• en

Aizkraukles novads, Aizkraukle

56° 35' 34.97964", 25° 14' 35.35404"

4FLY, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Kļavu iela 9
A.Egles, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Rūpniecības iela 9b
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29358422
AG PARTNER, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 16 - 44
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: CSB)
AGREGĀTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Torņu iela 14
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65123197
+371 29249687
Agrotehnika Aizkrauklē, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Rūpniecības iela 11A
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65122958
+371 26437151
AGstudija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 13 - 8
Hairdressing and other beauty treatment (96.02, version 2.0) (Source: AR2015)
Physical well-being activities (96.04, version 2.0) (Source: CSB)
AILIJA, Aizkraukles S.Jēkabsones individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 6
Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores (47.72, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29799600
Aina Daškevica, IK
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 30 - 10
Other human health activities (86.90, version 2.0) (Source: CSB)
AIP serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bitēnu iela 14
Repair of electrical equipment (33.14, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67804601
AIZKRAUKLE, Futbola klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 6
dalība futbola sacensībās;bērnu un skolēni futbola spēļu organizēšanā;futbola spēļu veicināšana un organizēšana;jaunu biedru piesaistīšana;jaunu futbolistu apmācība un sagatavošana spēlēm;atbalstītāju un sponsoru piesaistīšana;semināru, konferenču un citu izglītošu pasākumu organizēšana;masu mēdiju iesaiste projektu un programmu apspriešanā un veicināšana;sakaru dibināšana ar līdzīgām struktūrām ārvalstīs.
AIZKRAUKLE, Sporta klubs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 6
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
visa veida sporta pasākumu veicināšana un organizēšana';
semināru, konferenču un citu izglītojošu pasākumu organizēšana;
masu mēdiju iesaiste projektu un programmu apspriešanā un veicināšanā;
sakaru dibināšana ar līdzīgām struktūrām ārvalstīs.
Telephone
+371 29269866
AIZKRAUKLE, Ceļu būvniecības sabiedrība SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 20
Construction of roads and motorways (42.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65181696
+371 26597640
Aizkraukles A.Prohoda individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Dzelzceļnieku iela 5a
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Aizkraukles autostāvvieta, Biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 40A
1.Nodrošināt biedru automašīnu drošību un saglabāšanu;2.Veicināt interesi par automašīnām;3.Labdarība;4.Meklēt un piesaistīt finanšu līdzekļus biedrības darbības nodrošināšanai.
Aizkraukles A.Vilčuka individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 3-69
Taxi operation (49.32, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65123174
+371 65152486
AIZKRAUKLES BIZNESA CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bitēnu iela 14
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: AR2009, CSB)
AIZKRAUKLES GRĀMATA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 3
Retail sale of books in specialised stores (47.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26445553
AIZKRAUKLES GRĀMATVEDĪBAS BIROJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 8 - 41
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29558310
Aizkraukles H.Jakovļevas individuālais uzņēmums
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 33 - 25
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65124740
Aizkraukles kaltes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Mednieku iela 1
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29285220
Aizkraukles KUK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 9
Remediation activities and other waste management services (39.00, version 2.0) (Source: SRS)
Collection of non-hazardous waste (38.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65128032
+371 29113667
+371 65122267
Aizkraukles Latviešu biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 2
sargāt un kopt latviešu tautas kultūru, valodu, tautas tradīcijas,
nacionālo identitāti un latvisko dzīves veidu;
veicināt latviešu nacionālās piederības un valstiskās apziņas
nostiprināšanos;
sekmēt izglītības, zinātnes, mākslas un literatūras attīstību;
Telephone
+371 29780288
Aizkraukles makšķernieks, Biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 8 - 55
1.Videi draudzīgas makšķerēšanas un makšķerēšanas tūrisma attīstīšana un popularizēšana;2. sporta makšķerēšanas popularizēšana;3. saudzīgās attieksmes pret ūdeņiem un zivīm popularizēšana;4. "noķer un atlaid" makšķerēšanas principa popularizēšana;5. makšķernieku interešu un tiesību aizstāvēšana;6. makšķerēšanas pasākumu organizēšana;7. izglītošanas pasākumu rīkošana bērniem un jauniešiem;8. jauno makšķernieku skolu un interešu pulciņu (grupu) dibināšana un darbības organizēšana Latvijā;9. sadarbība ar vides aizsardzības un makšķernieku sabiedriskajām organizācijām un valsts institūcijām Latvijā un ārvalstīs;10. normatīvos aktos noteiktā kārtībā ņem pārziņā un apsaimnieko ūdeņus, veic šo ūdeņu saglabāšanas un aizsardzības pasākumus un zivju krājumu atjaunošanu tajos;11. regulāra biedru piedalīšanās talkās ūdenskrātuvju un upju krastu sakopšanā. Telephone
+371 22301807
AIZKRAUKLES MĒRNIEKS, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 7 - 1
Technical testing and analysis (71.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65124267
Aizkraukles novada pensionāru biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Daugavas iela 1A
Pensionāru interešu aizstāvēšana:
sociāli ekonomisko tiesību,
garīgās un materiālās labklājības uzlabošanā;
organizēt labdarības pasākumus, nepieciešamās palīdzības sniegšanai vientuļajiem un trūcīgajiem pensionāriem;
organizēt masu akcijas - mītiņus, piketus, kā galējo soli pensionāru ekonomisko interešu aizstāvēšanā;
uzturēt sakarus ar pilsētas domi, sociālās palīdzības dienestu, aktīvi līdzdarboties tādu likumu un lēmumu izstrādāšanā un pieņemšanā, kuri skar pensionāru intereses;
iesniegt priekšlikumus valsts iestādēm par to likumu atcelšanu, izpildes apturēšanu vai izmaiņām, kas skar pensionāru materiālās, kultūras un citas sadzīves problēmas;
tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās pilsētas kultūras dzīvē;
sadarboties ar dažādām valsts un starptautiskajām nevalstiskām organizācijām un iestāties tajās;
veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu no fondiem un uzkrāšanu ar ziedojumu palīdzību;
veicināt pensionāru dzīves kvalitātes paaugstināšanu, integrējot informācijas un pilsoniskajā sabiedrībā.
Telephone
+371 26355585
AIZKRAUKLES PICA, SIA
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Pīlādžu iela 590
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Aizkraukles pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Dārza iela 9
Veicināt ugunsdrošību ražotnēs, sabiedriskajās ēkās un dzīvojamās mājās Telephone
+371 22420533
Aizkraukles Pomoru Vecticībnieku draudze
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 6-3
Garīgi apvienot un aprūpēt tos vecticībniekus, kuri dzīvo draudzes darbības teritorijā, izplatīt vecticībnieku ticības mācību, izplatīt un nostiprināt kristiešu dzīves veidu, morāli un tikumību
Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 11-85
sniegt palīdzību cilvēkiem psiholoģisko problēmu risināšanā; sniegt psiholoģisko atbalstu cilvēkiem akūtu situatīvo krīžu gadījumos; veikt izglītojošo darbu psihaloģijā; darboties projektos, kuri ir saskaņā ar Aizkraukles PPC mērķiem; rūpēties par profesionālās kompetences pilnveidošanu (apmācības, supervīzijas, semināri). Telephone
+371 29727772
Aizkraukles rajona lauku saimnieku apvienība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 2A
Apvienot Aizkraukles rajona lauku saimniekus, lauksaimnieku biedrību nozaru asociāciju biedrus un ieinteresētos lauku cilvēkus, kopīgai lauku un lauksaimniecības produkcijas ražotāju interešu pārstāvniecībai Telephone
+371 65122566