• lv

Aizupes iela, Rīga

56° 55' 2.2800000000002", 24° 4' 41.53764"

Aaaz Inc., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 2C
Additional, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 29112333
Al Tharaa Corporation, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Asatti, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29112333
Avasara, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29112333
BANCIS building services, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
BASS 4, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Nodarbinātības aģentūru darbība (78.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
DEKO KANTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 24 - 6
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27591590
E-pasts
deko.kante@inbox.lv
Dzu Dzu, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22334264
ECOMAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 2C
ENMN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 2C
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
info@register-company.lv
ERANTE S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 15
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67275653
EU Collection Services, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
EURO PACK MACHINES & SOFTWARE SERVICE, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29112333
Express Clear Management, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Flexopro Machinery Scandinavia, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Flowup, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 67660581
E-pasts
info@flowup.lv
Gaurāngas bhakti jogas biedrība
Rīga, Aizupes iela 2C
Apgūt garīgās zināšanas un mācīt garīgās dzīves paņēmienus, lai palīdzētu atrisināt dzīves problēmas un sasniegt vienotību un mieru sabiedrībā.
Pētīt un apgūt Vēdu rakstu, it īpaši Bhagavad-gītas un Šrīmad Bhāgavatas, mācību.
Apvienot biedrus un mācīt viņiem un visiem cilvēkiem, ka ikviena dvēsele ir neatņemama Dieva daļiņa, kas apveltīta ar Dieva Personības īpašībām.
Aicināt visus iesaistīties svēto vārdu meditācijā, kā to mācīja Šrī Čaitanja.
Par svētību biedriem un visiem cilvēkiem rūpēties par svēto vietu uzturēšanu, aizsardzību un apmeklēšanu.
palīdzēt biedriem apvienoties un mācīt tiem vienkāršu un dabisku dzīves veidu.
Global MB Ltd, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Gold Send Holdings, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
GPNG, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
GRAP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 2C
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29112333
E-pasts
info@register-company.lv
ISL Invest, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
LarMag Resources, SIA
Rīga, Aizupes iela 2C
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29112333
Latvija bez bāreņiem
Rīga, Aizupes iela 13 - 4
1. Balstoties uz garīgām un kristīgām vērtībām, motivēt mobilizēt sabiedrību palīdzēt palikušajiem bez vecāku gādības bērniem.
2. Veicināt aktualizēt bērnu adopciju, audžuģimeņu darbību Latvijā kā alternatīvu bērnu namiem;
3. Veicināt adopcijas un audžuģimeņu kultūras veidošanu sabiedrībā, sadarboties ar citām valsts struktūrām, reliģiskajām un sabiedriskajām organizācijām, uzņēmējsabiedrībām, tajā skaitā:
3.1. Veikt uzņēmējdarbību, sociālo video filmu, multiplikāciju filmu un televīzijas programmu producēšanas darbību, sadarboties ar preses izdevniecībām, radio un TV;
3.2. Organizēt kultūras un izglītojošus pasākumus (koncertus, izstādes, teātra uzvedumus, lekcijas, seminārus, kursus utt.) adoptētājiem, audžuģimenēm, bērniem un to vecākiem, likuma paredzētajā kārtībā, Latvijā un ārpus tās robežām;
4. Apvienot un iespēju robežās materiāli un garīgi atbalstīt Latvijas adoptētājus un audžuģimenes:
4.1. Organizēt kultūras un izglītojošus pasākumus (koncertus, izstādes, teātra uzvedumus, lekcijas, seminārus, kursus utt.) adoptētājiem, audžuģimenēm, bērniem un to vecākiem, likuma paredzētajā kārtībā, Latvijā un ārpus tās robežām;
4.2. Veicināt bērnu bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanu ģimenē;
4.3. Izveidot bērnu un vecāku atbalsta centru, ģimenes centru;
4.4. Izveidot adoptētāju un audžuģimeņu skolu.
5.Piesaistīt Latvijas un ārvalstu finansējumu un meklēt sadarbības partnerus projektiem, kuru mērķis ir palīdzēt bērniem apgūt prasmes un integrēties sabiedrībā.
6.Veicināt adoptētāju, adoptējamo, audžuģimeņu un audžubērnu interešu tiesisko aizsardzību.
7.Sniegt atbalstu un dalīties pieredzē ar jaunajām un topošajām audžuģimenēm.
8.Veikt sociālās atkarības profilaksi, izveidojot sociālās atkarības rehabilitācijas centru.
Telefons
+371 29903218
Latvijas veģetāriešu biedrība
Rīga, Aizupes iela 2C
veicināt Latvijas un citu valstu sadarbību inovāciju jomā;
dabai un cilvēkam draudzīgu inovāciju ieviešana un attīstība;
inovatīvas reklāmas attīstības veicināšana Latvijā
Telefons
+371 29112333
Mondial Company, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 2C
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.29, versija 2.0) (Avots: GP2010)
M/S A.S.K. Group Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 2C
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 29112333
M/S TRAFCO Group Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 2C
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 29112333
Newport university CED, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizupes iela 2C
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)