• lv

Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006

56° 58' 35.16965616", 24° 11' 5.5444909199999"

Alfrēda Kraukļa piemiņas fonds
Rīga, Aizkraukles iela 14
Piesaistīt sponsoru ziedojumus, lai organizētu visa vecuma jauniešu kvalitatīvu treniņu darbu un sacensības, kā arī piedalīties dažāda līmeņa sacensībās Latvijā un ārpus tās robežām. Telefons
+371 26551338
Basketbola klubs VEF
Rīga, Aizkraukles iela 14
Dot ieguldījumu Latvijas basketbola attīstībā, sacensību organizēšanā;
popularizēt basketbola treniņu un sacensību procesu;
stimulēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu;
organizēt mācību sporta darbu un dažāda līmeņa basketbola sacensības;
sadarboties organizatoriskā, saimnieciskā un metodiskā jomā ar citām Latvijas un ārzemju organizācijām, klubiem, uzņēmumiem un privātpersonām.
Telefons
+371 29463866 Jānis Rimbenieks
E-pasts
parenti@inbox.lv
Rīgas Teikas vidusskolas atbalsta biedrība
Rīga, Aizkraukles iela 14
Veicināt Rīgas Teikas vidusskolas skolēnu mācību apstākļus, izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošanu;
fizisko un juridisko personu ziedotās naudas un citu organizācijas finansu līdzekļu izlietošana Rīgas Teikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai;
izglītības programmu satura un pasniegšanas kvalitātes veicināšana;
mācību līdzekļu autoru un inovāciju ieviesēju praktiskajā darbībā atbalstīšana;
mācību procesa modernizācijas sekmēšana;
skolēnu zinātniski, pētnieciskā darba atbalstīšana;
olimpiāžu, konkursu, sacensību laureātu atbalstīšana;
labāko un aktīvāko skolēnu atbalstīšana.
Telefons
+371 29421062
E-pasts
rtvs@riga.lv
Teikas vidusskolas izglītības atbalsta fonds
Rīga, Aizkraukles iela 14
Likvidēts 01.11.2007
Izglītības programmu satura un pasniegšanas kvalitātes
veicināšana;
atbalstīt mācību līdzekļu autorus un innovāciju ieviesējus praktiskajā darbībā;
veicināt pedagogu tālākizglītību un realizēt pieaugušo izglītības pasākumus.
Telefons
+371 67553262
+371 67552897