• lv

Airu iela 11, Rīga, LV-1015

57° 2' 50.17135092", 24° 5' 35.0723184"

DZINTARIŅŠ, Biedrība
Rīga, Airu iela 11
Piesaistot fizisko un juridisko personu ziedoto naudu, kā arī citus finansu un materiālos līdzekļus, veicināt
bērnu Tautas deju ansambļa "Dzintariņš" dejotāju radošo un māksliniecisko spēju attīstīšanu un pilnveidošanu;
sekmēt TDA "Dzintariņš" jauno programmu veidošanu un koncertdarbības organizēšanu;
veicināt katra dejotāja personības harmonisku veidošanos un attīstību;
rast iespēju atbalstīt no maznodrošinātām ģimenēm nākušo jauno, talantīgo dejotāju izaugsmes un tālākās attīstības iespējas;
atbalstīt talantīgu horeogrāfu piesaistīšanu TDA "Dzintariņš" ;
nostiprināt sadarbību ar kultūras institūcijām;
uzturēt sakarus ar radniecīgiem kolektīviem ārvalstīs;
sekmēt TDA "Dzintariņš" piedalīšanos festivālos, konkursos un citos pasākumos;
organizēt TDA "Dzintariņš" prezentācijas pasākumus;
rasta iespēju papildināt un modernizēt TDA "Dzintariņš" uzvedumu tērpus, dekorācijas un citus materiāli -tehniskos līdzekļus;
veikt citu Latvijas Republikas likumos atļautu darbību, kas atbilst Biedrības darbības mērķiem.
Telefons
+371 29213524
+371 29168608