• lv

Aizpriežu iela, Rīga

56° 58' 26.292", 24° 11' 36.042"

ACR TRANSPORTS, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana (45.3, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
AIZPRIEŽU ĪPAŠUMI
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Aizpriežu ielas vēsturiskās apbūves saglabāšana;
Aizpriežu ielas ēku iegāde, restaurācija un apsaimniekošana;
Aizpriežu ielas kultūras centra izveide;
Aizpriežu ielas vēsturiskās attīstības izpēte
Telefons
+371 26555666
Anna Vera, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 52
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29989951
EKP Sporta klubs
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Medību klubu darbība;
Medību saimniecības organizēšana un uzturēšana;
Medību dārzu attīstīšana;
Nekustamo īpašumu attīstīšana un apsaimniekošana.
Telefons
+371 22882888
Emperador, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 8
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29102642
Export Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 7
FRANSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 13
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29206314
G-TRIO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 19
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 67551885
+371 29156361
Hydro Energo, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība (46.72, versija 2.0) (Avots: VID)
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: CSP)
IVAN ULYANOV HOLDINGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 12
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Juridiskā Kontrole, Biedrība
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Juridiskās palīdzības nodrošināšana;
Cilvēktiesību pārkāpumu kontrole un novēršana;
Tiesiskuma un taisnīguma ievērošanas veicināšana;
Tiesību jaunrade.
Telefons
+371 22882888
Jūsu auto pakalpojumi, Biedrība
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Konkurences veicināšana;
Kvalitatīvu automašīnu rezerves daļu izplatīšana;
Autosporta pasākumu organizēšana;
Motosporta pasākumu organizēšana.
KAPITĀLSERVISS
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
1. Kapitālsabiedrību konkurētspējas veicināšana;
2. Kapitālsabiedrību apvienošana;
3. Samazināt kapitālsabiedrību nonākšanu ārvalstnieku īpašumā;
4. Biznesa vides sakārtošana.
Telefons
+371 26555666
Koksnes Eksports, Biedrība
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Koksnes eksporta veicināšana;
Inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu koksnes apstrādē;
Kvalitātes veicināšana
Telefons
+371 22882888
Latvijas kalnu riteņbraucēju apvienība
Rīga, Aizpriežu iela 18
Veicināt kalnu nobrauciena riteņbraukšanas (Downhill riteņbraukšana) attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
Rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu kalnu nobrauciena riteņbraukšanas sporta veidā.
Telefons
+371 25991413
Mediatio Artem, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 38
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26153153
MT66, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 22
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71, versija 2.0) (Avots: VID)
NNB TRADING, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 5
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27008900
Rantz-1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 25857906
RBS Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 9
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 29717560
Rīgas jaunā skola
Rīga, Aizpriežu iela 34
Vispārīgais mērķis ir veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību izglītošanas procesā, tā paplašinot iespējas īstenot katra indivīda izaugsmi un sekmējot pozitīvu pārmaiņu norisi kopienā.
Biedrības specifiskie mērķi.
Radīt atbalstošu vidi, kas veicinātu dažādu bērnu un jauniešu aktīvu, personiski nozīmīgu līdzdalību mācīšanās procesā;
Izglītot dažāda vecuma bērnus un jauniešus, maksimāli sekmējot viņu sociālo, emocionālo, fizisko un kognitīvo izaugsmi.
Rosināt vecāku aktīvu līdzdalību bērnu izglītošanā:
a) izmantot vecāku dažādos resursus bērniem draudzīgas, mācīšanos rosinošas vides radīšanas procesā;
b) izglītot vecākus un sekmēt vecāku savstarpējas sadarbības un atbalsta sistēmas izveidi.
Sekmēt mūsdienīgu, zinātniski pamatotu prakšu pielietošanu formālajā un neformālajā mācību procesā, līdz ar to rosinot pārmaiņas izglītībā:
a) iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem, kas raksturo empīriski pamatotu bērnu un jauniešu dažādās izaugsmes veicināšanu;
b) īstenot izglītošanās procesa, rezultātu un politikas pētniecību, iegūtos datus paužot plašākai sabiedrībai;
c) iepazīstināt pedagogus, vecākus un plašāku sabiedrību ar efektīvu mācību procesa organizāciju un norisi;
d) veidot metodiskos materiālus izglītošanās procesa pilnveidei, tā radot iespējas sniegt personificētu atbalstu dažādu bērnu mācīšanās procesā;
e) izglītot pedagoģisko un atbalsta personālu;
f) konsultēt izglītības iestādes par mācību procesa norisi un tā pilnveidošanas iespējām.
Telefons
+371 26828877
Rockabella, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 9
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29104319
Sabiedrība un kultūra, Nodibinājums
Rīga, Aizpriežu iela 22
sekmēt pētījumus par valodu, uzvedības normām, rituāliem, morāli un uzskatu sistēmām;
veicināt kultūras labvēlīgo ietekmi uz bērnu un jaunatnes vērtību sistēmas veidošanos;
veicināt latviešu nacionālo tradīciju pārmantošanu un turpināšanu.
Telefons
+371 29286666
Saldava A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 10
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29103104
Vecumnieku Projekts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Viļņas ielas namīpašumi, Biedrība
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 2
Īpašumu apsaimniekošana;
Vēsturiskās koka apbūves saglabāšana;
Koka ēku restaurācija un jaunbūve.
Telefons
+371 29329475
ZL SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizpriežu iela 4 - 1
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 20051282
ALKO TEK, SIA
Rīga, Aizpriežu iela 7
Likvidēts 21.12.2016
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.25, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ASTROSUMBRS, Rīgas pilsētas Osipovas individuālais komerciālais uzņēmums
Rīga, Aizpriežu iela 12
Likvidēts 30.06.2005
izdevējdarbība
reklāma
poligrāfija
mazum-, vairumtirdzniecība
preču ražošana un realizācija
maksas pakalpojumi
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
CARITAS, Koris
Rīga, Aizpriežu iela 58
Likvidēts 18.05.2007
Popularizēt kora kultūru un vokālo mākslu Latvijā un aiz tās robežām;
piedalīties Rīgas pilsētas mūzikas dzīvē;
regulāri koncertēt;
sniegt atskaites koncertus Rīgas pilsētā ar pirmo programmu;
izkopt kora mākslinieciskās spējas un kora dalībnieku individuālās
muzikālās dotības, organizējot konkursus, studijas u.c. pasākumus.
Telefons
+371 67552838