Aizkraukle, Aizkraukles novads

56° 35' 34.97964", 25° 14' 35.35404"

Aizkraukles Interešu izglītības centrs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 11
Telefons
+37165122862
E-pasts
aiic@aizkraukle.lv
Aizkraukles Izglītības pārvalde
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Telefons
+37165133907
E-pasts
izglitiba@aizkraukle.lv
Aizkraukles Mākslas skola
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 1
Telefons
+37165123160
E-pasts
makslasskola@aizkraukle.lv
Aizkraukles novada bāriņtiesa
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1A
Telefons
+37165133908
E-pasts
barintiesa@aizkraukle.lv
Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 2
Telefons
+37165121399
E-pasts
dzimtsaraksti@aizkraukle.lv
Aizkraukles novada kultūras nams
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 2
Telefons
+37165122684
E-pasts
kulturasnams@aizkraukle.lv
Aizkraukles novada pašvaldība
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1A
Telefons
+37165133930
E-pasts
dome@aizkraukle.lv
Aizkraukles novada pašvaldības Sporta centrs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 6
Telefons
+37126182772
E-pasts
sportacentrs@aizkraukle.lv
Aizkraukles novada Sociālais dienests
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Daugavas iela 1
Telefons
+37165133940
E-pasts
soccentrs@aizkraukle.lv
Aizkraukles novada Sporta skola
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Draudzības krastmala 6
Telefons
+37165122773
E-pasts
sportaskola@aizkraukle.lv
Aizkraukles novada Vēlēšanu komisija
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1A
Telefons
+37165133930
E-pasts
vk@aizkraukle.lv
Aizkraukles novada vidusskola
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 21
Telefons
+37165123228
E-pasts
vidusskola@aizkraukle.lv
Aizkraukles pilsētas bibliotēka
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 3
Telefons
+37165128537
E-pasts
biblioteka@aizkraukle.lv
Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis"
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Sprīdīša iela 3
Telefons
+37165121105
E-pasts
auseklitis@aizkraukle.lv
Aizkraukles pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Bērzu iela 10
Telefons
+37165122610
E-pasts
zilite@aizkraukle.lv
Aizkraukles pilsētas specializētā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Ziemeļu iela 1
Telefons
+37165123955
E-pasts
saulite@aizkraukle.lv
Aizkraukles Profesionālā vidusskola
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Jaunceltnes iela 21
Telefons
+37165121035
E-pasts
apv@aizkraukle.lv
Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Gaismas iela 4A
Telefons
+37165121771
E-pasts
vakarskola@gmail.com
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Kalna Ziedi
Telefons
+37165123351
E-pasts
muzejs@aizkraukle.lv
Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Telefons
+37165133921
E-pasts
buvvalde@koknese.lv
P.Barisona Aizkraukles Mūzikas skola
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Skolas iela 3
Telefons
+37165123909
E-pasts
muzikasskola@aizkraukle.lv
Zvērināta notāre Sandra Logina
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Spīdolas iela 16 - 1
Telefons
+37165121222
E-pasts
Sandra.Logina@LatvijasNotars.lv
Zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 4
E-pasts
ligita.gulbe@lzti.lv
Aizkraukles novada būvvalde
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Lāčplēša iela 1
Likvidēts 07.11.2018
Telefons
+37165133905
E-pasts
didzis.grundulis@aizkraukle.lv