• lv

Aglonas novads

56° 6' 32.04216", 27° 7' 43.04172"

KARĪNA A, IK
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Rēzeknes iela 6
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag.
Ķirši, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Spīķi, "Ķirši"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
KĻAVAS JK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Ogurecka, "Peipiņi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29199746
KLINTS 99, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 27
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65375313
+371 26668021
Kovaļovas vecticībnieku draudze
Aglonas nov., Grāveru pag., Kovaļova, "Akmeņkalni"
Īstenot savas reliģiskās, tikumiskās, izglītības un labdarības vajadzības.
KRASTIŅI, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Vortņiki, "Krastiņi"
KRIMO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Bēšoni, "Brūklenes"
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29161677
KUDIŅI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Šķeltovas pag., "Kudiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
KUMALĀNI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Kumalāni
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
LAIMA, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Gūteņi
lauksaimniecības produktu ražošana
LAKSTĪGALU KALNS, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Krivošeji
lauksaimniecības produktu ražošana
Lamsu, SIA
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Vortņiki, "Vairogi"
LATGALES SAIMNIECE, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., "Latgales saimniece"
Lauku atbalsts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Grāveru pag., Kropiški, "Kirilovi"
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Avots: VID)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27715944
Leiko G, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Jaunaglona, Parka iela 3
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22170743
LEVIŅI, Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Vortņiki, "Leviņi"
LĪČU MALA, Preiļu rajona Aglonas pagasta Gūteņu sādžas zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Jaunaglona
zemkopība, graudu audzēšana, pārstrāde un realizācija
dzirnavu pakalpojumi
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
autotransporta tehniskā apkope, remonts un citi maksas pakalpojumi
tirdzniecība, t.sk. ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
veikalu, kafejnīcu atvēršana
sabiedriskā ēdināšana
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
kokapstrāde
importa un eksporta operācijas
LIDIJAS LAPAS, IK
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Krāslavas iela 2
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
LĪDUMNIEKI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag.
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
mežizstrāde
tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
LIEPAS, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Šķeltovas pag., "Liepas"
lauksaimniecības produktu ražošana
Mācību centrs "Gaisma"
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Priežmale, Ilzas iela 12
1. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākas izglītības iespēju paplašināšana;
2. Izglītības iegūšanas pieejamības atbalstīšana;
3. Pilsoniskas sabiedrības veidošanas un līdzdalības veicināšana;
4. Sadarbības veicināšana un pieredzes apmaiņas organizēšana starp Latvijas mācību iestādēm;
5. Pedagogu, skolēnu, vecāku un citu atbalstītāju interešu pārstāvēšana organizējot lekcijas, kursus, praktiskās nodarbības, seminārus, nometnes, konferences, akcijas, pieredzes apmaiņas braucienus;
6. Reģionu, pašvaldību, kā arī valsts kultūras un izglītības dzīves atbalstīšana kopumā, organizējot un piedaloties dažāda veida pasākumos, labiekārtojot vidi, realizējotdažāda veida projektus;
7. Līdzdalība Latvijas novadu pasākumos, labdarības akcijās, projektu atbalstīšana;
8. Līdzdalība pārrobežu starptautiskajos projektos, kas ir saistīti ar kultūru, izglītību un vidi;
9. Harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana.
Telefons
+371 26198637
Mazliet saules
Aglonas nov., Aglonas pag., Leitāni, "Aglonas Alpi"
Aktīvas pilsoniskas sabiedrības veidošana sociālās atstumtības mazināšanā.
Sociālekonomiskās attīstības veicināšana, pārrobežu sadarbība.
Dabas, kultūras vērtību saglabāšana un popularizēšana.
Telefons
+371 29194362
Mēs Grāveriem
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 21
1. Tūrisma iespēju dažādošana.
2. Pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana un paaugstināšana - teritorijas labiekārtošana, vides kvalitātes uzlabošana un ilgspējīga attīstība.
3. Kultūras, izglītības, sporta, veselīga dzīvesveida dažādošana visiem pagasta iedzīvotājiem, pieaugušiem un bērniem.
4. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana.
5. Sadarbības veicināšana starp dažāda veida organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
6. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai.
7. Sniegt atbalstu sociālā un veselības ziņā sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem, veicinot to integrācijas sabiedrībā.
8. Sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū.
9. Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām.
Telefons
+371 26320609
MEŽINIEKI, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., "Mežinieki"
MEŽLAUKI, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., "Mežlauki"
Minipalīgs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela 4 - 5
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29476137
MUKŠENIEKI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Hmilovka, "Mukšenieki"
lauksaimniecības produktu ražošana
NAMEDA L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 35
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29161677
Nāriņa, IK
Aglonas nov., Aglonas pag., Kapiņi, "Kapiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)