Aizpute, Aizputes novads

56° 42' 56.6604", 21° 36' 19.098"

Aizputes mākslas skola
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 19
Telefons
+37163448462
E-pasts
makslasskola@aizpute.lv
Aizputes Mūzikas skola
Aizputes nov., Aizpute, Jāņa iela 12
Telefons
+37163448157
E-pasts
muzikasskola@aizpute.lv
Aizputes novada bāriņtiesa
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 22
Telefons
+37129299291
E-pasts
barintiesa@aizpute.lv
Aizputes novada dome
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 22
Telefons
+37163448188
E-pasts
dome@aizpute.lv
Aizputes novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
Aizputes nov., Aizpute, Avotu iela 2
Telefons
+37126450584
E-pasts
soc@aizpute.lv
Aizputes novada skolēnu jaunrades centrs
Aizputes nov., Aizpute, Skolas iela 1
Telefons
+37128819228
E-pasts
sjca@inbox.lv
Aizputes novada Sporta centrs "Lejaskurzeme"
Aizputes nov., Aizpute, Ziedu iela 7
Telefons
+37129181660
E-pasts
indulis@aizpute.lv
Aizputes novada vēlēšanu komisija
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 22
E-pasts
dome@aizpute.lv
Aizputes novadpētniecības muzejs-tūrisma informācijas punkts
Aizputes nov., Aizpute, Skolas iela 1
Telefons
+37129623284
E-pasts
aizpute.muzejs@gmail.com
Aizputes pilsētas bibliotēka
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 24
Telefons
+37163448047
E-pasts
aiz-bibl@inbox.lv
Aizputes pilsētas kultūras nams
Aizputes nov., Aizpute, Atmodas iela 16
E-pasts
aizputeskultura@inbox.lv
Aizputes pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"
Aizputes nov., Aizpute, Zvaigžņu iela 6
Telefons
+37163449087
E-pasts
aizpute.pasacina@inbox.lv
Aizputes vidusskola
Aizputes nov., Aizpute, Ziedu iela 7
Telefons
+37126510529
E-pasts
vidusskola@aizpute.lv
Bērnu dienas centrs "Rūķīšu namiņš"
Aizputes nov., Aizpute, Ziedu iela 7
Telefons
+37122316924
E-pasts
laila@aizpute.lv