• lv

Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads

56° 10' 38.84844", 26° 53' 38.77764"

AGROAPGĀDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Krasta iela 8
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65365056
+371 26549404
ANEMONE, Rušonas pagasta sieviešu klubs
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Aglonas iela 2
Nodrošināt iespējas lauku sievietēm, bērniem un mazturīgiem iedzīvotājiem paplašināt savas zināšanas un iemaņas, iesaistīt šīs sociālās grupas sabiedriskajā dzīvē un sniegt tām sociālo un morālo atbalstu, kā arī aprūpēt un izmitināt vecus un slimus cilvēkus, veikt kultūras pieminekļu un kulta celtņu atjaunošanu, izveidošanu. Telefons
+371 25541422
ANGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Krasta iela 8
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 65365053
+371 20215055
AQUA LATGALE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, "Aglonas stacija"
Plastmasas iepakojuma ražošana (22.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26408177
CERIŅZARS, Rušonu pagasta zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Lauku iela 10
Telefons
+371 65365094
LINDA, Preiļu rajona Verzes individuālais uzņēmums
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Krasta iela 6
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
Mēs Rušonai, Biedrība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Aglonas iela 2 - 2
1. Cilvēku ar īpašām vajadzībām integrācija sabiedrībā;
2. Labdarība;
3. Harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana;
4. Dzīves kvalitātes uzlabošana;
5. Sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts;
6. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai;
7. Latgales reģiona kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana;
8. Novada kultūras tradīciju apzināšana;
9. Bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana, darbs ar jauniešiem;
10. Starpetniskā dialoga veicināšana;
11. Atblsts ģimenēm un kopīgu pasākumu organizēšana;
12. Vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana, kultūrvides kopšana un saglabāšana;
13. Aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai.
Telefons
+371 26347445
Radzeņš, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Aglonas iela 11
Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28885841
REMONTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Avotu iela 4
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65322773
+371 29476394
SAGA "Vēju Roze", IK
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Aglonas iela 3
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
ZAĻĀS BIRZES, Zemnieku saimniecība
Riebiņu nov., Rušonas pag., Aglonas stacija, Avotu iela 2
lauksaimniecības produktu ražošana
ABRIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma
Preiļu rajons, Rušonas pagasts, Aglonas stacija, Naudaskalna iela 3
Likvidēts 19.12.1997
pieminekļu un kapu apmaļu izgatavošana
rituālie pakalpojumi
transporta pakalpojumi
starpniecība
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 65321290
LINDA, Preiļu rajona Rušonas pagasta viena īpašnieka sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu rajons, Rušonas pagasts, Aglonas stacija, Krasta iela 6
Likvidēts 20.12.1995
tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
RUŠONAS KOKS, Kokapstrādes uzņēmumu vadītāju sadarbības apvienība
Preiļu rajons, Rušonas pagasts, Aglonas stacija, Aglonas iela 2
Likvidēts 22.01.2008
Sekmēt mežsainiecības un kokapstrādes nozares attīstību;
Ieviest dzīvē jaunās kokapstrādes tehnoloģijas un izglītot sabiedrību.