• lv

Aizputes novads

56° 43' 5.7345599999999", 21° 36' 26.19324"

Aizputes evaņģēliski luteriskā draudze
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 38A
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
AIZPUTES KOMUNĀLAIS UZŅĒMUMS, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 2
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 63448182
+371 63448011
E-pasts
akuvesma@apollo.lv
aku-info@inbox.lv
AIZPUTES LĪDUMNIEKS, Likvidējamā Liepājas rajona Lažas pagasta lauksainiecības kooperatīvā sabiedrība
Aizputes nov., Aizpute, Jāņa iela 12
Lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41, versija 1.0) (Avots: CSP)
AIZPUTES NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 31
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 63448140
+371 29609890
E-pasts
aizputesnami@apollo.lv
Aizputes novada uzņēmēju klubs
Aizputes nov., Aizpute, Pasta iela 1A
fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī Biedrības pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības un Biedrības vajadzībām;
vadības kultūras apgūšana;
lietišķu kontaktu dibināšana;
biedrības biedru savstarpēja atbalstīšana;
profesionālās informācijas iegūšana un apmaiņa;
Biedrības biedru atpūtas pasākumu fizisko un garīgo darbspēju atjaunošanai un paaugstināšanai organizācija;
pašmāju un ārzemju vadības pieredzes sistematizācija un analīze;
cilvēkresursu attīstības atbalstīšana (tsk. atbalstīšanas programmu koordinācija un vispārēja vadība).
Telefons
+371 26845252
Aizputes Ormanis, Liepājas rajona Aizputes pilsētas Kārkliņas individuālais uzņēmums
Aizputes nov., Aizpute, Raiņa bulvāris 5-53
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība (55.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
AIZPUTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Aizputes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 3
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Aizputes Samariešu palīdzības fonds
Aizputes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 10
Palīdzība krīzē nonākušiem bērniem, pusaudžiem, veciem cilvēkiem, bezdarbniekiem;
Invalīdu rehabilitācija;
Brīvā laika nodarbību organizēšana bērniem un jauniešiem;
Bērnu, jauniešu un pārējās sabiedrības kristīgi-ētiskā audzināšana.
Telefons
+371 29885180
AIZPUTES SAMARIETIS
Aizputes nov., Aizpute, Kuldīgas iela 8
Bērnu, jauniešu, invalīdu, pensionāru, bezdarbnieku sociālā aprūpe;
bērnu, jauniešu un parējās sabiedrības kristīgi - ētiska audzināšana;
brīvā laika nodarbību organizēšana bērniem un pusaudžiem;
bērnu un vecu ļaužu nakts mītnes;
invalīdu rehabilitācija;
tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana trūcīgiem, bērniem un invalīdiem, bezdarbniekiem un veciem ļaudīm.
Telefons
+371 29885180
AIZPUTES TV, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 22
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26532191
AIZPUTES VASARSVĒTKU DRAUDZE
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 12
Pasludināt Evaņģēliju tajā teritorijā, kurā tā darbojas, kā arī darboties pēc LVDA norādījumiem, citās vietās;popularizēt kristīgās ētikas un morāles normas indivīdiem, ģimenei un sabiedrībai;nodarboties ar labdarību, uzņēmējdarbību un saimniecisko darbību, atbilstoši LR likumdošanai;rūpēties par draudzes locekļu, apmeklētāju un ieinteresēto cilvēku garīgo izaugsmi;un citi mērķi saskaņā ar statūtiem un LR likumdošanu.
Aizputes Vīna darītava, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizpute, Sakas iela 14A
Sidra un citu augļu vīnu ražošana (11.03, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26397949
E-pasts
info@ekovins.lv
Aizputes ziediņš, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 11 - 23
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29768283
Aizputnieks
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 15 - 19
Sekmēt latviešu tautas deju popularizēšanu;
veicināt starptautisko sadarbību;
veicināt tradīciju saglabāšanu.
Telefons
+371 29373185
Aizupes 5, Biedrība
Aizputes nov., Kazdangas pag., "Aizupes"
Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana kultūras, tūrisma un izglītības jomās. Telefons
+371 29606627
A-J Energobūve, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Kalvenes iela 71 - 2
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29423815
A-J TIMBER, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Sakas iela 6C
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29423815
AJURS, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 15 - 17
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63449502
AK.KM, A.Zīles individuālais uzņēmums
Aizputes nov., Aizpute, Ziedu iela 8-11
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
Telefons
+371 63412246
AKOTS-2, Liepājas rajona Aizputes pagasta l/s tehnikas, mašīnu un citu darbarīku kopīgas lietoš.un apkopes kooperatīvā sabiedrība
Aizputes nov., Aizputes pag.
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Telefons
+371 63412989
+371 28659505
Akvalat k, SIA
Aizputes nov., Kazdangas pag., "Salmiņi"
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26522413
ALEJAS-3, Liepājas rajona Cīravas pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Cīravas pag., "Alejas"
lopkopībacūkkopība
Alex Hides, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Padures iela 3A
Jēlādu un izstrādātu ādu vairumtirdzniecība (46.24, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63427152
ALFA 2, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Jelgavas iela 3
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25905960
Alise 13, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Kalvenes pag., "Madaras"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26171845
ALOKSTES, Liepājas rajona zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Lažas pag., "Alokstes"
Saldūdens akvakultūra (03.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63424388
ALPI, Liepājas rajona Kalvenes pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Kalvenes pag., "Alpi"
lopkopība
graudkopība
ALPIŅI, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Aizputes nov., Kalvenes pag., "Alpi"
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29491027
ALVARIUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Cīravas pag., "Dravas māja"
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26446701
Amapola, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Kazdangas pag., "Vecstrēlnieki"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28381819