• lv

Aglonas novads

56° 6' 32.04216", 27° 7' 43.04172"

EZERKALNI, Kastuļinas pagasta J.Murāna zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Lejas Butkāni, "Ezerkalni"
EZERMALA, Šķeltovas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Šķeltovas pag., Peipiņi, "Ezermalas"
lauksaimniecības produktu ražošana
EZERMOLA, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., "Ezermola"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
FIDES DS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Lopoti, "Cirīšu hidroelektrostacija"
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29419522
Foļvarkas vecticībnieku draudze
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Foļvarka, "Foļvarkas vecticībnieku draudze"
Nodrošināt visiem ticīgajiem vecticībniekiem pastāvīgu Dievkalpojuma noturēšanu un LVPB noteikumu vienotību
FOTON-D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunciema iela 8
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25982559
GA 21, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Šķeltovas pag., Stašķeviči, "Stašķeviču dzirnavas"
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29407904
GEORG G.G., SIA
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Kumalāni, "Ostrovas muiža"
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27033589
GRAUDI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Guta, "Graudi"
lauksaimniecības produktu ražošana
GRĀVERU ERCEŅĢEĻA MIHAILA PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 8
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
GR-AVOTI
Aglonas nov., Grāveru pag., Grāveri, Ezeru iela 21
1. Uzlabot pensionāru un invalīdu dzīves kvalitāti savā novadā.
2. Organizēt un vadīt kopīgus kultūras un atpūtas pasākumus, apmeklēt koncertus, braukt ekskursijās.
3. Organizēt un vadīt sporta nodarbības nūjošanas veselības uzlabošanai sabiedrības locekļiem.
4. Sadarboties ar citām biedrībām savā novadā pieredzes apmaiņai.
5. Piedalīties dažādu projektu izstrādāšanā.
6. Piesaistīt sponsorus biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 28355056
GREIŽA LIEPA, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Lejānu s., "Greiža Liepa"
lauksaimniecības produktu ražošana
Gūdu saimineiču bīdreiba
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 7
Latviešu goda tradīciju kopšana un popularizēšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
ēdienu recepšu saglabāšana, popularizēšana, publicēšana;
ēdienu gatavošanas paņēmienu, tradīciju saglabāšana un popularizēšana;
ēdienu gatavošanas amata prasmju nodošana jaunajām paaudzēm;
jauno amatnieku - pavāru, kulināru, pārtikas tehnologu atbalsts;
kursu, apmācību, semināru par ēdienu gatavošanas tradīcijām, paņēmieniem organizēšana;
ēdienu gatavošanas pieredzes apkopošana, popularizēšana;
pasākumu, saistītu ar ēdienu gatavošanu, organizēšana, tradīciju iedibināšana, saglabāšana;
pieredzes apmaiņa Biedrības mērķu sasniegšanas nodrošināšanai;
labdarība
Telefons
+371 26828049
Gulbji, Grāveru pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Grāveru pag., Trūpi, "Gulbji"
GURĶĪŠI, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Mazie Bernāni, "Gurķīši"
Ideju strops
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 8
Motivētas, pašapzinīgas jaunās paaudzes veidošana;
bērnu un jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības procesos;
sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes celšana;
lietderīgas un produktīvas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas veicināšana;
sadarbība ar bērnu un jauniešu biedrībām Latvijā un Eiropā;
bērnu un jauniešu veselīga dzīves veida veicināšana;
bērnu un jauniešu spēju un prasmju aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī attīstīšana;
bērnu un jauniešu nodrošināšana ar viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju;
sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū;
pilsoniskās sabiedrības veidošana.
Telefons
+371 26397873
IKMAP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Tūļi, "Oškoki"
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28732790
ILZAS, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., Kručiņiški
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65657371
+371 26321406
Ilzes Krasti
Aglonas nov., Kastuļinas pag., "Kapiņi"
Pagasta attīstības veicināšana, organizējot tūrismu. Telefons
+371 65652201
ILZEZERS, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Brūveri, "Ilzezers"
lauksaimniecības produktu ražošana
IŽORI, Kastulinas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Kastuļinas pag., "Ižori"
lauksaimniecības produktu ražošana
Izstāles, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Kapiņi, "Maztāles"
Jāņa Japina individuālais darbs, IK
Aglonas nov., Šķeltovas pag., Sarguni, "Sarguni"
Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana (11.01, versija 2.0) (Avots: VID)
JĀŅKALNI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
JĀŅSĒTA, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., "Jāņasēta"
lauksaimniecības produktu ražošana, realizācija
JAUDZEMI, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Šķeltovas pag., "Jaudzemi"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
Jaukto cīņu sporta klubs "THE LATGALIANS"
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 5 - 5
Cīņu sporta pieejamības un attīstības veicināšana Latvijas reģionos;
Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā;
Iespēju nodrošināšana nodarboties ar jauktajām cīņām speciāli aprīkotās telpās, kur ir pieejams cīņām nepieciešamais inventārs;
Sabiedrības integrācija un saliedēšana;
Veicināt Latvijas jaukto cīņu sporta veiksmīgu integrāciju kopējās Eiropas struktūrās un apritē;
Sporta pasākumu un sacensību organizēšana gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem;
Kvalifikācijas paaugstināšanas semināru un apmācību organizēšana;
Agresijas mazināšana jauniešu vidū;
Sporta nometņu organizēšana.
Telefons
+371 25882069
JAUNRASIŅAS, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Brūveri, "Jauntrasiņas"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija Telefons
+371 65315305
JONOVA, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag.
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
biškopība
KAMENCA, Aglonas pagasta zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Jaunaglona
lauksaimniecības produktu ražošanamežizstrādekokapstrādeu.c. statūtos paredzētā darbība