• lv

Aizkraukles novads

56° 38' 45.9888", 25° 14' 13.50744"

Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 11-85
sniegt palīdzību cilvēkiem psiholoģisko problēmu risināšanā; sniegt psiholoģisko atbalstu cilvēkiem akūtu situatīvo krīžu gadījumos; veikt izglītojošo darbu psihaloģijā; darboties projektos, kuri ir saskaņā ar Aizkraukles PPC mērķiem; rūpēties par profesionālās kompetences pilnveidošanu (apmācības, supervīzijas, semināri). Telefons
+371 29727772
Aizkraukles rajona lauku saimnieku apvienība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 2A
Apvienot Aizkraukles rajona lauku saimniekus, lauksaimnieku biedrību nozaru asociāciju biedrus un ieinteresētos lauku cilvēkus, kopīgai lauku un lauksaimniecības produkcijas ražotāju interešu pārstāvniecībai Telefons
+371 65122566
Aizkraukles rajona O.Prokazjuk individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 8-47
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65123870
Aizkraukles rajona partnerība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Veicināt Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijas (Aizkraukles novada, Pļaviņu novada, Kokneses novada, Skrīveru novada, Jaunjelgavas novada, Neretas novada un Vecumnieku novada Kurmenes un Valles pagastu) ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību;
Sekmēt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā;
Veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
Izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, izstrādāt stratēģijas ilgtspējīgai lauku attīstībai un nodrošināt to īstenošanu;
Attīstīt kopienu kapacitāti Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā;
Veidot darba grupas un koalīcijas lauku attīstības jautājumu risināšanā vietējā,
reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī;
Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšanai;
Attīstīt sadarbību ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts, pašvaldību un
nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām, veicinot lauku attīstību Aizkraukles rajona partnerības darbības teritorijā.
Telefons
+371 65121978
E-pasts
alda.paura@aizkrauklespartneriba.lv
Aizkraukles reģionālā Tautskola
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Veicināt demokrātiskass, pilsoniskas un mūžizglītības vērtībām balstītas sabiedrības attīstību, veicinot katra indivīda personības attīstības iespējas un sakārtotu kultūrvēsturisko vidi. Telefons
294975787
AIZKRAUKLES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 22
Sasniegt Baznīcas sūtībai atbilstošus mērķus, kas attiecas uz dievbijību, apustulāta un žēlsirdības darbiem, garīgiem un laicīgiem
AIZKRAUKLES SABIEDRĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Gaismas iela 14
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65123285
+371 65122153
Aizkraukles Saldumi, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Torņu iela 2
Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana (10.82, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29427929
AIZKRAUKLES SILTUMS, Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Rūpniecības iela 2
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65122378
+371 65122386
E-pasts
astu@apollo.lv
Aizkraukles slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 5
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65133873 Sekretariāts
+371 65133875 Reģistratūra
E-pasts
info@amc.lv
Aizkraukles sporta bridža klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Gaismas iela 8 - 22
Apvienot visus sporta bridža cienītājus apmācībai, kopīgai sporta sacensību organizēšanai un līdzdalībai. Telefons
+371 27834301
Aizkraukles sporta klubs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Rūpniecības iela 7
Telefons
+371 20026645
Aizkraukles starpnovadu arodorganizācija
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Telefons
+371 24657765
"AIZKRAUKLES SVĒTĀ SVĒTMOCEKĻA JĀŅA RĪGAS UN LATVIJAS ARHIBĪSKAPA PAREIZTICĪGO, DRAUDZE"
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 2 - 45
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām
Aizkraukles ūdens, Aizkraukles novada sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Torņu iela 1
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65121217 Abonentu daļa
+371 65122156 Avāriju dienests
E-pasts
aizkrudens@inbox.lv
Aizkraukles zaļais dārzs
Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., Aizkraukle, "Vējiņi"
Sniegt pakalpojumus tai sabiedrības daļai, kuriem ir, vai kuri plāno iekārtot dārzu;Apvienot interesentus lauku vides ilgspējīgai attīstībai, sekmēt dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicināt vides apziņas veidošanos;Izkopt daiļdārzu tradīcijas un veicināt dārzkopības attīstību Aizkraukles novadā.Biedrībai ir tiesības veikt arī citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus.
AIZKRAUKLĪTE, Kārkliņa individuālais uzņēmums sporta deju centrs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 5
Kultūras izglītība (85.52, versija 2.0) (Avots: CSP)
AJ risinājumi, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 27 - 105
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
AKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., Aizkraukle, Kalna iela 17
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65128360
+371 67312344
Akācija, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., "Akācijas"
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65128062
+371 29121888
Akciju sabiedrības "Moda Kapitāls Aizkraukles filiāle"
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 6
Pārējā kredītu izsniegšana (65.22, versija 1.0) (Avots: CSP)
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Akmens-AV, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Maurēnu iela 6 - 34
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP, ZO.LV)
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi (98.20, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 29853845
AKV-Tehnoloģijas, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Garā iela 3
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26354443
ALEX KO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Kastaņu iela 472
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25429561
AĻINA-L, Upenieka individuālais uzņēmums Aizkrauklē
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Sprīdīša iela 6-54
tirdzniecība
starpniecība
videokasešu un aparatūras noma
ārējā ekonomiskā darbība
transporta pakalpojumi
komunālie pakalpojumi
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
ALPI 4 PROS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, "Āboliņi"
Jumta seguma uzklāšana (43.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26587769
AL STARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 27 - 34
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29996688
Amatnieks, Aizkraukles novada biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 21
Jaundibinātajā Aizkraukles novadā atdzīvināt senos amatniecības tikumus darbā ar koku un kludziņām;celt amatnieku darba kvalifikāciju;celt novada prestižu tūrisma jomā;mazināt sociālo spriedzi novadā organizējot pinēju kursus sociālās atstumtības riska grupas cilvēkiem:invalīdiem;pirmspensijas vecuma cilvēkiem;bezdarbniekiem;iesaistīt jauniešus no Aizkraukles arodvidusskolas;organizēt amatnieku darbu izstādes. Telefons
+371 29754245
AMATNIEKS AN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Sprīdīša iela 6 - 19
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29276182
+371 65121956
AMATNIEKS REM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukles pag., "Amatnieki"
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65121956