkursus un pasākumus.
Jelgava, Akadēmijas iela 10
Atbalstīt un veicināt darbošanos sabiedrības labā kā cienījamas darbības pamatu, it īpaši sekmējot:
- personisko sakaru attīstību, izmantojot tos sabiedrības labā;
- augstas ētikas normas darbā un privātajā dzīvē;
- nesavtīgu darbošanos sabiedrības labā;
- starptautisko saprašanos, labas gribas un miera stiprināšanu ar dažādu profesiju pārstāvju vispasaules sadarbību.
Telefons
+371 26460617 Kluba 2012/2013 g.prezidente
E-pasts
gita.grase@muzejs.jelgava.lv Kluba prezidente Gita Grase
patricija@pilsaptiekas.lv Kluba sekretāre Dina Kurzemniece

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution