• lv

Ādažu novads

57° 5' 58.77096", 24° 23' 56.64444"

Ādažu novada attīstības biedrība
Ādažu nov., Kadaga, Austrumu iela 10
veicināt Ādažu novada un Latvijas attīstību;
atbalstīt uz attīstību vērstas iniciatīvas;
realizēt uz attīstību un sabiedrību vērstus projektus
Telefons
+371 29258071
Ādažu novada pensionāru biedrība
Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 11
Veicināt Ādažu novada pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanu;
Iesaistīt novada pensionārus līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā;
Organizēt kultūras, sporta un atpūtas pasākumus pensionāriem;
Kopt un attīstīt rokdarbniecības un mājsaimniecības tradīcijas;
Aktīvi līdzdarboties novada Domes organizētajos pasākumos;
Aktīvi iesaistīties novada kultūras dzīvē;
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar pašvaldību, ar valsts un sabiedriskajām organizācijām, ar komercfirmām un privātpersonām, lai piesaistītu sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29444371
Ādažu privātslimnīca, SIA
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 13/15
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29222614
+371 67997898
Ādažu serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 13/15
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP, ZO.LV)
Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts (45.4, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 26213901 Gatis Misiņš
ĀDAŽU SLIMNĪCA, Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 13/15
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26375100
Ādažu sporta centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 42
Sporta objektu darbība (93.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29139885
E-pasts
adazusportacentrs@inbox.lv
Ādažu Sporta Nams C, SIA
Ādažu nov., Ādaži, Muižas iela 5
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29251060
Ādažu Ūdens, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 16
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67996581
+371 22309309
Ādažu uzņēmēji, Biedrība
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 27
Veicināt labvēlīgas vides veidošanu uzņēmēju darbības attīstībai Ādažu novadā;
Ādažu novada uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām;
sadarboties ar citām biedrībām, organizācijām un apvienībām ar mērķi sekmēt Biedrības atpazīstamību, tai skaitā piedalīties Eiropas Savienības projektos, dažādos sadarbību veicinošos pasākumos.
Telefons
+371 26469895
Ādažu Veterinārā Klīnika, SIA
Ādažu nov., Ādaži, Muižas iela 5
Veterinārie pakalpojumi (75.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67996685
+371 29445192
Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 30
Atbalstīt kvalitatīvu izglītības iegūšanu Ādažu vidusskolā;
sadarboties ar Ādažu vidusskolas vadību, pedagogiem, skolēniem un Ādažu novada pašvaldību dažādu ar Ādažu vidusskolu saistītu projektu īstenošanu;
veicināt Ādažu vidusskolas dalību projektu konkursos ar mērķi piesaistīt līdzekļus skolas materiāli-tehniskās bāzes modernizācijai;
veicināt Ādažu vidusskolas skolēnu veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, nodrošinot sakārtotu un aprīkotu vidi;
veicināt Ādažu vidusskolas sadarbību ar vecākiem skolēnu izglītošanas procesā;
atbalstīt Ādažu vidusskolas sociāli mazaizsargātos skolēnus ar mērķi celt viņu sociālo labklājību un palīdzēt integrēties sabiedrībā;
attīstīt un paplašināt Ādažu vidusskolas skolēnu interešu izglītības un neformālās izglītības iespējas;
atbalstīt Ādažu vidusskolas skolēnu kultūras un sporta pasākumus.
Telefons
+371 26468656
AD Data, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 16 - 14
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Adelayn, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-2 - 24
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67491080
ADĒRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., "Salas"
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības (82.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67755951
ADKC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Druvas iela 12
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29409500
ADVANTE CORPORATE FINANCE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 26
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29126903
ADVICE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Lejupes iela 7
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 24422801
A.D.Y., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Ziedu iela 11
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67817777
AFC Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Gaujas iela 25 k-1 - 22
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi (49.42, versija 2.0) (Avots: GP2013)
AFROLATVISKĀ ASOCIĀCIJA
Ādažu nov., Ādaži, Krastupes iela 10 - 11
Apvienot visus tos, kas ir saistīti ar Āfrikas kultūru, stiprināt vienotību viņu vidū, kā arī veicināt kultūras apmaiņu starp Latviju un Āfriku. Telefons
+371 20379690
Agamas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 3 - 19
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Agency 2B, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Ūbeļu iela 13 - 207
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29715835
AGENTS AND ADVISORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Ādaži, Druvas iela 10
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AĢENTŪRA ZEBRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Baltezers, "Sūkņu stacija Baltezers 8" - 21
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67817296
+371 26448888
+371 67630555
E-pasts
zebra@zebra.lv
Agita Rosijska, IK
Ādažu nov., Garkalne, Lazdu iela 4
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
AGLV, SIA
Ādažu nov., Ādaži, Pirmā iela 38A
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26596066
+371 26546066
Agnevita, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Garkalne, Riekstu iela 6
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26608319
agniicmēbeles, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Stapriņi, Viršu iela 7
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29466594
AGRO RĪGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., "Inči"
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67368860
+371 29508721
AGRO TECHNICAL SUPPLIES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ādažu nov., Kartupeļu noliktavas "Lauki"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67904802